berendruif

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Roter Cystiflora XGVS OTC Vemedia bv

Toedieningsvorm
Tablet

Bevat per tablet: 425 mg–520 mg droog extract van Arctostaphylos uva-ursi-folium (berendruifblad), overeenkomend met 105 mg hydrochinonderivaten, berekend als watervrij arbutine.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

berendruif vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor dit middel is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling van symptomen van een urineweginfectie.

Indicaties

  • Traditioneel kruidengeneesmiddel toegepast ter verlichting van symptomen van milde lage-urineweginfecties bij vrouwen, zoals een brandend gevoel tijdens het plassen en/of frequent plassen.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Symptomen bij urineweginfectie

Volwassen vrouwen:

2×/dag 2 tabletten, maximaal 4×/dag 2 tabletten. Niet langer dan 5 dagen gebruiken zonder medisch advies en niet vaker dan 5×/jaar .

Bijwerkingen

Gemeld zijn: misselijkheid, braken, buikpijn. Urine kan groenbruin verkleuren.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: zowel bij de mens als bij dieren, onvoldoende gegevens.

Advies: gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: onbekend. Er zijn geen veiligheidsgegevens bekend over het gebruik tijdens lactatie. Een risico voor de zuigeling is niet uitgesloten.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • nieraandoeningen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet vaker dan 5×/jaar gebruiken. Oraal toegediend hydrochinon lijkt in onderzoek met dieren een mutageen en licht carcinogeen effect te hebben.

Als symptomen langer dan 4 dagen aanhouden of erger worden of als tijdens gebruik symptomen zoals koorts, spasmen of bloed in de urine optreden, een arts raadplegen.

Gebruik bij mannen wordt niet aanbevolen vanwege bezwaren die medisch toezicht vereisen. Voor kinderen < 18 jaar wordt gebruik niet aanbevolen vanwege onvoldoende gegevens en bezwaren die medisch advies vereisen.

Eigenschappen

Kruidengeneesmiddel waarvan de toepassing uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik en niet op klinisch bewijs.

Groepsinformatie

berendruif hoort bij de groep kruidenmiddelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links