natriumfluoride/​waterstoffluoride

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

En-De-Kay thixotrope Fluogel Milstein CV

Toedieningsvorm
Tandgel (met mint- of fruitsmaak)
Verpakkingsvorm
500 ml

Bevat per ml: waterstoffluoride 0,6 mg, natriumfluoride 8,1 mg, samen overeenkomend met 4 mg fluoride (0,4%). Bevat propyleenglycol 0,1 mg/ml.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

natriumfluoride/​waterstoffluoride vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

En-De-Kay Fluogel wordt toegepast in de spreekkamer en zal derhalve niet op recept worden voorgeschreven.

Indicaties

Preventie van tandcariës, met name bij een hoge mate van cariësactiviteit, ontkalking van het tandglazuur en voor refluoridatie van aangetaste delen van het tandglazuur.

Doseringen

Uitsluitend te gebruiken door tandheelkundigen.

Klap alles open Klap alles dicht

Tandcariës

Volwassen en kinderen > 4 jaar

De tanden zorgvuldig drogen. De patiënt gedurende 4 min zachtjes laten bijten op een applicatielepel die tot eenderde is gevuld met gel. Of de tanden isoleren met watten en de gel met een wattenapplicator (borstel) aanbrengen en gedurende 4 min laten zitten. Vervolgens de overtollige gel laten uitspugen. Daarna ten minste 30 min niet eten, drinken of de mond spoelen.

De behandeling mag na 6 maanden worden herhaald.

Bijwerkingen

Gemeld is: hypersensitiviteit (inclusief anafylaxie, angio-oedeem, urticaria, huiduitslag, jeuk en bronchospasmen).

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens onbekend. Bij dieren in hogere doses aanwijzingen voor schadelijkheid.

Farmacologisch effect: Systemische blootstelling aan fluoride is bij juiste toepassing van de gel verwaarloosbaar.

Advies: Kan, voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Systemische blootstelling aan fluoride bij moeder en zuigeling is bij juiste toepassing van de gel verwaarloosbaar.

Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar) volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

Kinderen jonger dan 4 jaar.

Waarschuwingen en voorzorgen

De gel niet inslikken. Op de dag van applicatie geen fluoridetandpasta of -tabletten gebruiken. Vermijd contact met gel en glazen of metalen voorwerpen.

Overdosering

De geschatte toxische dosis is vanaf 5–10 mg fluoride/kg lichaamsgewicht (= 11–22 mg natriumfluoride/kg). Met name bij kinderen bestaat gevaar voor acute intoxicatie, als gevolg van snoepen van fluoridetandpasta, tandgel of tabletjes, of drinken van natriumfluoridemondspoeling.

Symptomen

hypersalivatie, ernstige misselijkheid, braken, diarree, tremoren, tetanie, convulsies. Elektrolytstoornissen: hypocalciëmie, hypomagnesiëmie, hyperkaliëmie, gevolgd door, hartritmestoornissen en shock.

Therapie

Maagspoelen, vooral zinvol in het eerste uur na blootstelling > 8 mg/kg. Absorptie van fluoride verminderen door drinken van 1–2 glazen melk of inname van een calciumzout. Bij ernstige intoxicatie controle serumcalcium.

Eigenschappen

Fluor verhoogt de weerstand van tandglazuur; het stimuleert de vorming van grotere en regelmatiger glazuurkristallen en geeft door uitwisseling van anionen aanleiding tot de vorming van een geringe hoeveelheid hydroxyfluorapatiet. Het glazuur is hierdoor beter bestand tegen cariës.

Groepsinformatie

natriumfluoride/waterstoffluoride hoort bij de groep fluoriden.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links