polymyxine B

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Polymyxine B Oordruppels 0,1% FNA (als sulfaat) Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Oordruppels
Sterkte
1 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml

1 mg komt overeen met 10.000 E. Conserveermiddel: benzalkoniumchloride. Bevat tevens: boorzuur, borax.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

polymyxine B vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij de behandeling van otitis externa gaat de voorkeur uit naar zure oordruppels met een corticosteroïd. In geval van een trommelvliesperforatie komen aluminiumacetotartraat 1,2% oordruppels als eerste in aanmerking. Als na 3 weken het effect uitblijft, behandel dan op geleide van een kweek en resistentiebepaling. Bij Gram-negatieve micro-organismen zoals Pseudomonas aeruginosa komt polymyxine B in aanmerking.

Indicaties

Oorinfecties waarbij het micro-organisme gevoelig is voor polymyxine B:

  • Otitis externa;
  • Chronische otitis media.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Otitis externa:

De uitwendige gehoorgang voor iedere behandeling schoonmaken met lauwwarm water en zorgvuldig drogen. Aanvankelijk 2 druppels iedere 2 uur gedurende 2-3 dagen; indien verbetering optreedt, gedurende de volgende 7 dagen de dosis geleidelijk verlagen. Na indruppelen enkele minuten in dezelfde houding (in zijligging) blijven. Men kan ook een met het preparaat bevochtigde gaas- of wattentampon in de uitwendige gehoorgang aanbrengen en deze vochtig houden; de tampon iedere 24-48 uur verwisselen.

Chronische otitis media:

Aanvankelijk 2 druppels iedere 2 uur gedurende 2-3 dagen; indien verbetering optreedt, gedurende de volgende 7 dagen de dosis geleidelijk verlagen. Na indruppelen enkele minuten in dezelfde houding (in zijligging) blijven. Men kan ook een met het preparaat bevochtigde gaas- of wattentampon in de uitwendige gehoorgang aanbrengen en deze vochtig houden; de tampon iedere 24-48 uur verwisselen.

Bijwerkingen

Kortdurend prikkelend of branderig gevoel direct na indruppelen. Overgevoeligheidsverschijnselen. Beschadiging van het binnenoor (doofheid), met name bij een geperforeerd trommelvlies (zie ook de rubriek Contra-indicaties).

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens.

Farmacologisch effect: De systemische belasting na auriculaire toediening wordt minimaal geacht.

Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar) volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Onwaarschijnlijk bij lokale toediening, vanwege een geringe systemische absorptie bij de moeder.

Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar) volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • bij de indicatie otitis externa: geperforeerd trommelvlies;
  • overgevoeligheid voor polymyxinen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Gebruik bij geperforeerd trommelvlies kan beschadiging van het binnenoor tot gevolg hebben.

De kans op sensibilisatie, ototoxiciteit en overgroei van niet-gevoelige micro-organismen, incl. schimmels, neemt toe bij langdurige en/of herhaalde behandeling. Langdurig/herhaald gebruik vermijden.

Eigenschappen

Antibioticum met bactericide werking, werkzaam tegen de meeste Gram-negatieve micro-organismen (waaronder Pseudomonas spp.).

Kinetische gegevens

Resorptie nauwelijks (na toediening in het oor).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

polymyxine B hoort bij de groep antimicrobiële middelen, auriculair.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links