scabiës

Advies

Let op: deze tekst is in revisie2,3,5

Geef niet-medicamenteuze adviezen en behandel scabiës bij voorkeur lokaal met permetrine als eerste keus en benzylbenzoaatsmeersel als tweede keus. Als lokale behandeling faalt of op praktische bezwaren stuit en/of bij bewezen allergie of contra-indicatie, kan ivermectine oraal gebruikt worden. Overweeg bij ernstige vormen van scabiës met hoge besmettelijkheid en bij immuungecompromitteerde patiënten een combinatie van lokale en orale behandeling. Behandeling van scabiës altijd herhalen na 7–14 dagen. Gezinsleden en personen met wie intensief (lichamelijk) contact is geweest ook gelijktijdig éénmalig behandelen.

Behandelplan

 1. Bespreek niet-medicamenteus beleid

  • Was beddengoed, kleding en handdoeken die de voorgaande drie dagen (en tijdens behandeling) gebruikt en gedragen zijn op minimaal 50˚C.
  • Bewaar kleding en beddengoed die niet op 50˚C gewassen kunnen worden, gedurende drie dagen in een goed afgesloten plastic zak bij kamertemperatuur (18–20˚C). De kleding kan daarna eventueel op lagere temperatuur (30–40˚C ) worden gewassen. Adviseer huisgenoten om eigen handdoeken en beddengoed te gebruiken.
  • Leg uit dat de jeuk in het begin van de behandeling kan toenemen en nog enkele weken kan aanhouden.
  • Consulteer of verwijs naar een dermatoloog bij (het vermoeden van) scabiës crustosa.

  Combineer niet-medicamenteuze adviezen met medicamenteuze behandeling.

  Toelichting

  De scabiësmijt overleeft slecht buiten de gastheer, hooguit 3 dagen (72 uur) bij kamertemperatuur. Bij hoge luchtvochtigheid en een temperatuur van 12˚C kan de mijt soms tot zeven dagen buiten de gastheer blijven leven. Blootstelling aan een hoge temperatuur (50˚C) doodt de mijten binnen 10 minuten.

  De jeuk kan in het begin van de behandeling toenemen doordat de mijten uiteenvallen, waardoor de allergische reactie kan verergeren. Tevens kan de jeuk nog enkele weken aanhouden; dit hoeft niet te betekenen dat de behandeling heeft gefaald.

  Zie voor de gebruiksadviezen bij behandeling met permetrinecrème of gel, benzylbenzoaatsmeersel of ivermectinetabletten de Toelichting bij de betreffende stappen.

 2. Start medicamenteuze behandeling

  Ook bij een sterk vermoeden van de diagnose kan een medicamenteuze (proef)behandeling worden ingezet; behandel bij zwangerschap of lactatie echter alleen op strikte indicatie.

  Behandeling van scabiës altijd herhalen na 7–14 dagen.

  Toelichting

  Het algemene advies luidt om behandeling van scabiës altijd te herhalen na 7–14 dagen [1,2,7,8]. Volgens huidziekten.nl zou bij gezonde volwassenen met normale scabiës en asymptomatische contacten, éénmalige behandeling met permetrine of ivermectine, gecombineerd met het juist uitvoeren van was- en luchtvoorschriften meestal voldoende moeten zijn (succespercentage 70–95%). Herhaling van de behandeling binnen 2 weken verhoogt het succespercentage. De belangrijkste oorzaak van therapiefalen is herbesmetting bij patiënten die de was- en luchtvoorschriften niet goed hebben uitgevoerd, of zich niet helemaal goed hebben ingesmeerd met permetrine, of zijn herbesmet door een niet meebehandelde partner of gezinslid. Ivermectine doodt mogelijk niet alle eitjes. De Europese richtlijn adviseert daarom ook om deze behandeling na 1 week te herhalen.

 3. Lokale behandeling (voorkeur)

  Bij volwassenen en kinderen ≥ 2 maanden:

  Bij kinderen < 2 maanden:

  Na adequate behandeling kan de jeuk nog 2–4 weken aanhouden [7].

  Laat de patiënt contact opnemen als de jeuk na 2 weken verergert, langer dan 4 weken aanhoudt of als er nieuwe plekjes ontstaan.

  Ter verlichting van de jeuk kan een indifferente crème, een antihistaminicum of eventueel een klasse 1 of 2 dermatocorticosteroïd (kort en intermitterend) worden overwogen.

  Ga naar stap 2b bij falen van de behandeling.

  Let op

  Behandel gelijktijdig eenmalig personen die langdurig (> 15 minuten) of frequent contact hebben gehad in de besmettelijke periode (bed- en huisgenoten, kleine kinderen die zijn geknuffeld, patiënten die werden verzorgd tot zes weken voor de eerste klachten) omdat zij veel kans hebben op besmetting. Dit ook om te voorkomen dat de scabiëspatiënt na behandeling opnieuw besmet raakt (‘pingpongeffect’).

  Toelichting

  Lokale behandeling heeft de voorkeur boven orale behandeling met ivermectine, vanwege de geringere kans op systemische bijwerkingen. Met name de lokale behandelmethoden voor scabiës lijken geen ernstige bijwerkingen te veroorzaken; voor de behandeling met oraal ivermectine is dit nog niet goed bekend.

  Permetrinecrème/-gel is de meest effectieve lokale behandeling van scabiës. Het doodt zowel de scabiësmijt als de eitjes. Benzylbenzoaat is minder werkzaam omdat het alleen de scabiësmijt doodt. Het smeersel dient daarom twee opeenvolgende dagen te worden aangebracht en mag pas 24 uur na de tweede keer aanbrengen worden afgespoeld. Het gebruik is dus meer belastend en het smeersel heeft tevens een onaangename geur.

  Permetrinecrème/-gel is niet geregistreerd voor gebruik bij kinderen < 2 maanden. Volgens de NHG-behandelrichtlijn en de LCI-richtlijn kan benzylbenzoaat 25% smeersel ook bij kinderen < 2 maanden worden toegepast.

  Gebruiksadviezen bij permetrinecrème/-gel:

  • De crème of gel’s avonds aanbrengen na het ontkleden, op een schone en droge huid (douchen is toegestaan, maar wacht één uur met het insmeren om de huid goed te laten drogen en afkoelen om te voorkomen dat permetrine teveel wordt opgenomen). Indien daarna de handen worden gewassen of andere delen van het lichaam, de crème of gel opnieuw aanbrengen op de gewassen huid.
  • Trek na het insmeren schone kleren aan.
  • Was de kleren die in de afgelopen 72 uur zijn gedragen en het gebruikte beddengoed en handdoeken op minimaal 50˚C. Stop kledingstukken en beddengoed die niet op deze temperatuur kunnen worden gewassen drie dagen in een afgesloten plastic zak en bewaar bij kamertemperatuur (18–20˚C). De kleding kan daarna op lagere temperatuur worden gewassen.
  • Stap in een bed met schone kussenslopen, lakens of dekbedovertrek en hoeslaken.
  • Spoel de volgende ochtend (8–12 uur na intrekken) de crème of gel onder de douche af, gebruik een schone handdoek en trek schone kleren aan.
  • Was opnieuw de kleren en het die nacht gebruikte beddengoed en de gebruikte handdoek op minimaal 50˚C.
  • Hang de dekens of dekbedden 72 uur te luchten in een ruimte bij kamertemperatuur (18–20˚C) en gebruik deze dan niet. Draai het matras om.
  • Maak ’s avonds pas het bed weer op met schoon beddengoed.

  Gebruiksadviezen bij benzylbenzoaatsmeersel:

  • Het smeersel ’s avonds aanbrengen na het ontkleden, op een schone en droge huid (douchen is toegestaan, maar wacht één uur met het insmeren om de huid goed te laten drogen en afkoelen om te voorkomen dat benzylbenzoaat teveel wordt opgenomen). Indien daarna de handen of andere delen van het lichaam worden gewassen, het smeersel opnieuw aanbrengen op de gewassen huid.
  • Trek na het insmeren schone kleren aan.
  • Was de kleren die in de afgelopen 72 uur zijn gedragen en het gebruikte beddengoed en handdoeken op minimaal 50˚C. Stop kledingstukken en beddengoed die niet op deze temperatuur kunnen worden gewassen drie dagen in een afgesloten plastic zak en bewaar bij kamertemperatuur (18–20˚C). De kleding kan daarna op lagere temperatuur worden gewassen. Hang de dekens of dekbedden overdag gedurende de behandeling buiten om te luchten en maak ’s avonds pas weer het bed op. Draai de eerste avond het matras om.
  • Stap die avond in een bed met schone kussenslopen, lakens of dekbedovertrek en hoeslaken.
  • Trek de volgende ochtend opnieuw schone kleren aan.
  • Was opnieuw de kleren en het die nacht gebruikte beddengoed op minimaal 50˚C. Overdag wordt het bed afgehaald en wordt het beddengoed en dekens of dekbedden gelucht.
  • Herhaal de behandeling die avond zonder tussendoor te douchen. Verwijder 24 uur na de tweede behandeling alle resten op de huid door te douchen met warm water en zeep. Gebruik een schone handdoek en trek schone kleren aan.
  • Was opnieuw alle kleding en beddengoed die in de laatste 2 dagen zijn gebruikt op minimaal 50˚C. Hang de dekens of dekbedden 72 uur te luchten in een ruimte bij kamertemperatuur (18–20˚C) en gebruik deze dan niet.
 4. Systemische behandeling (alternatief)

  Geef bij falen of praktische bezwaren van lokale behandeling, allergie of te verwachten therapieontrouw

  Bij volwassenen en kinderen ≥ 15 kg lichaamsgewicht en ≥ 5 jaar:

  Na adequate behandeling kan de jeuk nog 2–4 weken aanhouden [7].

  Laat de patiënt contact opnemen als de jeuk na 2 weken verergert, langer dan 4 weken aanhoudt of als er nieuwe plekjes ontstaan.

  Ter verlichting van de jeuk kan een indifferente crème, een antihistaminicum of eventueel een klasse 1 of 2 dermatocorticosteroïd (kort en intermitterend) worden overwogen.

  Let op

  Behandel gelijktijdig eenmalig de personen die langdurig (> 15 minuten) of frequent contact hebben gehad in de besmettelijke periode (bed- en huisgenoten, kleine kinderen die zijn geknuffeld, patiënten die werden verzorgd tot zes weken voor de eerste klachten) omdat zij veel kans hebben op besmetting. Dit ook om te voorkomen dat de scabiëspatiënt na behandeling opnieuw besmet raakt (‘pingpongeffect’).

  Toelichting

  In bepaalde situaties heeft orale behandeling de voorkeur, zoals bij praktische problemen om een lokaal middel adequaat aan te brengen (bv. bij alleenwonenden/ouderen en geen mogelijkheden iemand anders te laten insmeren), of als een groot aantal personen meebehandeld moet worden zoals bij een uitbraak van scabiës in een zorginstelling (zowel het insmeren als afspoelen na de behandeling is arbeidsintensief).

  Systemische behandeling met ivermectine, zo nodig na 1–2 weken herhaald, lijkt bij een follow-up-duur van 2–4 weken even effectief te zijn als permetrine. Mogelijk zorgt permetrine in de eerste week na behandeling wel voor een snellere afname van de (jeuk)symptomen [7].

  Gebruiksadviezen bij ivermectinetabletten:

  • Neem de tabletten’s avonds in op een lege maag (minimaal 2 uur vóór en 2 uur na inname niet eten).
  • Was de kleren die in de afgelopen 72 uur zijn gedragen en het gebruikte beddengoed en handdoeken op minimaal 50˚C. Stop kledingstukken en beddengoed die niet op deze temperatuur kunnen worden gewassen drie dagen in een afgesloten plastic zak en bewaar bij kamertemperatuur (18–20˚C). De kleding kan daarna op lagere temperatuur worden gewassen. Gebruik wegwerphandschoenen om de schone was uit de wasmachine te halen indien dit binnen 12 uur na inname van de tabletten is (12 uur na inname is men niet meer besmettelijk).
  • Trek schone kleren aan en stap in een bed met schone kussenslopen, lakens of dekbedovertrek en hoeslaken.
  • Was (vlak voor het douchen) de volgende ochtend opnieuw de kleren en het die nacht gebruikte beddengoed op minimaal 50˚C.
  • Hang de dekens of dekbedden 72 uur te luchten in een ruimte bij kamertemperatuur (18–20˚C) en gebruik deze dan niet. Draai het matras om.
  • Neem 12 uur na het innemen van de tabletten een douche en gebruik een schone handdoek. Trek daarna opnieuw schone kleren aan.
  • Stap ’s avonds opnieuw in een schoon bed.
 5. Combinatie lokale en orale behandeling

  Overweeg, zo nodig in overleg met een dermatoloog, bij aanwijzingen voor een hoge besmettelijkheid of immuungecompromitteerde patiënten:

  Start lokale en orale behandeling op dezelfde dag.

  Na adequate behandeling kan de jeuk nog 2–4 weken aanhouden [7].

  Laat de patiënt contact opnemen als de jeuk na 2 weken verergert, langer dan 4 weken aanhoudt of als er nieuwe plekjes ontstaan.

  Ter verlichting van de jeuk kan een indifferente crème, een antihistaminicum of eventueel een klasse 1 of 2 dermatocorticosteroïd (kort en intermitterend) worden overwogen.

  Let op

  Behandel in geval van immuungecompromitteerde patiënten gelijktijdig de personen die langdurig (> 15 minuten) of frequent contact hebben gehad in de besmettelijke periode (bed- en huisgenoten, kleine kinderen die zijn geknuffeld, patiënten die werden verzorgd tot zes weken voor de eerste klachten) omdat zij veel kans hebben op besmetting. Dit ook om te voorkomen dat de scabiëspatiënt na behandeling opnieuw besmet raakt (‘pingpongeffect’).

  Behandel bij patiënten met aanwijzingen voor een hoge besmettelijkheid (zie Toelichting) ook personen die < 15 min lichamelijk contact hebben gehad of in de leefruimte van de scabiëspatiënt zijn geweest [4].

  Toelichting

  Tussen gewone scabiës en scabiës crustosa zijn tussenvormen mogelijk met honderden tot duizenden mijten, waarbij de hoeveelheid mijten en dus de mate van besmettelijkheid richtinggevend is voor de noodzakelijke behandeling. Er is sprake van hoge besmettelijkheid bij aanwezigheid van honderden tot duizenden mijten/gangetjes, forse huidafwijkingen en > 3 secundaire gevallen van scabiës binnen 2 weken. In deze gevallen zal uitgebreid contactonderzoek dienen plaats te vinden naar alle mensen die bij de patiënt in de leefruimte zijn geweest of contact hebben gehad met diens kleding of beddengoed [4].

  Bij immuungecompromitteerde patiënten is de kans op een atypisch beloop groter en zijn er geen korstvormige afwijkingen maar juist opvallend weinig huidafwijkingen. Het klinisch beeld kan beperkt blijven tot een wat droge, schilferige huid en/of lijkt op een eczemateuze aandoening (erytrodermie).

  Gebruiksadviezen bij permetrinecrème/-gel:

  • De crème of gel ’s avonds aanbrengen na het ontkleden, op een schone en droge huid (douchen is toegestaan, maar wacht één uur met het insmeren om de huid goed te laten drogen en afkoelen om te voorkomen dat permetrine teveel wordt opgenomen). Indien daarna de handen worden gewassen of andere delen van het lichaam, de crème of gel opnieuw aanbrengen op de gewassen huid.
  • Trek na het insmeren schone kleren aan.
  • Was de kleren die in de afgelopen 72 uur zijn gedragen en het gebruikte beddengoed en handdoeken op minimaal 50˚C. Stop kledingstukken en beddengoed die niet op deze temperatuur kunnen worden gewassen drie dagen in een afgesloten plastic zak en bewaar bij kamertemperatuur (18–20˚C). De kleding kan daarna op lagere temperatuur worden gewassen.
  • Stap in een bed met schone kussenslopen, lakens of dekbedovertrek en hoeslaken.
  • Spoel de volgende ochtend (8–12 uur na intrekken) de crème of gel onder de douche af, gebruik een schone handdoek en trek schone kleren aan.
  • Was opnieuw de kleren en het die nacht gebruikte beddengoed en de gebruikte handdoek op minimaal 50˚C.
  • Hang de dekens of dekbedden 72 uur te luchten in een ruimte bij kamertemperatuur (18–20˚C) en gebruik deze dan niet. Draai het matras om.
  • Maak ’s avonds pas het bed weer op met schoon beddengoed.

  Gebruiksadviezen bij ivermectinetabletten:

  • Neem de tabletten’s avonds in op een lege maag (minimaal 2 uur vóór en 2 uur na inname niet eten).
  • Was de kleren die in de afgelopen 72 uur zijn gedragen en het gebruikte beddengoed en handdoeken op minimaal 50˚C. Stop kledingstukken en beddengoed die niet op deze temperatuur kunnen worden gewassen drie dagen in een afgesloten plastic zak en bewaar bij kamertemperatuur (18–20˚C). De kleding kan daarna op lagere temperatuur worden gewassen. Gebruik wegwerphandschoenen om de schone was uit de wasmachine te halen indien dit binnen 12 uur na inname van de tabletten is (12 uur na inname is men niet meer besmettelijk).
  • Trek schone kleren aan en stap in een bed met schone kussenslopen, lakens of dekbedovertrek en hoeslaken.
  • Was (vlak voor het douchen) de volgende ochtend opnieuw de kleren en het die nacht gebruikte beddengoed op minimaal 50˚C.
  • Hang de dekens of dekbedden 72 uur te luchten in een ruimte bij kamertemperatuur (18–20˚C) en gebruik deze dan niet. Draai het matras om.
  • Neem 12 uur na het innemen van de tabletten een douche en gebruik een schone handdoek. Trek daarna opnieuw schone kleren aan.
  • Stap ’s avonds opnieuw in een schoon bed.

Ivermectine crème 1% is ook op de markt in Nederland maar niet geregistreerd voor scabiës. In onderzoeken lijkt lokale behandeling met ivermectine even effectief te zijn als lokale behandeling met permetrine. Vanwege onvoldoende onderbouwing is een goede plaatsbepaling echter niet mogelijk.

Achtergrond

Definitie

Scabiës (schurft) is een van mens op mens besmettelijke infectieziekte van de huid, die wordt veroorzaakt door de scabiësmijt Sarcoptes scabiei var hominis. Animale scabiës bestaat ook, maar er is grote mate van gastheerspecificiteit.

De mijt graaft zich in na intensief contact met de huid van een besmette persoon of door intensief contact met besmette kleding of beddengoed. Het mannetje bevrucht het vrouwtje in de huid en sterft. De vrouwelijke mijt graaft kleine gangetjes in het stratum corneum van de huid en legt daarin eitjes. In circa 3 dagen ontwikkelen de eitjes zich tot larven, die naar het huidoppervlak gaan. De larve leeft op de huid en ontwikkelt zich daar via het nimf-stadium in 14–17 dagen tot een volwassen mijt.

De patiënt is besmettelijk als er 1–2 weken na besmetting volwassen mijten op het huidoppervlak aanwezig zijn (patiënt hoeft dan nog geen klachten te hebben) tot 12 uur na het beginnen van een (adequate) behandeling. De hoeveelheid mijten die op het huidoppervlak aanwezig zijn bepaalt de mate van besmettelijkheid.

Gewone scabiës is weinig besmettelijk. Er is doorgaans sprake van 1 tot 10 mijten die op het huidoppervlak aanwezig zijn. Besmetting vindt over het algemeen alleen plaats indien er meer dan 15 minuten huid–op-huidcontact is geweest, bij frequente huidcontacten of bij langdurig contact met kleding, beddengoed, etc. Scabiës kan ook tijdens seksueel contact worden overgedragen.

Scabiës crustosa is een zeldzame ernstige variant die zich onderscheidt van de normale vorm door de hoge besmettelijkheid. Er is sprake van gemiddeld 100.000 tot 1 miljoen mijten die op het huidoppervlak aanwezig zijn. Overdracht kan daardoor al optreden bij vluchtig huidcontact, na contact met besmette materialen of zelfs aerogeen via huidschilfers (door wapperen van lakens of kleding). Scabiës crustosa komt vooral voor bij patiënten met een immuunstoornis, kwetsbare ouderen en in zorginstellingen.

De scabiësmijt overleeft bij 21˚C en 40–80% luchtvochtigheid24–36 uur buiten de gastheer. In het algemeen zijn de mijten dood na 3 dagen bij kamertemperatuur (18–20°C) buiten de gastheer. Bij hoge luchtvochtigheid en een temperatuur van 12˚C kan de mijt tot zeven dagen buiten de gastheer blijven leven.

Symptomen

De klachten van huiduitslag en heftige jeuk ontstaan wanneer er 2–6 weken na de besmetting een immuunreactie (vertraagd type IV overgevoeligheidsreactie) optreedt op de mijt, haar eitjes en uitwerpselen. Na een herbesmetting kunnen de klachten door sensibilisatie al na 24 uur optreden terwijl er dan nog geen huidafwijkingen zichtbaar zijn. Naast jeuk op de plekken waar de mijten zitten, kan een jeukende uitslag verspreid over het hele lichaam voorkomen. De jeuk is vooral heftig in de nacht en onafhankelijk van het aantal mijten [1]. Na adequate behandeling kan de jeuk nog 2–4 weken aanhouden [7].

De diagnose kan worden gesteld bij het detecteren van de gangetjes in de huid en wordt bevestigd door het vaststellen van aanwezigheid van de mijt en/of eitjes in de gangetjes. De gangetjes zien eruit als smalle, gekronkelde en iets bruin verheven laesies. Aan het begin van het gangetje kan de huid wat schilferen, aan het einde bevindt zich de mijt waar een bultje of blaasje aanwezig kan zijn. De gangetjes bevinden zich doorgaans op de buigzijden van de polsen, tussen de vingers en tenen, op de strekzijden van de ellebogen en in de voorste okselplooien; bij kleine kinderen met name op handpalmen, voetzolen en in het gelaat.

Ook buiten de voorkeursplaatsen kunnen huidafwijkingen zoals blaasjes en rode bultjes voorkomen, bijvoorbeeld rond de tepels (vnl. bij vrouwen) en navel, op de billen, dijen en genitaliën (mannen).

Kenmerkend bij scabiës crustosa zijn huidbeschadigingen met een sterke hyperkeratose, papels en noduli op vooral de extremiteiten. Jeuk kan minder voorkomen of zelfs afwezig zijn door de verminderde of afwezige immuunreactie.

Behandeldoel

 • Het doden van de mijten in de huid, op de kleding en beddengoed bij de indexpatiënt en zijn of haar naasten;
 • Het verlichten van de jeuk.

Uitgangspunten

Lokale behandeling heeft in principe de voorkeur; permetrine als eerste en benzylbenzoaat als tweede keus. Oraal ivermectine is geïndiceerd als lokale behandeling faalt of op praktische bezwaren stuit, en bij bewezen allergie voor de lokale middelen. Ook bij een sterk vermoeden van de diagnose kan een medicamenteuze (proef)behandeling worden ingezet; behandel bij zwangerschap of lactatie echter alleen op strikte indicatie. Bij ernstige vormen van scabiës met hoge besmettelijkheid en bij immuungecompromitteerde patiënten kan een combinatie van lokale en orale behandeling worden overwogen.

Alle huisgenoten en andere personen die mogelijk besmet zijn (bv. seksuele partner(s) of logés) tegelijkertijd eenmalig behandelen met hetzelfde middel om herinfectie te voorkomen.

De klachten kunnen na de behandeling nog enkele weken aanhouden, deze worden veroorzaakt door een allergische reactie op de mijt en haar eitjes en uitwerpselen.

Het algemene advies luidt om behandeling van scabiës altijd te herhalen na 7–14 dagen [1,2,7,8]. Volgens huidziekten.nl zal bij gezonde volwassenen met normale scabiës en asymptomatische contacten, éénmalige behandeling met permetrine of ivermectine, gecombineerd met het juist uitvoeren van was- en luchtvoorschriften meestal voldoende moeten zijn (succespercentage 70–95%). Herhaling van de behandeling binnen 2 weken verhoogt het succespercentage. De belangrijkste oorzaak van therapiefalen is herbesmetting bij patiënten die de was- en luchtvoorschriften niet goed hebben uitgevoerd, of zich niet helemaal goed hebben ingesmeerd met permetrine, of zijn herbesmet door een niet meebehandelde partner of gezinslid. Ivermectine doodt mogelijk niet alle eitjes. De Europese richtlijn adviseert daarom ook deze behandeling na één week te herhalen.

Vermijd veelvuldige lokale behandeling omdat eczematisatie hierdoor wordt bevorderd.

Scabiës crustosa is erg besmettelijk vanwege de grote hoeveelheden mijten die aanwezig zijn. Bij scabiës crustosa de behandeling herhalen totdat de mijt niet meer aantoonbaar is; hierbij worden lokale en systemische behandeling gecombineerd. De patiënt wordt in verband met de grote besmettelijkheid geïsoleerd verpleegd.

Scabiës crustosa is meldingsplichtig in het kader van de Wet publieke gezondheid, een solitair geval van gewone scabiës niet. In de praktijk betekent dat bij meerdere gevallen van scabiës op een kinderdagverblijf, basisschool, opvangcentrum of zorginstelling dit moet worden gemeld bij de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD.

Geneesmiddelen

anthelminthica Toon kosten

scabicide en pediculicide middelen Toon kosten

Literatuur

 1. NHG-Behandelrichtlijn Scabiës, 2020. Via richtlijnen.nhg.org.
 2. RIVM. LCI-richtlijn Scabiës 2015, update oktober 2019. Via lci.rivm.nl. Let op: de meest recente richtlijn is nog niet verwerkt in deze tekst.
 3. RIVM. Bijlage 1: Behandeling: middelen en (contra-)indicaties. Behorende bij LCI-richtlijn Scabiës 2015. Geraadpleegd in oktober 2020, via lci.rivm.nl. Let op: de meest recente richtlijn is nog niet verwerkt in deze tekst.
 4. RIVM. Bijlage 2: Behandeling: Ivermectine (incl. wasvoorschriften). Behorende bij LCI-richtlijn Scabiës 2015. Geraadpleegd in oktober 2020.
 5. RIVM. Bijlage 6: Behandelgroepen. Behorende bij LCI-richtlijn Scabiës 2015. Geraadpleegd in oktober 2020, via lci.rivm.nl. Let op: de meest recente richtlijn is nog niet verwerkt in deze tekst.
 6. Y.E. Hoep, Z.C.M. Heinze, F.M. Garritsen et al. Critically appraised topic: Scabiës: ivermectine oraal of permetrine lokaal?. Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie, januari 2018. Geraadpleegd via nvdv.nl in oktober 2020.
 7. Huidziekten.nl. Scabiës (schurft). Geraadpleegd in oktober 2020
 8. European Academy of Dermatology and Venereology (EADV). European guideline for the management of scabies, 2017.

Vergelijken

Zie ook

Geneesmiddelgroep