dimeticon

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Prioderm dimeticon lotion XGVS OTC Mylan bv

Toedieningsvorm
Oplossing voor cutaan gebruik
Sterkte
95 %
Verpakkingsvorm
100 ml, met netenkam

Volgens de fabrikant bevat de oplossing minimaal 95% dimeticon.

XTluis once XGVS OTC Healthypharm bv

Toedieningsvorm
Oplossing voor cutaan gebruik
Sterkte
4 %
Verpakkingsvorm
100 ml, met luizenkam

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

dimeticon vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Eerste stap in de behandeling van hoofdluis is uitkammen van het haar. Adviseer het haar dagelijks te kammen met een luizenkam gedurende 14 dagen. Controleer gezinsleden en behandel zo nodig gelijktijdig mee. Bij onvoldoende effect herhaal de uitkambehandeling en start gelijktijdig met eenmalig aanbrengen van dimeticon. Herhaal de medicamenteuze behandeling na 7–9 dagen.

Indicaties

  • Hoofdluis.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Let op: voer de behandeling niet uit in de nabijheid van open vuur of andere ontstekingsbronnen (sigaretten, föhn); de aangebrachte lotion is brandbaar.

Klap alles open Klap alles dicht

Hoofdluis

Volwassenen en kinderen ≥ 6 maanden

Verdeel en masseer voldoende oplossing grondig in het droge haar en op de hoofdhuid, vooral achter de oren en in de nek. Zorg daarbij dat de gehele hoofdhuid en het haar vanaf de haarwortels tot aan de haarpunten is bedekt met de oplossing; gebruik hierbij eventueel een luizenkam om het haar geheel doornat te maken. Laat het haar met de oplossing zonder föhn drogen en laat dit ten minste 15 minuten inwerken. Daarna het haar op gewone wijze wassen tot het niet meer vettig aanvoelt en doorkammen met een luizenkam; zie ook onder Toediening. Na 7-9 dagen de behandeling herhalen; volgens de fabrikant van Xtluis once is een herhaalbehandeling alleen nodig indien bij controle nog levende luizen worden aangetroffen.

Kinderen < 6 maanden

Alleen onder medisch toezicht behandelen.

Familieleden en personen die in direct contact staan ook controleren en indien nodig gelijktijdig behandelen.

Toediening

  • Contact met de ogen vermijden; bij gebruik in de buurt van het voorhoofd en de slapen het hoofd in de nek leggen (en ogen sluiten), zodat de oplossing niet in de ogen komt. Zie ook de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.
  • Niet aanbrengen op een beschadigde huid.
  • Uitkammen van het haar met een luizenkam vlak vóór het uitwassen van de dimeticon gaat veelal makkelijker in geval van lang haar.
  • Het kan nodig zijn om het haar 2–4× met shampoo te wassen voordat het niet meer vettig aanvoelt; het eerst aanbrengen en inmasseren van shampoo door het gehele haar alvorens water te gebruiken voorkomt dit meestal.

Bijwerkingen

Soms huidschilfering, jeuk en irritatie rond de ogen.

Zelden allergische huidreacties (ontsteking, zwelling, erytheem of uitslag).

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, onvoldoende gegevens. Dimeticon wordt echter niet of nauwelijks door de huid opgenomen en is farmacologisch niet actief, waardoor nadelige effecten bij de foetus onwaarschijnlijk zijn.

Advies: Kan veilig worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Dimeticon wordt vrijwel niet opgenomen, zodat de eventuele hoeveelheid in de moedermelk verwaarloosbaar is en nadelige effecten bij de zuigeling onwaarschijnlijk zijn.

Advies: Kan veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Contact met de ogen vermijden, dit is vooral een aandachtspunt bij de behandeling van kleine kinderen; zie ook onder Toedieningsinformatie. Indien de oplossing in het oog is gekomen: uitspoelen met veel water gedurende 10–15 minuten. Bij aanhoudende irritatie een oogarts raadplegen. Niet aanbrengen op een beschadigde huid.

Bij huidreacties en andere overgevoeligheidsreacties (huiduitslag, urticaria, gegeneraliseerde jeuk, dyspneu) de behandeling staken en de aangebrachte oplossing direct uitspoelen. Indien na het uitspoelen overgevoeligheidsreacties niet verdwijnen een arts raadplegen.

Wees voorzichtig bij morsen op gladde vloeren vanwege het risico van uitglijden.

Dimeticonlotion kan reageren met bepaalde haarverzorgings- en haarkleurproducten.

Eigenschappen

De lotion bevat dimeticon en een vluchtig bestanddeel. Na het aanbrengen verdampt het vluchtige bestanddeel en vormt dimeticon een afsluitend laagje over de hoofdluis en de neten. Hierdoor wordt het ademhalingssyteem van de luis afgesloten waardoor verstikking optreedt. Tevens wordt, afhankelijk van de inwerktijd van dimeticon, waarschijnlijk ook de zuurstofvoorziening van de neten geblokkeerd waardoor ze verstikken. Dimeticon is ook werkzaam tegen luizen die resistent zijn voor insecticiden. Voor zover bekend ontstaat er geen resistentie.

XTLuis once bevat tevens penetrol, dat ervoor zorgt dat dimeticon beter de neten kan binnendringen.

Kinetische gegevens

Resorptie Vrijwel niet door de huid.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

dimeticon hoort bij de groep scabicide en pediculicide middelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links