benzylbenzoaat

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Benzylbenzoaat smeersel 25% FNA Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Smeersel
Sterkte
250 mg/g

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

benzylbenzoaat vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor een effectieve behandeling van scabiës is het juist uitvoeren van grondige saneringsmaatregelen (hygiëne- en wasvoorschriften) naast de medicamenteuze behandeling uiterst belangrijk. Behandel lokaal met permetrine óf systemisch met ivermectine. Kies voor oraal ivermectine bij patiënten met uitgebreide huiderosies of een eczemateuze huid, praktische bezwaren van lokale behandeling, te verwachten lage therapietrouw, allergie of als lokale behandeling faalt. Behandel zuigelingen < 2 maanden met benzylbenzoaatsmeersel. Overweeg bij ernstige vormen van scabiës met hoge besmettelijkheid en bij immuungecompromitteerde patiënten een combinatie van lokale en orale behandeling. Herhaal de behandeling inclusief de hygiëne- en wasvoorschriften altijd na 7 dagen. Huisgenoten en seksuele contacten gelijktijdig behandelen, ongeacht of zij klachten hebben, en dit eveneens herhalen na 7 dagen. Andere nauwe contacten waarbij in de besmettelijke periode langdurig (> 15 min) of frequent contact is geweest, ook gelijktijdig behandelen en indien nodig herhalen na 7 dagen. Laat contacten naast behandeling ook de hygiëne- en wasvoorschriften uitvoeren.

Indicaties

  • Scabiës (schurft).

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Scabiës

Volwassenen en kinderen

150–250 ml smeersel per keer aanbrengen, bij voorkeur een uur voor het slapen gaan. Bij scabiëspatiënten en tevens bij huisgenoten en seksuele contacten zonder klachten in totaal 4× aanbrengen: 2× aanbrengen met een tussenpoos van 24 uur (1 e behandeling) en na 7 dagen nogmaals 2× aanbrengen met een tussenpoos van 24 uur (2 e behandeling); bij overige nauwe contacten (> 15 min of frequent contact) zonder klachten 1 of 2 behandelingen op advies van de arts. Bij een groepsbehandeling binnen instellingen volstaat voor de mensen zonder klachten een eenmalige behandeling van 2× aanbrengen met een tussenpoos van 24 uur. Het smeersel aanbrengen op een schone, droge, koele huid een uur na het volledig wassen, baden of douchen en 24 uur laten inwerken. Daarna een tweede keer aanbrengen zonder tussendoor te wassen, en 24 uur na de tweede keer aanbrengen het gehele lichaam wassen met water en zeep. Bij volwassenen en kinderen > 12 jaar aanbrengen op het hele lichaam vanaf de kaakrand tot onder de voetzolen, inclusief handpalmen. Hoofd en gezicht niet behandelen tenzij daar schurftplekken aanwezig zijn. Bij kinderen < 12 jaar en kwetsbare ouderen ook de hoofdhuid, het gezicht, de wenkbrauwen en oren insmeren. Bij het aanbrengen speciale aandacht besteden aan plaatsen tussen de vingers en tenen, polsen, oksels, uitwendige genitaliën, billen en onder de nagels van vingers en tenen (aanbrengen met een zachte tandenborstel). Indien de handen tussentijds zijn gewassen dan opnieuw smeersel aanbrengen. Indien nodig kinderen handschoenen (baby's sokjes) aantrekken om huid-mondcontact te voorkomen. De behandeling na 7 dagen nogmaals herhalen.

Vergeten dosis: indien ≥ 8 uur voor het aanbrengen van de volgende dosis, deze alsnog zo snel mogelijk aanbrengen, Indien < 8 uur voor het aanbrengen van de volgende dosis: deze overslaan, het normale schema hervatten en de vergeten dosis aan het eind van de kuur alsnog aanbrengen.

Toediening

  • Vóór gebruik de fles goed omschudden;
  • Niet toepassen op een secundair geïnfecteerde huid;
  • Vermijd contact met ogen, slijmvliezen (bv. van neus, mond en genitaliën) en open wonden; bij contact onmiddellijk spoelen met water;
  • Laat mensen die scabiëspatiënten behandelen handschoenen dragen om irritatie en besmetting te voorkómen.

Bijwerkingen

Irritatie van de huid, jeuk (zie ook de rubriek Waarschuwingen en Voorzorgen), allergische huidreacties. Bij langdurige toepassing kan contacteczeem optreden.

Interacties

Tijdens behandeling geen andere huidmiddelen gebruiken.

De behandeling van huidaandoeningen met corticosteroïden onderbreken, omdat er kans bestaat op exacerbatie van scabiësinfestatie vanwege een verminderde immuunrespons op de mijten.

Zwangerschap

Teratogenese: Er zijn geen schadelijke effecten waargenomen bij de mens. Benzylbenzoaat wordt nauwelijks geabsorbeerd.

Advies: Kan worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in zeer geringe mate.

Farmacologische effect: Aangezien benzylbenzoaat nauwelijks wordt geresorbeerd door de huid en er nauwelijks benzylbenzoaat naar de moedermelk overgaat, zijn nadelige effecten bij de zuigeling onwaarschijnlijk.

Advies: Kan worden gebruikt.

Overig: Directe blootstelling aan benzylbenzoaat via de tepel vermijden door op en rondom de tepel goed schoon te maken vóór het voeden. Ná de borstvoeding weer bijsmeren zodat de totale behandeltijd 48 uur blijft.

Contra-indicaties

  • open wonden;
  • secundair geïnfecteerde huid.

Waarschuwingen en voorzorgen

De jeuk kan in het begin van de behandeling toenemen doordat de mijten uiteenvallen, waardoor de allergische reactie kan verergeren. Tevens kan de jeuk nog 2-6 weken aanhouden; dit hoeft niet te betekenen dat de behandeling heeft gefaald. Ter verlichting van de jeuk kan een indifferente vetcrème of koelzalf, een antihistaminicum of eventueel een klasse 1 of 2 dermatocorticosteroïd (kort en intermitterend) worden overwogen. Laat de patiënt contact opnemen als de jeuk 2 weken na behandeling verergert, langer dan 4 weken aanhoudt of als er nieuwe plekjes ontstaan.

Bij aanhoudende huidirritatie een arts raadplegen.

Overdosering

Symptomen

ten gevolge van accidentele orale inname van relatief hoge doses: prikkeling van het centrale zenuwstelsel, convulsies.

Neem voor informatie over een vergiftiging met benzylbenzoaat contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Acaricide (= mijtendodend) middel dat vooral werkzaam is tegen Sarcoptes scabiei (= schurftmijt), de veroorzaker van scabiës. Het heeft geen ovicide (eitjes-dodende) werking.

Groepsinformatie

benzylbenzoaat hoort bij de groep scabicide en pediculicide middelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links