azijnzuur

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Zure Oordruppels FNA Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Oordruppels
Sterkte
7 mg/g
Verpakkingsvorm
10 g

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

azijnzuur vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij de behandeling van otitis externa gaat de voorkeur uit naar zure oordruppels met een corticosteroïd. In geval van een trommelvliesperforatie komen aluminiumacetotartraat 1,2% oordruppels als eerste in aanmerking. Als na 3 weken het effect uitblijft, behandel dan op geleide van een kweek en resistentiebepaling.

Indicaties

  • Otitis externa.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Let op: niet toepassen bij een geperforeerd trommelvlies of trommelvliesbuisjes.

Klap alles open Klap alles dicht

Otitis externa

Volwassenen en kinderen

Bij gebruik van een oortampon of lintgaas ter ontzwelling: een met het preparaat bevochtigd lintgaas of oortampon in de uitwendige gehoorgang aanbrengen en deze vochtig houden door 6–8×/dag te druppelen op het gaas of de tampon. Na 24 uur het gaas of de tampon verwijderen en eventueel verwisselen. Bij gebruik zonder oortampon of lintgaas: verdeeld over de dag druppelen in de gehoorgang van het aangedane oor. Behandelen zolang er klachten zijn; meestal is 1–2 weken voldoende.

Toediening

  • De uitwendige gehoorgang voor iedere behandeling goed schoonmaken en zorgvuldig drogen; geen zeep gebruiken;
  • De flacon op lichaamstemperatuur brengen (in de handen), alvorens toe te dienen;
  • In zijligging (of met het hoofd opzij) in de gehoorgang druppelen, en na indruppelen 3–5 minuten in dezelfde houding blijven liggen.

Bijwerkingen

Soms (0,1-1%): Branderig of pijnlijk gevoel na druppelen. Doofheid als gevolg van ototoxiciteit (door propyleenglycol) bij geperforeerd trommelvlies is gemeld.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Ruime ervaring bij de mens geeft geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Kan worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Kan worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • Geperforeerd of beschadigd trommelvlies, trommelvliesbuisjes vanwege de aanwezigheid van het ototoxische propyleenglycol;
  • Overgevoeligheid voor propyleenglycol.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees bedacht op overgevoeligheidsreacties (propyleenglycol) indien de otitis externa niet (meer) reageert op een op zich juiste behandeling; de overgevoeligheidsreacties kunnen lijken op symptomen waarvoor behandeld wordt.

Hulpstoffen: Oordruppels met propyleenglycol kunnen een ototoxisch effect hebben. Adviseer bij klachten, zoals oorsuizen en gehoorverlies, contact op te nemen. Niet gebruiken bij een geperforeerd trommelvlies.

Eigenschappen

De antimicrobiële werking van azijnzuur wordt toegeschreven aan zowel een specifiek effect van azijnzuur als aan het verlagen van de pH in de uitwendige gehoorgang. Azijnzuur passeert in ongeïoniseerde vorm de celwand (van het micro-organisme). Het is werkzaam tegen Pseudomonas aeruginosa,Staphylococcus aureus, Haemophilus en mogelijk ook tegen enkele schimmels en gisten zoals Candida en Aspergillus spp.

Groepsinformatie

azijnzuur hoort bij de groep antimicrobiële middelen, auriculair.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links