natriumfluoride (cariësprofylaxe)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Duraphat XGVS CP Gaba GmbH

Toedieningsvorm
Suspensie voor dentaal gebruik
Sterkte
50 mg/ml
Verpakkingsvorm
ampul 1,6 ml, 10 ml

50 mg/ml komt overeen met 22,6 mg/ml fluoride. Conserveermiddel: ethanol.

Duraphat CP Gaba GmbH

Toedieningsvorm
Tandpasta
Sterkte
5000 ppm
Verpakkingsvorm
51 g

Bevat 5 mg fluoride per gram. Conserveermiddel: natriumbenzoaat.

Natriumfluoride mondgel/mondspoeling FNA XGVS OTC Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Mondgel, neutraal 1%
Sterkte
10 mg/g

Conserveermiddel: methylparahydroxybenzoaat.

Toedieningsvorm
Mondspoeling (0,05%)
Sterkte
0,5 mg/ml

0,5 mg/ml komt overeen met 0,225 mg/ml fluoride. Conserveermiddel: methyl- en propylparahydroxybenzoaat.

Toedieningsvorm
Mondspoeling (0,1%)
Sterkte
1 mg/ml

1 mg/ml komt overeen met 0,45 mg/ml fluoride. Conserveermiddel: methyl- en propylparahydroxybenzoaat.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

natriumfluoride (cariësprofylaxe) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Het voorschrijven van natriumfluoride ter preventie van cariës is een goede keus.

Indicaties

 • Mondgel: Preventie van cariës bij bestraling en bij cariës bij xerostomie;
 • Mondspoeling: Preventie van cariës als fluoridebasisadvies niet uitvoerbaar is of onvoldoende effect heeft;
 • Suspensie:
  • Preventie van cariës bij kinderen en volwassenen als onderdeel van een uitgebreid preventieprogramma;
  • Voor de desensitisatie van overgevoelige elementen als onderdeel van een behandelregime dat tevens het dagelijks gebruik van een geschikte soort tandpasta omvat.
 • Tandpasta: Preventie van cariës bij jongeren en volwassenen, met name bij risico op meerdere vormen van cariës (coronale en/of wortelcariës).

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Cariëspreventie:

Volwassenen en kinderen > 6 jaar:

0,05% natriumfluoride-mondspoeling: 1×/dag, na het tandenpoetsen. 0,1% natriumfluoride-mondspoeling: 1×/week, na het tandenpoetsen. Na goed spoelen met ca. 10 ml de vloeistof uitspugen (niet doorslikken) en de volgende 30 min niets eten of drinken. Het is de bedoeling dat de vloeistof door zuigen en stuwen ook de zijvlakken tussen de kiezen en tanden bereikt.

Suspensie: applicatie in een dun laagje op de meest gevoelige tanden. Vóór applicatie overmatige tandplak verwijderen en tanden goed droogmaken. Applicatie dient uitsluitend verricht te worden door de tandarts. Aanbevolen dosering voor een eenmalige toediening: voor melktanden: tot 0,25 ml (= 5,65 mg fluoride); voor gemengd gebit: tot 0,40 ml (= 9,04 mg fluoride); voor permanent gebit: tot 0,75 ml (= 16,95 mg fluoride). Voor cariësprofylaxe wordt het appliceren meestal elke 6 maanden herhaald, maar frequentere applicaties (iedere 3 maanden) mogen uitgevoerd worden. Bij zeer gevoelige tandhalzen worden 2–3 toedieningen aangeraden binnen een tijdsduur van enkele dagen maximaal. Tot 4 uur na de behandeling de tanden niet poetsen of op voedsel kauwen; gedurende deze tijd mag wel zacht voedsel en drinken worden geconsumeerd.

Volwassenen en kinderen ≥ 16 jaar:

Tandpasta: voorzichtig tandenpoetsen 3×/dag na elke maaltijd gedurende ca. 3 min met een strook van 2 cm tandpasta (3–5 mg fluoride), niet inslikken.

Preventie bestralingscariës/cariës bij xerostomie:

Volwassenen:

De mondgel om de dag gedurende 5 min aanbrengen met behulp van de individueel vervaardigde fluoridekappen, bij voorkeur voor het slapen gaan; na 30 min de mond spoelen. De behandeling beginnen bij het begin van de bestraling. Het fluoridegebruik moet worden voortgezet zolang de hyposialie bestaat, dus vaak levenslang.

Bijwerkingen

Zelden (0,01–0,1%): overgevoeligheidsreacties (erytheem, urticaria, huiduitslag, stomatitis en mondulcera).

Suspensie: Zeer zelden (< 0,01%): misselijkheid, braken, mondulceraties, stomatitis. Lip-oedeem, angio-oedeem, huidirritatie. Etterende gingivitis. Astma.

Tandpasta: Gemeld is: brandend gevoel in de mond.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar) overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in geringe mate.

Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar) volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

Voor suspensie:

 • ulcererende gingivitis;
 • stomatitis;
 • asthma bronchiale.

Waarschuwingen en voorzorgen

Vóór starten van de behandeling met een fluoride-bevattend geneesmiddel, moet een beoordeling worden gedaan van de totale fluoride-inname (d.w.z. drinkwater, gefluorideerd zout, andere fluoride-bevattende geneesmiddelen zoals tabletten, druppels, kauwgom of tandpasta).

Fluorose: Bij overmatig gebruik van fluoride door kinderen tijdens de tandvorming kan fluorose (gevlekt glazuur, zebratanden) ontstaan. De kwetsbare leeftijdsfase ligt met name tussen ½ en 4½ jaar, omdat in die periode het later zichtbare glazuur van de snijtanden wordt gevormd. Fluorose kan pas worden opgemerkt na de leeftijd van ca. 6 jaar, wanneer de blijvende tanden zijn doorgebroken.

Suspensie: De applicatie van de suspensie niet uitvoeren bij patiënten met een lege maag. Geen hoge dosis van andere fluoridepreparaten, zoals fluoridegels, gebruiken op dezelfde dag van de applicatie. Toediening van fluoridesupplementen staken gedurende een aantal dagen na applicatie. De suspensie bevat alcohol.

Tandpasta: Tijdens de behandeling het gebruik van fluoridetabletten, druppels, kauwgom, gels of vernissen en gefluorideerd water of zout vermijden.

Overdosering

Symptomen

acute intoxicatie: transpiratie, hypersalivatie, maag-darmstoornissen zoals misselijkheid, braken, buikpijn en diarree, en in ernstiger gevallen hypomagnesiëmie, hypocalciëmie, hyperkaliëmie, hartritmestoornissen, tremoren, tetanie, convulsies, ademhalingsstoornissen, hypotensie, shock en hartstilstand kunnen optreden. De geschatte toxische dosis is vanaf 5–10 mg fluoride/kg lichaamsgewicht (= 11–22 mg natriumfluoride/kg). Met name bij kinderen bestaat gevaar voor acute intoxicatie, als gevolg van snoepen van fluoridetandpasta, tandgel of tabletjes, of drinken van natriumfluoride-mondspoeling.

Zie voor meer informatie over symptomen en behandeling de monografie op toxicologie.org of vergiftigingen.info.

Duraphat tandpasta bevat tevens menthol dat, indien ingenomen in grote hoeveelheden, convulsies kan veroorzaken, vooral bij zuigelingen en kinderen.

Eigenschappen

Als na het doorbreken van een tand of kies plaatselijk natriumfluoride wordt aangebracht, neemt de cariësvorming af doordat de demineralisatie van het tandoppervlak wordt geremd en de remineralisatie wordt bevorderd, terwijl tegelijkertijd het cariogene microbiële proces wordt geremd.

Kinetische gegevens

Resorptie na accidentale orale inname snel en uitgebreid (90–100%).
T max binnen 30–60 min.
V d ca. 1 l/kg.
Eliminatie vnl. met de urine, in geringe mate met de feces en zweet.
T 1/2el 2–9 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

natriumfluoride (cariësprofylaxe) hoort bij de groep fluoriden.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links