benzylbenzoaat

Samenstelling

Benzylbenzoaat smeersel 25% FNA Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Smeersel
Sterkte
250 mg/g

In een lanette-emulsie.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

benzylbenzoaat vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Geef niet medicamenteuze adviezen en behandel scabiës bij voorkeur met permetrinecrème. Als lokale behandeling niet goed mogelijk is of mogelijk minder effectief, kan ivermectine oraal gebruikt worden. Behandeling van scabiës altijd herhalen na 7–14 dagen. Gezinsleden en personen met wie intensief (lichamelijk) contact is geweest ook behandelen.

Benzylbenzoaat 25% smeersel FNA is minder effectief dan permetrine en ivermectine. Het gebruik is belastender omdat het twee opeenvolgende dagen moet worden aangebracht en het middel een onaangename geur heeft. Bij contra-indicaties voor permetrinecrème en ivermectine of bij gebleken inactiviteit van permetrine en ivermectine, kan benzylbenzoaatsmeersel worden toegepast.

Indicaties

  • Scabiës (schurft).

Gerelateerde informatie

Dosering

Contact met de ogen, slijmvliezen, uitgang van de urethra en open wonden vermijden.

Niet gebruiken bij een secundair geïnfecteerde huid.

Klap alles open Klap alles dicht

Scabiës:

Volwassenen en kinderen ≥ 2 jaar:

150–250 ml smeersel 's avonds aanbrengen op een schone, droge en afgekoelde huid; douchen is toegestaan, echter 1 uur wachten met het insmeren om de huid goed te laten afkoelen om te voorkomen dat benzylbenzoaat teveel wordt opgenomen. Aanbrengen op het gehele lichaam vanaf de kaakrand tot onder de voetzolen, inclusief handpalmen en 24 uur laten inwerken. Indien de handen tussentijds zijn gewassen dan opnieuw smeersel aanbrengen. Het aanbrengen herhalen met een tussenpoos van 24 uur zonder tussendoor te wassen, 24 uur na de tweede behandeling het gehele lichaam met lauwwarm water en zeep wassen. Bij het aanbrengen speciale aandacht besteden aan plaatsen tussen de vingers en tenen, polsen, oksels, uitwendige mannelijke genitaliën, billen en onder de nagels van vingers en tenen. Indien nodig kinderen handschoenen aantrekken om huid-mondcontact te voorkomen. De behandeling na 7–14 dagen nogmaals herhalen.

Kinderen < 2 jaar, fragiele ouderen, psychogeriatrische patiënten, bedlegerige patiënten en patiënten met een verminderde afweer:

150–250 ml smeersel 's avonds aanbrengen op een schone, droge en afgekoelde huid; douchen is toegestaan, echter 1 uur wachten met insmeren om de huid goed te laten afkoelen om te voorkomen dat benzylbenzoaat teveel wordt opgenomen. Aanbrengen op het gehele lichaam, inclusief handpalmen, voetzolen, nek, gezicht (vooral ook de wenkbrauwen), oren en hoofdhuid en 24 uur laten inwerken. Indien de handen tussentijds zijn gewassen dan opnieuw smeersel aanbrengen. Het aanbrengen herhalen met een tussenpoos van 24 uur zonder tussendoor te wassen, 24 uur na de tweede behandeling het gehele lichaam met lauwwarm water en zeep wassen. Niet te dicht rond ogen en mond smeren. Bij het aanbrengen speciale aandacht besteden aan plaatsen tussen de vingers en tenen, polsen, oksels, uitwendige mannelijke genitaliën, billen en onder de nagels van vingers en tenen. Indien nodig fragiele ouderen, psychogeriatrische patiënten en kinderen handschoenen (baby's sokjes) aantrekken om huid-mondcontact te voorkomen. De behandeling na 7–14 dagen nogmaals herhalen.

Vóór gebruik de fles goed schudden.

Bijwerkingen

(Ernstige) irritatie van de huid, jeuk (zie ook de rubriek Waarschuwingen en Voorzorgen), allergische huidreacties. Bij herhaalde toediening kan contacteczeem optreden.

Interacties

Tijdens behandeling geen andere huidmiddelen gebruiken. De behandeling van huidaandoeningen met corticosteroïden onderbreken, omdat er kans bestaat op exacerbatie van scabiësinfestatie vanwege een verminderde immuunrespons op de mijten.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Er zijn er geen schadelijke effecten waargenomen.
Farmacologisch effect: Benzylbenzoaat wordt nauwelijks geresorbeerd.
Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar) volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in zeer geringe mate.
Farmacologische effect: Aangezien benzylbenzoaat nauwelijks wordt geresorbeerd door de huid en er nauwelijks benzylbenzoaat naar de moedermelk overgaat, zijn nadelige effecten bij de zuigeling onwaarschijnlijk.
Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Behandeling gezinsleden: personen die langdurig (> 15 min) of frequent contact hebben gehad in de besmettelijke periode (bed- en huisgenoten, kleine kinderen die zijn geknuffeld, patiënten die worden verzorgd tot zes weken voor de eerste klachten) dienen gelijktijdig eenmalig behandeld te worden om herbesmetting na behandeling te voorkomen (‘pingpongeffect’).

Niet-medicamenteuze adviezen: besmette kleding, handdoeken en beddengoed, dat gedurende de laatste drie dagen en tijdens de behandeling in contact is geweest met de patiënt, wassen op 60°C. Minder goed wasbaar textiel, zoals knuffeldieren, gedurende 72 uur in een gesloten plastic zak bewaren. Dekbedden en dekens tijdens de behandeling overdag buiten hangen; na afloop van de behandeling gedurende 72 uur buiten hangen en niet gebruiken. Matras de eerste avond omdraaien.

Jeuk: na behandeling kan de jeuk nog gedurende drie tot vier weken aanhouden, hetgeen niet betekent dat de behandeling heeft gefaald, het wordt in het algemeen beschouwd als een allergische reactie op de dode mijten onder de huid. Persisterende jeuk ná de behandeling zonodig verlichten met een indifferente (vet)crème of kortdurend en/of intermitterend gebruik van een klasse 1- of klasse 2-dermatocorticosteroïd. Laat de patiënt zich melden als de jeuk 2 weken na behandeling verergert of meer dan 4 weken aanhoudt.

Overdosering

Symptomen
ten gevolge van accidentele orale inname van relatief hoge doses: prikkeling van het centrale zenuwstelsel, convulsies.

Neem voor informatie over een vergiftiging met benzylbenzoaat contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Acaricide (= mijtendodend) middel dat vooral werkzaam is tegen Sarcoptes scabiei (= schurftmijt), de veroorzaker van scabiës. Het heeft geen ovicide (eitjes-dodende) werking.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

benzylbenzoaat hoort bij de groep scabicide en pediculicide middelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links