piracetam

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Piracetam Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
800 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

piracetam vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Van geen enkel medicament is de werkzaamheid aangetoond bij de behandeling van (draai)duizeligheid, ook wel vertigo genoemd. Gebruik van medicatie, specifiek gericht op de duizeligheid, wordt daarom niet aanbevolen.

Indicaties

  • Duizeligheid van centrale oorsprong.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Vertigo van centrale oorsprong

Volwassenen (incl. ouderen)

800 mg 3×/dag gedurende ten minste 1 maand, waarna de onderhoudsdosering wordt vastgesteld op geleide van de klachten.

Ga af en toe na of de dosering kan worden verminderd of het gebruik gestaakt, op geleide van het effect.

Bij een verminderde nierfunctie de dosering verlagen: bij creatinineklaring 50–79 ml/min: 2/3 van de gebruikelijke dosering; creatinineklaring 30–49 ml/min: 1/3 van de gebruikelijke dosering; creatinineklaring 20–29 ml/min: 1/6 van de gebruikelijke dosering.

Bij een verminderde leverfunctie is geen dosisaanpassing nodig.

Toediening: tablet, al dan niet met voedsel met een voldoende hoeveelheid water innemen.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): gewichtstoename, nervositeit, hyperkinesie.

Soms (0,1-1%): slaperigheid, depressie, asthenie.

Verder zijn gemeld: slapeloosheid, agitatie, angst, verwardheid, hallucinatie, ataxie, evenwichtsstoornis, verergering van epilepsie, hoofdpijn, duizeligheid, maag-darmstoornissen zoals diarree, misselijkheid en braken, bloedingsstoornissen, overgevoeligheid, anafylactische reacties, angio-oedeem, huiduitslag, jeuk.

Interacties

Wees voorzichtig bij gelijktijdig gebruik van antistollingsmiddelen.

Bij gelijktijdig gebruik van schildklierextract (T3 +T4) is verwardheid, irritatie en slaapstoornis gemeld.

Zwangerschap

Piracetam passeert de placenta.

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja (bij de mens).

Advies: Tijdens gebruik geen borstvoeding geven.

Contra-indicaties

  • ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring < 20 ml/min);
  • hersenbloeding;
  • chorea van Huntington;
  • overgevoeligheid voor pyrrolidonderivaten.

Waarschuwingen en voorzorgen

Piracetam verlaagt de trombocytenaggregatie. Wees daarom voorzichtig bij (risico van) ernstige bloedingen (zoals maag-darmzweer, stollingsstoornis, hersenbloeding in anamnese, operatieve (tandheelkundige) ingreep en gebruik van antistollingsmiddelen.

Wees voorzichtig bij een nierfunctiestoornis.

Controleer bij ouderen: bij een langetermijnbehandeling de creatinineklaring regelmatig.

Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Raadpleeg ‘Rij Veilig met Medicijnen’ van het IVM.

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met piracetam contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Piracetam is een afgeleide van γ-aminoboterzuur. Het remt bij de mens de nystagmus, veroorzaakt door labyrintaire stimulatie.

Kinetische gegevens

Resorptie snel en volledig.
F bijna 100%.
T max 30 min.
V d 0,6 l/kg.
Metabolisering niet.
Eliminatie vnl. met de urine, onveranderd.
T 1/2el 4–5 uur in plasma, 6–8 uur in cerebrospinaalvocht, verlengd bij nierfunctiestoornis.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

piracetam hoort bij de groep vertigomiddelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links