beclometason (bij darmontsteking)

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Beclometason Klysma FNA (dipropionaat) Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Klysma (0,003%)
Sterkte
0,03 mg/g
Verpakkingsvorm
100 g

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

beclometason (bij darmontsteking) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij de behandeling van colitis ulcerosa is de keuze van het geneesmiddel afhankelijk van de locatie, uitgebreidheid en ernst van de ontsteking, het verwachte beloop en de respons op eerdere medicatie. Corticosteroïden worden toegepast voor remissie-inductie en immunosuppressiva als onderhoudsbehandeling. Aminosalicylaten en TNF-α-blokkers kunnen in beide fasen van de behandeling worden gebruikt.

Systemisch werkende corticosteroïden zijn effectiever dan lokaalwerkende corticosteroïden, maar veroorzaken meer bijwerkingen.

Indicaties

  • Distale colitis ulcerosa;
  • Proctitis in de acute fase, als behandeling met mesalazine onvoldoende effect heeft (NHG-Standaard Rectaal bloedverlies).

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Distale colitis ulcerosa

Volwassenen

1 klysma van 3 mg/100 g voor de nacht. Toedienen in liggende houding.

Proctitis in de acute fase

Volwassenen

Volgens de NHG-Standaard Rectaal bloedverlies: 1 klysma van 3 mg/100 g voor de nacht gedurende 2-6 weken. Toedienen in liggende houding.

Bijwerkingen

Gemeld zijn: irritatie en pijn in het rectum, flatulentie, misselijkheid en huidreacties.

Zwangerschap

Passeert de placenta.

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren zijn corticosteroïden in hoge doseringen schadelijk gebleken (schisis).

Advies: Op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in geringe mate. Gezien zeer groot 'first pass'-effect zijn significante hoeveelheden in de moedermelk minder waarschijnlijk.

Advies: Kan kortdurend worden toegepast.

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor corticosteroïden;
  • lokale bacteriële of virale infectie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij overzetting van systemische corticosteroïdtherapie op lokale behandeling met beclometason. Uitsluipen van het systemische corticosteroïd kan nodig zijn.

Houd bij leverfunctiestoornissen rekening met mogelijke systemische bijwerkingen.

Eigenschappen

Corticosteroïd met een lokaal ontstekingsremmend effect.

Kinetische gegevens

Metabolisering Zeer groot 'first pass'-effect in darmwand en lever, metabolisering tot nauwelijks actieve metabolieten.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

beclometason (bij darmontsteking) hoort bij de groep corticosteroïden, maag-darmkanaal.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links