natriumfluoride/​chloorhexidine

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Natriumfluoride/chloorhexidine XGVS OTC Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Mondspoeling

Bevat: natriumfluoride 1 mg/ml, chloorhexidinedigluconaat 2 mg/ml.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

natriumfluoride/​chloorhexidine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Volgens het advies Cariëspreventie (2011) van het Ivoren Kruis kan, bij wie poetsen niet goed mogelijk is, spoelmiddel of mondspray op basis van fluoride en chloorhexidine uitkomst bieden om plaquegroei te verminderen.

Indicaties

  • Preventie van tandcariës, wanneer tandenpoetsen niet mogelijk is, bijvoorbeeld na mondoperaties of bij mensen met een motorische of verstandelijke beperking.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Cariëspreventie

Volwassenen en kinderen ≥ 6 jaar

2× per dag spoelen met 10 ml gedurende één minuut met onverdund spoelmiddel, daarna de vloeistof uitspugen, niet doorslikken. Bij tandheelkundige ingrepen gebruikelijk 1–2 weken spoelen; bij een gingivitis kan de behandeling tot een maand duren.

Een gemiste spoeling kan desgewenst worden ingehaald, tenzij het bijna tijd is voor de volgende spoeling.

Toediening

  • Bij voorkeur ná het ontbijt en vóór het slapen gaan spoelen. De fluoride kan langer doorwerken als de eerste uren niets wordt gegeten of gedronken;
  • Doe een gebitsprothese uit voor het spoelen, reinig en leg deze vervolgens een kwartier in spoelvloeistof.

Bijwerkingen

Gemeld zijn: Meestal reversibele geelbruine tot zwartbruine verkleuring van tong en tanden (ook van vullingen en prothesen). Witte vlekjes of streepjes in het tandglazuur. smaakverandering en branderig gevoel van de tong (beiden voorbijgaand). Desquamatie, zwelling of pijn van het mondslijmvlies, droge mond. Parotitis. Overgevoeligheid (o.a. speekselvloed, mondulcera, stomatitis, erytheem, urticaria en huiduitslag) en anafylaxie (incl. anafylactische shock).

Interacties

Chloorhexidine is niet verenigbaar met anion-actieve stoffen die normaliter in tandpasta aanwezig zijn (bv. detergentia zoals natrium-laurylsulfaat).

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens onvoldoende gegevens (natriumfluoride). Bij dieren is bij zeer hoge doses (systemisch) reproductietoxiciteit gemeld (natriumfluoride).

Farmacologisch effect: Het middel wordt niet doorgeslikt, waardoor het zeer beperkt in het maag-darmkanaal beschikbaar is voor opname. Bovendien wordt chloorhexidine nauwelijks opgenomen vanuit het maag-darmkanaal.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend (chloorhexidine). Ja, in geringe mate (natriumfluoride).

Farmacologisch effect: Het middel wordt niet doorgeslikt, waardoor het zeer beperkt in het maag-darmkanaal beschikbaar is voor opname bij de moeder. Bovendien wordt chloorhexidine nauwelijks opgenomen vanuit het maag-darmkanaal. Er worden daarom geen effecten bij de zuigeling verwacht.

Advies: Kan veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

Er zijn voor dit middel geen contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij speekselvloed, pijn, irritatie, zwelling, mondulcera of stomatitis het gebruik staken; laat de patiënt contact opnemen met de tandarts. Ook in geval van aanhoudende klachten van smaakverandering en branderig gevoel van de tong.

De (reversibele) bruinverkleuring van tanden en tong is sterker bij aanwezigheid van tannine in de mond (zoals na drinken van thee, koffie, rode wijn) en kan grotendeels worden voorkomen door ruim voor het gebruik de tanden te poetsen (of het kunstgebit te reinigen met een kunstgebitreiniger). Er is geen adequate wijze anders dan polijsten om de verkleuring van gebitselementen te doen verdwijnen. De tongverkleuring verdwijnt nadat het gebruik wordt gestopt.

Fluorose (gevlekt glazuur, zebratanden) kan bij kinderen ontstaan door overmatig gebruik van fluoride tijdens de tandvorming. De kwetsbare leeftijdsfase ligt met name tussen ½ en 4½ jaar, omdat in die periode het later zichtbare glazuur van de snijtanden wordt gevormd. Fluorose kan pas worden opgemerkt na de leeftijd van ca. 6 jaar, wanneer de blijvende tanden zijn doorgebroken.

Wasadvies: Als een kledingstuk of beddengoed in contact is geweest met chloorhexidine, kunnen na het wassen met een chloorbevattend wasmiddel, bruine niet-verwijderbare vlekken ontstaan. Deze vlekken zijn te voorkomen door te bleken met perboraat.

Overdosering

Symptomen

natriumfluoride: acute intoxicatie: transpiratie, hypersalivatie, maag-darmstoornissen zoals misselijkheid, braken, buikpijn en diarree, en in ernstiger gevallen hypomagnesiëmie, hypocalciëmie, hyperkaliëmie, hartritmestoornissen, tremoren, tetanie, convulsies, ademhalingsstoornissen, hypotensie, shock en hartstilstand kunnen optreden. De geschatte toxische dosis is vanaf 5–10 mg fluoride/kg lichaamsgewicht (= 11–22 mg natriumfluoride/kg). Met name bij kinderen bestaat gevaar voor acute intoxicatie, door snoepen van fluoridetandpasta, tandgel of tabletjes, of drinken van natriumfluoride-mondspoeling. Duraphat tandpasta bevat tevens menthol, dat vooral bij zuigelingen en kinderen bij inname in grote hoeveelheden convulsies kan veroorzaken. Chloorhexidine: Alleen lokaal: lichte irritatie van slijmvliezen, mogelijk misselijkheid en braken (chloorhexidine wordt nauwelijks opgenomen vanuit het maag-darmkanaal).

Therapie

Melk drinken.

Neem voor meer informatie over een intoxicatie met dit middel contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Chloorhexidine heeft een bactericide werking tegen schadelijke bacteriën in de mondholte en voorkomt zo het ontstaan van tandplak. Natriumfluoride versterkt de tanden en beschermt het tandglazuur, doordat fluoride de demineralisatie van het tandoppervlak remt en de remineralisatie bevordert.

Kinetische gegevens

Resorptie Natriumfluoride: na accidentele orale inname snel en uitgebreid (90–100%); chloorhexidine: niet of nauwelijks.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

natriumfluoride/chloorhexidine hoort bij de groep fluoriden.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links