multikruidenextract

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Iberogast XGVS OTC Bayer bv

Toedieningsvorm
Druppelvloeistof
Verpakkingsvorm
20 ml, 50 ml, 100 ml

Bevat per verpakking: extracten van Iberis amara, Angelica archangelica, Melissa officinalis, Carum carvi, Chelidonum majus, Glycyrrhiza (diverse sp.), Matricaria (Chamomilla) recutita, Mentha piperita, Silybum marianum. Bevat tevens: alcohol 31% (v/v).

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

multikruidenextract vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Maagklachten: Start bij een (eerste) episode van maagklachten empirisch met medicatie, waarbij de mate van maagzuurremming stapsgewijs wordt opgehoogd. Achtereenvolgens is dit: een antacidum (bij voorkeur algeldraat/magnesiumhydroxide) of mucosaprotectivum (sucralfaat), een H2-antagonist (bij voorkeur famotidine), een protonpompremmer (bij voorkeur omeprazol op basis van kosten). Bouw de protonpompremmer of H2-antagonist na 4 weken gebruik af.

Multikruidenextract (Iberogast) wordt niet aanbevolen bij maagklachten, omdat de effectiviteit niet is vastgesteld.

Indicaties

  • Symptomatische behandeling van dyspepsie bij volwassenen, met name bij maagpijn, zuurbranden, vol gevoel, maag- en darmkrampen en misselijkheid.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Dyspepsie

Volwassenen en kinderen > 12 jaar

20 druppels (= 1 ml) 3×/dag.

Toediening: Schudden voor gebruik. Met wat vloeistof voor of tijdens de maaltijd innemen.

Bijwerkingen

Zeer zelden: overgevoeligheidsreacties zoals exantheem, jeuk en dyspneu.

Verder is gemeld: leverfunctiestoornis (stijging van leverenzymwaarden en bilirubine, geelzucht en gevallen van leverfalen).

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in moedermelk: Onbekend.

Advies: Gebruik ontraden.

Contra-indicaties

  • (een voorgeschiedenis van) leveraandoeningen;
  • gebruik van andere geneesmiddelen die de lever kunnen beschadigen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Vóór het gebruik eerst NSAID-gebruik, een maagzweer of maligniteit uitsluiten als oorzaak van de klachten; Iberogast kan de symptomen maskeren.

Gevallen van leverfunctiestoornis (inclusief leverfalen) zijn gemeld. Staak behandeling bij tekenen van leverfunctiestoornis (geel worden van de huid of de ogen, donkere urine, kleurloze ontlasting, pijn in de bovenbuik),

Eigenschappen

Kruidengeneesmiddel bij maag- en darmziekten.

Groepsinformatie

multikruidenextract hoort bij de groep kruidenmiddelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links