betahistine

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Betahistine (dihydrochloride) Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
8 mg, 16 mg, 24 mg

Betaserc (dihydrochloride) Mylan bv

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
16 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

betahistine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Van geen enkel medicament is de werkzaamheid aangetoond bij de behandeling van (draai)duizeligheid (vertigo). Gebruik van medicatie, specifiek gericht op de duizeligheid, wordt daarom niet aanbevolen.

Indicaties

  • Syndroom van Ménière.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Syndroom van Ménière

Volwassenen

8–16 mg 3×/dag of 12–24 mg 2×/dag. Soms wordt het effect pas na enige weken bemerkt. Dosering aanpassen op geleide van het resultaat.

Ouderen

een dosisaanpassing is niet nodig op grond van postmarketinggegevens; er zijn weinig klinische gegevens uit studies.

Verminderde nierfunctie: een dosisaanpassing is niet nodig op grond van postmarketinggegevens; er zijn geen klinische gegevens uit studies.

Verminderde leverfunctie: een dosisaanpassing is niet nodig op grond van postmarketinggegevens; er zijn geen klinische gegevens uit studies.

Toediening: De tabletten met wat water innemen tijdens of direct na de maaltijd om maagklachten te verminderen.

Bijwerkingen

Vaak (> 10%): hoofdpijn, misselijkheid, dyspepsie.

Verder zijn gemeld: andere maagklachten, overgevoeligheidsreacties (anafylaxie), allergische huidreacties (angio-oedeem, huiduitslag, jeuk), slaperigheid.

Interacties

MAO-remmers (incl. MAO-B-remmers) kunnen het metabolisme van bètahistine remmen.

Interactie met antihistaminica is mogelijk; bètahistine is een analogon van histamine.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid in gebruikelijke humane dosering.

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend bij de mens; ja bij dieren.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • Feochromocytoom.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij astma of ulcus pepticum in de anamnese, urticaria, uitslag of allergische rinitis en ernstige hypotensie.

Toediening aan kinderen wordt ontraden; < 18 jaar ontbreken gegevens over werkzaamheid en veiligheid.

Overdosering

Symptomen

In ernstige gevallen, meestal in combinatie met andere overgedoseerde geneesmiddelen: convulsie, long/hartproblemen.

Therapie

Bij ernstige histaminerge effecten: een antihistaminicum. Verder absorptievermindering met actieve kool en laxans.

Zie voor verdere symptomen en behandeling de monografie op vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Zwak H1-agonistisch effect en sterke H3-antagonistische eigenschappen in centraal en autonoom zenuwstelsel. In dierproeven verbetert het de doorstroming in de stria vascularis van het binnenoor. Verder faciliteert het de vestibulaire compensatie en heeft het een dosisafhankelijk remmend effect op het afgeven van actiepotentialen in de laterale en mediale vestibulaire kernen.

Werking: Vermindering (van het aantal/de ernst) van de Ménière-aanvallen.

Kinetische gegevens

Resorptie snel en volledig.
T max ca. 1 uur (2-PAA).
Metabolisering volledig tot inactief 2-pyridylazijnzuur (2-PAA).
Eliminatie bijna volledig als 2-PAA met de urine.
T 1/2el 3,5 uur (2-PAA)

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

betahistine hoort bij de groep vertigomiddelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links