permetrine

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Loxazol OTC GlaxoSmithKline bv

Toedieningsvorm
Hydrofiele crème
Sterkte
50 mg/g
Verpakkingsvorm
30 g

Permetrine InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmgH

Toedieningsvorm
Crème
Sterkte
50 mg/g
Verpakkingsvorm
30 g

Permetrine OTC Prolepha Research bv

Toedieningsvorm
Gel
Sterkte
50 mg/g
Verpakkingsvorm
30 g

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

permetrine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor een effectieve behandeling van scabiës is het juist uitvoeren van grondige saneringsmaatregelen (hygiëne- en wasvoorschriften) naast de medicamenteuze behandeling uiterst belangrijk. Behandel lokaal met permetrine óf systemisch met ivermectine. Kies voor oraal ivermectine bij patiënten met uitgebreide huiderosies of een eczemateuze huid, praktische bezwaren van lokale behandeling, te verwachten lage therapietrouw, allergie of als lokale behandeling faalt. Behandel zuigelingen < 2 maanden met benzylbenzoaatsmeersel. Overweeg bij ernstige vormen van scabiës met hoge besmettelijkheid en bij immuungecompromitteerde patiënten een combinatie van lokale en orale behandeling. Herhaal de behandeling inclusief de hygiëne- en wasvoorschriften altijd na 7 dagen. Huisgenoten en seksuele contacten gelijktijdig behandelen, ongeacht of zij klachten hebben, en dit eveneens herhalen na 7 dagen. Andere nauwe contacten waarmee in de besmettelijke periode langdurig (> 15 min) of frequent contact is geweest, ook gelijktijdig behandelen en indien nodig herhalen na 7 dagen. Laat contacten naast behandeling ook de hygiëne- en wasvoorschriften uitvoeren.

Behandel schaamluis lokaal met permetrine. Zie verder Seksueel overdraagbare aandoeningen.

Indicaties

  • Scabiës (schurft);
  • Schaamluis (Loxazol).

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Scabiës

Volwassenen en kinderen > 12 jaar

Crème, gel: 's avonds tot 30 g (1 tube) gelijkmatig aanbrengen op een droge, schone en koele huid; douchen is toegestaan, echter 1 uur wachten met het insmeren om de huid goed te laten afkoelen om te voorkomen dat permetrine teveel wordt opgenomen. Aanbrengen op het gehele lichaam vanaf de kaakrand tot onder de voetzolen, inclusief handpalmen. Hoofd en gezicht niet behandelen tenzij daar schurftplekken aanwezig zijn. Bij ouderen ook het gezicht, de hoofdhuid en oren behandelen, niet te dicht rond ogen en mond smeren. Bij het aanbrengen speciale aandacht besteden aan plaatsen tussen de vingers en tenen, polsen, oksels, uitwendige genitaliën, billen en onder de nagels van vingers en tenen. Volgens het LCI de crème of gel 12 uur laten inwerken (volgens fabrikant 8–14 uur), en daarna het gehele lichaam grondig wassen. Indien de handen tussentijds zijn gewassen dan opnieuw aanbrengen op de handen. De behandeling na 7 dagen herhalen. De benodigde hoeveelheid crème of gel is afhankelijk van de grootte van het huidoppervlak.

Kinderen 6–12 jaar

Crème, gel: 's avonds tot 15 g (½ tube) gelijkmatig aanbrengen op een droge, schone en koele huid; douchen is toegestaan, echter 1 uur wachten met het insmeren om de huid goed te laten afkoelen om te voorkomen dat permetrine teveel wordt opgenomen. Aanbrengen op het gehele lichaam, inclusief handpalmen, voetzolen, nek, gezicht, oren en hoofdhuid. Niet te dicht rond ogen en mond smeren. Bij het aanbrengen speciale aandacht besteden aan plaatsen tussen de vingers en tenen, polsen, oksels, uitwendige genitaliën, billen en onder de nagels van vingers en tenen. Volgens het LCI de crème of gel 12 uur laten inwerken (volgens fabrikant 8–14 uur), en daarna het gehele lichaam grondig wassen. Indien de handen tussentijds zijn gewassen dan opnieuw aanbrengen op de handen. Indien nodig kinderen handschoenen aantrekken om huid-mondcontact te voorkomen. De behandeling na 7 dagen herhalen. De benodigde hoeveelheid crème of gel is afhankelijk van de grootte van het huidoppervlak.

Kinderen 2 maanden – 5 jaar

Crème, gel: 's avonds tot 7,5 g (¼ tube) gelijkmatig aanbrengen op een droge, schone en koele huid; douchen is toegestaan, echter 1 uur wachten met het insmeren om de huid goed te laten afkoelen om te voorkomen dat permetrine teveel wordt opgenomen. Aanbrengen op het gehele lichaam, inclusief handpalmen, voetzolen, nek, gezicht, oren en hoofdhuid. Niet te dicht rond ogen en mond smeren. Bij het aanbrengen speciale aandacht besteden aan plaatsen tussen de vingers en tenen, polsen, oksels, uitwendige genitaliën, billen en onder de nagels van vingers en tenen. Volgens het LCI de crème of gel 12 uur laten inwerken (volgens fabrikant 8–14 uur), en daarna het gehele lichaam grondig wassen. Indien de handen tussentijds zijn gewassen dan opnieuw aanbrengen op de handen. Indien nodig kinderen handschoenen (baby's sokjes) aantrekken om huid-mondcontact te voorkomen. De behandeling na 7 dagen herhalen. De benodigde hoeveelheid crème of gel is afhankelijk van de grootte van het huidoppervlak.

Schaamluis

Volwassenen

Crème: voldoende crème aanbrengen op de schaamstreek, het peri-anale gebied, de binnenzijde van de dijen en beharing op de romp die zich uitstrekt tot de schaamstreek. Eventuele gezichtsbeharing eveneens behandelen, indien deze met luizen of hun eitjes zijn besmet; bij wimpers en wenkbrauwen geen crème gebruiken maar met een pincet de luizen en hun eitjes verwijderen. Meestal is 1/3 tube voldoende, max. 2/3 tube gebruiken. De crème 8–12 uur laten inwerken en daarna afwassen met water en zeep (niet in bad omdat permetrine dan via badwater te veel opgenomen kan worden). Schaamhaar kammen als het nog nat is en vervolgens dagelijks (gedurende 2 weken) met een fijntandige luizenkam om dode luizen en neten te verwijderen. Zo nodig kan, bijvoorbeeld bij een ernstige infestatie, na 7 dagen een tweede behandeling worden toegepast.

Bij kinderen eerst medisch advies inwinnen voor gebruik.

Toediening

  • Vermijd contact met de ogen, omdat permetrine het bindvlies van de ogen irriteert. Vermijd ook contact met slijmvliezen (bv. van neus, mond en genitaliën) en open wonden; bij contact onmiddellijk spoelen met water;
  • Laat personen die scabiëspatiënten behandelen handschoenen dragen om irritatie en besmetting te voorkómen.

Bijwerkingen

Vaak (1-10 %): jeuk, (erythemateuze) huiduitslag, droge huid, paresthesie, branderig gevoel in de huid.

Zelden (0,01-0,1%): hoofdpijn.

Zeer zelden (< 0,01 %): dyspneu, stuk krabben van de huid, folliculitis en hypopigmentatie van de huid.

Verder is gemeld: contacteczeem, urticaria. Misselijkheid.

Interacties

De behandeling van huidaandoeningen met corticosteroïden onderbreken, omdat er kans bestaat op exacerbatie van scabiësinfestatie vanwege een verminderde immuunrespons op de mijten.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren, geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Farmacologisch effect: Aangezien de systemische absorptie na lokale toediening minimaal is en permetrine weinig toxisch is, bestaat er bij behandeling van kleine oppervlakken (schaamluis) geen significant risico voor de foetus. Bij de behandeling van schurft (een groot huidoppervlak en een langere inwerktijd) kan, in theorie, relevante absorptie optreden. Volgens een studie met 196 blootgestelde zwangeren met schurft, was er geen verhoogd risico op nadelige effecten.

Advies: Kan bij de behandeling van schaamluis worden gebruikt. Kan bij de behandeling van scabiës waarschijnlijk veilig worden gebruikt (Lareb).

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Ja, bij dieren.

Farmacologische effect: Aangezien de systemische absorptie na lokale toediening bij de moeder minimaal is en permetrine weinig toxisch is, lijkt een nadelig effect op de zuigeling niet waarschijnlijk.

Advies: Kan worden gebruikt.

Overig: Directe blootstelling aan permetrine via de tepel vermijden door op en rondom de tepel goed schoon te maken vóór het voeden. Ná de borstvoeding weer bijsmeren zodat de totale behandeltijd 12 uur blijft.

Contra-indicaties

overgevoeligheid voor pyretroïden, pyretrine.

Waarschuwingen en voorzorgen

De jeuk kan in het begin van de behandeling toenemen doordat de mijten uiteenvallen, waardoor de allergische reactie kan verergeren. Tevens kan de jeuk nog 2–6 weken aanhouden; dit hoeft niet te betekenen dat de behandeling heeft gefaald. Ter verlichting van de jeuk kan een indifferente vetcrème of koelzalf, een antihistaminicum of eventueel een klasse 1 of 2 dermatocorticosteroïd (kort en intermitterend) worden overwogen. Laat de patiënt contact opnemen als de jeuk 2 weken na behandeling verergert, langer dan 4 weken aanhoudt of als er nieuwe plekjes ontstaan.

Bij aanhoudende huidirritatie een arts raadplegen.

Bij (kruis)overgevoeligheid voor planten uit de chrysantenfamilie of andere plantensoorten uit de Asteraceae (Compositae) een arts raadplegen zodat behandeling met een ander middel kan worden gestart.

Vermijd langdurig gebruik en/of een langere inwerktijd ;dit kan leiden tot verhoogde systemische beschikbaarheid en neurotoxische effecten, vooral bij jonge kinderen.

De crème bevat paraffine die de werking en betrouwbaarheid van latexproducten (condooms, pessariums) kan verminderen.

Kinderen: Vanwege relatief weinig ervaring bij kinderen van 2 maanden tot 2 jaar met scabiës alleen behandelen na raadplegen van een arts. De veiligheid en werkzaamheid van permetrine bij kinderen < 2 maanden met scabiës zijn niet vastgesteld.

Hulpstoffen: ethanol (in de gel) kan een brandend gevoel geven op een beschadigde huid.

Overdosering

In zeldzame gevallen kunnen na excessieve lokale toediening en bij accidentele orale inname door (kleine) kinderen systemische effecten optreden zoals duizeligheid, verlies van eetlust, misselijkheid, braken, hoofdpijn, zwakte, epileptische aanvallen of verlies van het bewustzijn. Zie voor meer symptomen en behandeling vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Permetrine is een synthetisch pyretroïd met pediculicide, acaricide (= mijtendodende) en ovicide eigenschappen. De werking berust op aantasting van het zenuwstelsel van de schaamluis (incl. de neten) of schurftmijt via een verstoring van het natriumionentransport in zenuwcelmembranen.

Kinetische gegevens

Resorptie ca. 0,5–1%.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

permetrine hoort bij de groep scabicide en pediculicide middelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links