dimeticon

Samenstelling

XT Luis XGVSOTC Healthypharm bv

Toedieningsvorm
Oplossing voor cutaan gebruik
Sterkte
40 mg/g
Verpakkingsvorm
100 ml

Oplosmiddel: cyclometicon 5.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

dimeticon vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Eerste stap in de behandeling van hoofdluis is uitkammen van het haar. Adviseer het haar dagelijks te kammen met een luizenkam gedurende 14 dagen. Controleer gezinsleden en behandel zo nodig gelijktijdig mee. Bij onvoldoende effect herhaal de uitkambehandeling en start gelijktijdig met eenmalig aanbrengen van antihoofdluismiddel. Dimeticon is eerste keus, omdat er geen resistentie kan ontstaan. Herhaal de medicamenteuze behandeling na 7 dagen. Kies voor malathion als alternatief.

Indicaties

  • Hoofdluis.

Gerelateerde informatie

Dosering

Let op: voer de behandeling niet uit in de nabijheid van open vuur of andere ontstekingsbronnen (sigaretten, föhn); de aangebrachte lotion is brandbaar.

Klap alles open Klap alles dicht

Hoofdluis:

Volwassenen en kinderen vanaf 6 maanden:

Verdeel voldoende oplossing door het droge haar en zorg daarbij dat de gehele hoofdhuid en het haar vanaf de haarwortels tot aan de haarpunten is bedekt met de oplossing. Laat het haar met de oplossing zonder föhn drogen en laat dit ten minste 8 uur inwerken. Daarna het haar op gewone wijze wassen en het natte haar kammen met een luizenkam. Na 7 dagen de behandeling herhalen.

Kinderen jonger dan 6 maanden:

Alleen onder medisch toezicht behandelen.

Contact met de ogen vermijden! Zie ook de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

Familieleden en personen die in direct contact staan ook controleren en indien nodig gelijktijdig behandelen.

Bijwerkingen

Gemeld zijn: huidklachten (jeuk, schilfering, irritatie), ooglidirritatie en haarverlies. Algemene overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, urticaria, gegeneraliseerde jeuk en dyspneu.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onbekend. Bij dieren: voor aan dimeticon verwante stoffen is schadelijkheid aangetoond.
Farmacologisch effect: Dimeticon wordt vrijwel niet door de huid opgenomen en is farmacologisch niet actief. Het oplosmiddel cyclometicon geeft op theoretische gronden naar verwachting ook geen verhoogd risico op aangeboren afwijkingen (verdampt na aanbrengen, zit ook in cosmetische producten).
Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Farmacologisch effect: Dimeticon wordt vrijwel niet opgenomen, zodat de eventuele hoeveelheid in de moedermelk verwaarloosbaar is. Van het oplosmiddel cyclometicon komt naar verwachting ook slechts een geringe hoeveelheid beschikbaar bij de moeder via de huid.
Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Contact met de ogen vermijden, dit is vooral een aandachtspunt bij de behandeling van kleine kinderen. Indien de oplossing in het oog is gekomen: uitspoelen met veel water.

Bij huidreacties en andere overgevoeligheidsreacties (huiduitslag, urticaria, gegeneraliseerde jeuk, dyspneu) de behandeling staken en de aangebrachte oplossing direct uitspoelen. Indien na het uitspoelen overgevoeligheidsreacties niet verdwijnen een arts raadplegen.

Wees voorzichtig bij morsen op gladde vloeren vanwege het risico van uitglijden.

De ervaring bij kinderen is beperkt. Omdat er vrijwel geen systemische absorptie optreedt, wordt verwacht dat het veiligheidsprofiel voor kinderen vergelijkbaar is met dat voor volwassenen.

Eigenschappen

De dimeticonlotion beïnvloedt de fysico-fysiologische activiteit van luizen. Door inkapseling kan de luis zijn waterhuishouding niet meer regelen en zijn overtollig water niet meer uitscheiden. Dimeticon heeft géén ovicide werking. Dimeticonlotion is werkzaam tegen luizen die resistent zijn voor insecticiden. Voor zover bekend ontstaat er geen resistentie.

Kinetische gegevens

ResorptieVrijwel niet door de huid.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

dimeticon hoort bij de groep scabicide en pediculicide middelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links