Samenstelling

Alleen de belangrijkste hulpstoffen worden genoemd.

Polymyxine B Oordruppels 0,1% FNA (als sulfaat) Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Oordruppels
Sterkte
1 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml

1 mg komt overeen met 10.000 E. Conserveermiddel: benzalkoniumchloride. Bevat tevens: boorzuur, borax.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Bij de behandeling van otitis externa gaat de voorkeur uit naar zure oordruppels met een corticosteroïd. In geval van een trommelvliesperforatie komen aluminiumacetotartraat 1,2% oordruppels als eerste in aanmerking. Als na 3 weken het effect uitblijft, behandel dan op geleide van een kweek en resistentiebepaling. Bij Gram-negatieve micro-organismen zoals Pseudomonas aeruginosa komt polymyxine B in aanmerking.

Indicaties

Oorinfecties waarbij het micro-organisme gevoelig is voor polymyxine B:

  • Otitis externa;

  • Chronische otitis media.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Otitis externa:

De uitwendige gehoorgang voor iedere behandeling schoonmaken met lauwwarm water en zorgvuldig drogen. Aanvankelijk 2 druppels iedere 2 uur gedurende 2-3 dagen; indien verbetering optreedt, gedurende de volgende 7 dagen de dosis geleidelijk verlagen. Na indruppelen enkele minuten in dezelfde houding (in zijligging) blijven. Men kan ook een met het preparaat bevochtigde gaas- of wattentampon in de uitwendige gehoorgang aanbrengen en deze vochtig houden; de tampon iedere 24-48 uur verwisselen.

Chronische otitis media:

Aanvankelijk 2 druppels iedere 2 uur gedurende 2-3 dagen; indien verbetering optreedt, gedurende de volgende 7 dagen de dosis geleidelijk verlagen. Na indruppelen enkele minuten in dezelfde houding (in zijligging) blijven. Men kan ook een met het preparaat bevochtigde gaas- of wattentampon in de uitwendige gehoorgang aanbrengen en deze vochtig houden; de tampon iedere 24-48 uur verwisselen.

Bijwerkingen

Kortdurend prikkelend of branderig gevoel direct na indruppelen. Overgevoeligheidsverschijnselen. Beschadiging van het binnenoor (doofheid), met name bij een geperforeerd trommelvlies (zie ook de rubriek Contra-indicaties).

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens.

Farmacologisch effect: De systemische belasting na auriculaire toediening wordt minimaal geacht.

Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar) volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Onwaarschijnlijk bij lokale toediening, vanwege een geringe systemische absorptie bij de moeder.

Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar) volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • bij de indicatie otitis externa: geperforeerd trommelvlies;

  • overgevoeligheid voor polymyxinen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Gebruik bij geperforeerd trommelvlies kan beschadiging van het binnenoor tot gevolg hebben.

De kans op sensibilisatie, ototoxiciteit en overgroei van niet-gevoelige micro-organismen, incl. schimmels, neemt toe bij langdurige en/of herhaalde behandeling. Langdurig/herhaald gebruik vermijden.

Eigenschappen

Antibioticum met bactericide werking, werkzaam tegen de meeste Gram-negatieve micro-organismen (waaronder Pseudomonas spp.).

Kinetische gegevens

Resorptie nauwelijks (na toediening in het oor).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links