aminofluoriden

Samenstelling

Elmex gel CP Gaba GmbH

Toedieningsvorm
Gel 1,25% 'medical caries protectie'
Sterkte
12,5 mg/g
Verpakkingsvorm
38 g

Bevat per g: olaflur 30,32 mg, dectaflur 2,88 mg, natriumfluoride 22,15 mg. Bevat tevens: pepermuntaroma en spearmintolie.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

aminofluoriden vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Aminofluoriden slechts voorschrijven, indien er een duidelijke indicatie is en er geen gevaar van overdosering bestaat. Ter preventie van tandbederf kan de toediening in het algemeen beperkt blijven tot kinderen met meer kans op cariës.

Indicaties

Vóórkomen van tandbederf bij:

  • meer kans op cariës;
  • ontkalking van het tandglazuur onder ankers van uitneembare partiële prothesen of onder orthodontische apparaten.

Refluoridering van geslepen vlakken van het tandglazuur.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Tandverzorging thuis:

Volwassenen en kinderen ≥ 6 jaar:

Eenmaal per week voor het slapen gaan en nadat de tanden zijn gepoetst 1-1,5 cm met de tandenborstel grondig op alle vlakken van tanden en kiezen aanbrengen; 3-4 minuten laten inwerken, overtollig gel en speeksel af en toe uitspuwen. De totale duur van de applicatie (borstelen + inwerktijd) mag maximaal 5 minuten duren. De mond spoelen na gebruik.

Jeugdtandverzorgingsdiensten, poliklinieken en tandartspraktijken:

Volwassenen en kinderen ≥ 6 jaar:

halfjaarlijkse applicatie door de tandarts door middel van wattenpellet, roterende borstel of applicatielepel. Het is hierbij niet noodzakelijk de elementen droog te leggen. Tandgel in applicatielepel niet gebruiken bij kinderen < 8 jaar, vanwege het gevaar van overdosering. Zorg voor voldoende inwerktijd van de tandgel op de tanden (2-4 minuten), echter maximaal 5 minuten laten inwerken. Daarna de mond spoelen.

Bijwerkingen

Zeer zelden (< 0,01%): na herhaald aanbrengen met applicatielepel: schilfering en ulceraties van het mondslijmvlies, oppervlakkige erosies.

Verder zijn gemeld: overgevoeligheidsreacties, irritatie, oedeem, ontsteking, ulceraties en loslaten van mondslijmvlies, stomatitis, jeuk in mond, droge mond, scherpe smaak, keelpijn, maagpijn.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid. Op grond van ervaring met drinkwaterfluoridering zijn bij de aanbevolen dosering geen nadelige effecten te verwachten.
Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: in zeer geringe mate.
Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • pathologische schilferige afwijkingen van het mondslijmvlies;
  • bij een ontoereikende of onvoldoende ontwikkelde slikreflex;
  • bij fluorose van bot en/of tandglazuur;
  • kinderen < 6 jaar.

Waarschuwingen en voorzorgen

Men dient bedacht te zijn op ongecoördineerde, gelijktijdige aanwending van verschillende fluoridetoepassingen.

Niet inslikken. Te hoge fluoridedosering is niet effectiever en is mogelijk schadelijk. Niet aan hoge temperaturen blootstellen. Contact met glazen of metalen voorwerpen vermijden.

Bij jonge kinderen is het raadzaam toezicht te houden op het juiste gebruik. Langdurend én overmatig dagelijks gebruik ten tijde van de ontwikkeling van de tanden (tot het 8e levensjaar) kan het mineraliseren van het tandglazuur (fluorosis) verstoren; de bovengrens voor de dagelijkse fluoride-inname ligt derhalve op 1,5 mg (bij kinderen van 1-3 jaar) of 2,5 mg (bij kinderen van 4-8 jaar).

Overdosering

Symptomen
acute intoxicatie: transpiratie, hypersalivatie, maag-darmstoornissen zoals misselijkheid, braken, buikpijn en diarree, en in ernstiger gevallen hypomagnesiëmie, hypocalciëmie, hyperkaliëmie, hartritmestoornissen, tremoren, tetanie, convulsies, ademhalingsstoornissen, hypotensie, shock en hartstilstand kunnen optreden. De geschatte toxische dosis is vanaf 5–10 mg fluoride/kg lichaamsgewicht (= 11–22 mg natriumfluoride/kg). Met name bij kinderen bestaat gevaar voor acute intoxicatie, als gevolg van snoepen van fluoridetandpasta, tandgel of tabletjes, of drinken van natriumfluoride-mondspoeling.

Therapie
Na een overmatige inname, melk laten drinken, zodat fluoride-ionen met calciumionen een onoplosbaar complex vormen. Bij ernstige symptomen (≥ 150 mg fluoride overeenkomend met ≥ 12 g aminofluoriden) is aanvullende behandeling nodig.

Zie voor meer informatie over symptomen en behandeling toxicologie.org of vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Combinatie van aminofluoriden met bijzondere affiniteit tot tandglazuur (lokale fluoridering van het tandglazuur). Het stimuleert de vorming van grotere en regelmatiger glazuurkristallen en leidt door uitwisseling van anionen tot vorming van een geringere hoeveelheid hydroxyfluorapatiet. Is werkzamer dan de anorganische fluoriden. Bij lage pH (maag) wordt waterstoffluoride gevormd.

Kinetische gegevens

Resorptie snel in maag en dunne darm (waterstoffluoride).
T maxbinnen 30 min.
Eliminatievnl. met de urine.
T 1/21½-5 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

aminofluoriden hoort bij de groep fluoriden.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links