pelargonium

Samenstelling

Kaloba XGVSOTC VSM Geneesmiddelen bv

Toedieningsvorm
Druppels voor oraal gebruik

Bevat 821 mg/ml Pelargonium sidoides wortelextract. Bevat tevens: 12 vol% ethanol.

Toedieningsvorm
Stroop 'junior'

Bevat 2,67 mg/ml Pelargonium sidoides wortelextract.

Toedieningsvorm
Tablet

Bevat 20 mg Pelargonium sidoides wortelextract.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

pelargonium vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor pelargonium is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling van verkoudheid.

Indicaties

Bij verkoudheid als traditioneel kruidengeneesmiddel.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Verkoudheid:

Volwassenen en kinderen ≥ 12 jaar:

Druppels: 30 druppels, 3×/dag. Tabletten: 1 tablet, 3×/dag. Als de klachten langer dan een week aanhouden of toenemen moet een arts geraadpleegd worden.

Kinderen 6–11 jaar:

Druppels: 20 druppels, 3×/dag. Stroop: 5 ml, 3×/dag. Tabletten: 1 tablet, 2×/dag. Na afname van de klachten, de behandeling enkele dagen voortzetten. Als de klachten langer dan een week aanhouden of toenemen moet een arts geraadpleegd worden.

Tabletten en druppels bij voorkeur met wat vloeistof innemen.

Bijwerkingen

Gemeld zijn: slikklachten, epigastrische klachten, misselijkheid, braken, diarree. Tandvleesbloedingen, neusbloedingen. Allergische reacties. Hepatotoxiciteit.

Zwangerschap

Geen veiligheidsgegevens bekend over het gebruik tijdens zwangerschap.
Advies: Gebruik ontraden tijdens de zwangerschap.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Geen veiligheidsgegevens bekend over het gebruik tijdens lactatie. Een risico voor de zuigeling is niet uitgesloten.
Advies: Gebruik ontraden tijdens de lactatie.

Waarschuwingen en voorzorgen

De druppels bevatten 12 vol % ethanol (alcohol), max. 143 mg per dosis van 30 druppels, dit komt overeen met 3,6 ml bier of 1,5 ml wijn. Vermijd gebruik bij alcoholisme. Wees voorzichtig bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen waarvoor dit een groot risico is, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

Er zijn meldingen geweest van hepatotoxiciteit en hepatitis; staak direct het gebruik bij de eerste tekenen van hepatotoxiciteit en raadpleeg een arts. Raadpleeg een arts of apotheker bij toename van de klachten tijdens gebruik.

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over gebruik bij kinderen < 6 jaar.

Eigenschappen

Kruidengeneesmiddel. Toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik, niet op klinisch bewijs.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

pelargonium hoort bij de groep kruidenmiddelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links