multikruidenextract

Samenstelling

Iberogast XGVSOTC Bayer bv

Toedieningsvorm
Druppelvloeistof
Verpakkingsvorm
20 ml, 50 ml, 100 ml

Bevat per verpakking: extracten van Iberis amara, Angelica archangelica, Melissa officinalis, Carum carvi, Chelidonum majus, Glycyrrhiza (diverse sp.), Matricaria (Chamomilla) recutita, Mentha piperita, Silybum marianum. Bevat tevens: alcohol 31% (v/v).

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

multikruidenextract vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De behandeling van eerste-episode maagklachten, functionele maagklachten en gastro-oesofageale refluxziekte bestaat uit het geleidelijk verhogen van de mate van zuurremming met achtereenvolgens een antacidum, een H2-receptorantagonist en een protonpompremmer. Bij voldoende effect wordt de medicatie geleidelijk gestopt. Bij een antacidum gaat de voorkeur uit naar een combinatie van algeldraat met magnesiumhydroxide (werkt sneller en langer), bij een H2-receptorantagonist naar ranitidine en bij een protonpompremmer naar omeprazol; dit in verband met de bredere toepasbaarheid en de prijs.

Indicaties

Symptomatische behandeling van dyspepsie bij volwassenen, met name bij maagpijn, zuurbranden, vol gevoel, maag- en darmkrampen en misselijkheid.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Dyspepsie:

Volwassenen en kinderen > 12 jaar:

20 druppels (= 1 ml) 3×/dag.

Schudden voor gebruik. Met wat vloeistof voor of tijdens de maaltijd innemen.

Bijwerkingen

Zeer zelden overgevoeligheidsreacties zoals exantheem, jeuk en dyspneu.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in moedermelk: Onbekend.
Advies: Gebruik ontraden.

Waarschuwingen en voorzorgen

Vóór het gebruik eerst NSAID- gebruik of maligniteit als oorzaak van de klachten uitsluiten, omdat Iberogast de symptomen kan maskeren. Bevat 31 % alcohol; 20 druppels komt overeen met 7,5 ml bier of 3 ml wijn.

Eigenschappen

Kruidengeneesmiddel bij maag- en darmziekten.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

multikruidenextract hoort bij de groep kruidenmiddelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links