polymyxine B

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Polymyxine B oordruppels 0,1% FNA (als sulfaat) Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Oordruppels
Sterkte
10.000 IE/ml
Verpakkingsvorm
10 ml

Bevat per ml: zuiver polymyxine B (als sulfaat) 1 mg = 10.000 IE.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

polymyxine B vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij de behandeling van otitis externa gaat de voorkeur uit naar zure oordruppels met een corticosteroïd. In geval van een trommelvliesperforatie komen aluminiumacetotartraat 1,2% oordruppels als eerste in aanmerking. Als na 3 weken het effect uitblijft, behandel dan op geleide van een kweek en resistentiebepaling. Bij Gram-negatieve micro-organismen zoals Pseudomonas aeruginosa komt polymyxine B in aanmerking.

Zie de NVKNO-richtlijn Otitis Media bij kinderen in de tweede lijn voor de medicamenteuze behandeling van Actieve Chronische Mucosale Otitis Media (ACMOM).

Indicaties

  • Otitis externa;
  • Chronische otitis media.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Otitis externa

Volwassenen

Aanvankelijk 2 druppels iedere 2 uur in de gehoorgang van het aangedane oor druppelen gedurende 2–3 dagen; indien verbetering optreedt, gedurende de volgende 7 dagen de dosis geleidelijk verlagen. De oordruppels kunnen ook op een opgerold gaasverbandje of oortampon in het oor worden aangebracht. Het gaasje of de tampon vochtig houden door regelmatig te druppelen. Het gaasje of de tampon na 1 of 2 dagen verwisselen of verwijderen.

Chronische otitis media met otorroe

Volwassenen

Aanvankelijk 2 druppels iedere 2 uur in de gehoorgang van het aangedane oor druppelen gedurende 2–3 dagen; indien verbetering optreedt, gedurende de volgende 7 dagen de dosis geleidelijk verlagen. Toediening staken 24 uur nadat het oor droog en schoon is bij het ontwaken.

Vergeten dosis: indien < 2 uur voor de volgende geplande dosis: vergeten dosis overslaan en doorgaan met het gebruikelijke schema.

Toediening

  • Bij otitis externa de uitwendige gehoorgang voor iedere behandeling goed schoonmaken en zorgvuldig drogen;
  • De flacon op lichaamstemperatuur brengen in de handen, vóór het toedienen (bij gebruik zonder gaasje of oortampon);
  • In zijligging (of met het hoofd opzij) in de gehoorgang druppelen, en na indruppelen minstens 3 minuten in dezelfde houding blijven.

Bijwerkingen

Soms (0,1-1%): kortdurend prikkelend of branderig gevoel direct na indruppelen. Schimmelinfectie van de gehoorgang. Overgevoeligheidsreacties: toename van jeuk, roodheid en zwelling.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens.

Farmacologisch effect: De systemische blootstelling na auriculaire toediening wordt te laag geacht om nadelige effecten bij de foetus te kunnen veroorzaken.

Advies: Kan worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Het is bij gebruik van de oordruppels door de moeder onwaarschijnlijk dat de zuigeling wordt blootgesteld aan klinisch relevante hoeveelheden polymyxine B.

Advies: Kan worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • bij de indicatie otitis externa: geperforeerd trommelvlies;
  • overgevoeligheid voor polymyxinen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Gebruik bij geperforeerd trommelvlies kan beschadiging van het binnenoor tot gevolg hebben.

Laat de patiënt contact opnemen indien bij otitis externa na 1 week geen verbetering optreedt of indien bij een chronische otitis media na 3 dagen geen verbetering optreedt, klachten verergeren of indien een loopoor na 2 weken nog aanwezig is.

Vermijd langdurig/herhaald gebruik. De kans op sensibilisatie, ototoxiciteit en overgroei van niet-gevoelige micro-organismen, incl. schimmels, neemt toe bij langdurige en/of herhaalde behandeling.

Eigenschappen

Polymyxine B is een mengsel van de polypeptiden polymyxine B1 en B2, afgescheiden door Bacillus polymyxa. Het is een bactericide antibioticum werkzaam tegen de meeste Gram-negatieve micro-organismen (waaronder Pseudomonas aeruginosa).

Kinetische gegevens

Resorptie nauwelijks (na toediening in het oor).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

polymyxine B hoort bij de groep antimicrobiële middelen, auriculair.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links