multikruidenextract

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Iberogast XGVS OTC Bayer bv

Toedieningsvorm
Druppelvloeistof
Verpakkingsvorm
20 ml, 50 ml, 100 ml

Bevat per verpakking: extracten van Iberis amara, Angelica archangelica, Melissa officinalis, Carum carvi, Chelidonum majus, Glycyrrhiza (diverse sp.), Matricaria (Chamomilla) recutita, Mentha piperita, Silybum marianum. Bevat tevens: alcohol 31% (v/v).

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

multikruidenextract vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Maagklachten: Start bij een (eerste) episode van maagklachten empirisch met medicatie, waarbij de mate van maagzuurremming stapsgewijs wordt opgehoogd. Achtereenvolgens is dit: een antacidum (bij voorkeur algeldraat/magnesiumhydroxide) of mucosaprotectivum (sucralfaat), een H2-antagonist (bij voorkeur famotidine), een protonpompremmer (bij voorkeur omeprazol op basis van kosten). Bouw de protonpompremmer of H2-antagonist na 4 weken gebruik af.

Multikruidenextract (Iberogast) wordt niet aanbevolen bij maagklachten, omdat de effectiviteit niet is vastgesteld.

Indicaties

  • Symptomatische behandeling van dyspepsie bij volwassenen, met name bij maagpijn, zuurbranden, vol gevoel, maag- en darmkrampen en misselijkheid.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Dyspepsie

Volwassenen en kinderen > 12 jaar

20 druppels (= 1 ml) 3×/dag.

Toediening: Schudden voor gebruik. Met wat vloeistof voor of tijdens de maaltijd innemen.

Bijwerkingen

Zeer zelden overgevoeligheidsreacties zoals exantheem, jeuk en dyspneu.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in moedermelk: Onbekend.

Advies: Gebruik ontraden.

Waarschuwingen en voorzorgen

Vóór het gebruik eerst NSAID- gebruik of maligniteit als oorzaak van de klachten uitsluiten, omdat Iberogast de symptomen kan maskeren. Bevat 31 % alcohol; 20 druppels komt overeen met 7,5 ml bier of 3 ml wijn.

Eigenschappen

Kruidengeneesmiddel bij maag- en darmziekten.

Groepsinformatie

multikruidenextract hoort bij de groep kruidenmiddelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links