valeriaan

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Dormiplant Valeriaan XGVS OTC Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
500 mg

Droog extract.

Valdispert XGVS OTC Cooper Consumer Health International

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
45 mg, 450 mg

Droog extract.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

valeriaan vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij lichte vormen van nervositeit en spanning is behandeling met geneesmiddelen niet aangewezen.

Valeriaan is niet of nauwelijks effectief bij de behandeling van slapeloosheid. Voor de keuze van de juiste standaardbehandeling zie Slapeloosheid.

Valeriaan heeft geen plaats in de behandeling van angststoornissen, vanwege de zeer beperkte anxiolytische werking. Voor de keuze van de juiste standaardbehandeling zie Angststoornis.

Indicaties

Traditioneel kruidenmiddel bij:

  • lichte vormen van nervositeit en spanning;
  • slaapstoornissen.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Nervositeit/spanning

Volwassenen en kinderen > 12 jaar

Valdispert 45 mg: zo nodig 1–3 dragees 3×/dag. Valdispert 450 mg 3×/dag 1 tablet of Dormiplant Valeriaan: 1-3×/dag 1 tablet. Maximaal 4 tabletten/dag.

Slaapstoornis

Volwassenen en kinderen > 12 jaar

Valdispert 450 mg, Dormiplant Valeriaan:: 1 tablet een ½–1 uur voor het slapengaan; eventueel kan eerder op de avond al een tablet ingenomen worden. Maximaal 4 tabletten/dag.

Toediening: De dragees/tabletten zonder kauwen met water innemen.

Door het geleidelijke begin van de werking is valeriaan niet geschikt voor acute behandeling. Voor een optimaal effect wordt continu gebruik gedurende 2–4 weken aanbevolen. Als de symptomen na 2 weken continu gebruik niet zijn afgenomen, wordt de patiënt aangeraden een arts te raadplegen.

Bijwerkingen

Maag-darmklachten (misselijkheid, buikkrampen).

Interacties

Er zijn geen klinisch relevante interacties gezien met geneesmiddelen die worden gemetaboliseerd door CYP 2D6, CYP 3A4/5, CYP 1A2 of CYP 2E.

Combinatie met andere sedativa wordt afgeraden.

Let op, mogelijke interactie met reguliere geneesmiddelen.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, onvoldoende gegevens.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in moedermelk: Onbekend.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel óf het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Er zijn geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet gebruiken bij kinderen < 12 jaar, vanwege onvoldoende gegevens over veiligheid en werkzaamheid.

Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Raadpleeg ‘Rij Veilig met Medicijnen’ van het IVM.

Overdosering

Symptomen

Voorbijgaande milde symptomen als moeheid, benauwdheid op de borst, licht gevoel in het hoofd, tremor van de handen, mydriase.

Zie voor meer symptomen en behandeling de monografie op vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Kalmerende, sedatieve werking. Verscheidene werkingsmechanismen die mogelijk bijdragen aan het klinische effect zijn geïdentificeerd voor diverse bestanddelen van valeriaanwortel (sesquiterpenoïden, lignanen, flavonoïden) en omvatten interacties met het GABA-systeem, agonisme met betrekking tot de A1-adenosine-receptor en binding aan de 5-HT1A-receptor. Droog extract van de valeriaanwortel bereid met ethanol/water (max. 70% ethanol) gaf een verbetering van de inslaaptijd en de slaapkwaliteit. Werking: binnen 30 min. Werkingsduur: 4 uur.

Groepsinformatie

valeriaan hoort bij de groep kruidenmiddelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links