bibrocathol

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Posiforlid XGVS Ursapharm Benelux bv

Toedieningsvorm
Oogzalf
Sterkte
20 mg/g
Verpakkingsvorm
tube 5 g

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

bibrocathol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Er is voor dit geneesmiddel geen advies vastgesteld.

Zie voor de behandeling van blefaritis de NHG-standaard Rood oog en oogtrauma.

Indicaties

Chronische blefaritis waarvoor geen antibioticabehandeling nodig is.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Blefaritis

Volwassenen

Een zalfstrengetje van 0,5 cm 3–5×/dag aanbrengen in de conjunctivaalzak of op de aangedane plaats van het ooglid. Behandelduur: aanbrengen totdat de symptomen zijn verdwenen; max. 14 dagen.

Kinderen ≥ 6 jaar

Een zalfstrengetje van 0,5 cm 3×/dag aanbrengen in de conjunctivaalzak of op de aangedane plaats van het ooglid. Behandelduur: aanbrengen totdat de symptomen zijn verdwenen; max. 10 dagen.

Toediening: Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten bibrocathol oogzalf als laatste toedienen én na ten minste 1 uur interval.

Bijwerkingen

Zelden (0,01-0,1%): irritatie van oog en ooglid zoals jeuk, gezwollen ogen, oogpijn, oculaire hyperemie, branderig gevoel en tranen. Erytheem, jeuk, huiduitslag. Overgevoeligheid, allergie (bv. zwelling gezicht en blozen).

Interacties

Er is geen onderzoek naar interacties uitgevoerd.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, onvoldoende gegevens. De systemische blootstelling bij de moeder zal minimaal zijn.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. De systemische blootstelling aan bibrocathol bij de moeder vanuit de oogzalf zal minimaal zijn, waardoor nadelige effecten bij de zuigeling via de moedermelk niet waarschijnlijk lijken.

Advies: Volgens de fabrikant vanwege onvoldoende gegevens het gebruik van dit middel óf het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Laat de patiënt contact opnemen als klachten aanhouden of symptomen niet verbeteren na 7 dagen.

Draag geen contactlenzen tijdens behandeling.

Bij kinderen < 6 jaar zijn de veiligheid en werkzaamheid niet vastgesteld.

Hulpstoffen: Wolvet kan lokaal contacteczeem veroorzaken.

Eigenschappen

Bibrocathol is een bismut bevattende stof met antiseptische, adstringerende en secretieremmende werking op slijmvliezen en wonden. Het werkingsmechanisme berust op de fenolische moleculaire structuur, bestaande uit tetrabroompyrocatechol en bismuthydroxide, die de precipitatie van eiwitten en het krimpen van oppervlakkige weefsellagen veroorzaakt. Dit resulteert in de vorming van een beschermend membraan tegen micro-organismen en afname van aspecifieke ontsteking en secretie.

Kinetische gegevens

Resorptie Er vindt geen noemenswaardige absorptie plaats. Bibrocathol is vrijwel onoplosbaar in water en dringt daarom niet door in het kamerwater van het oog.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

bibrocathol hoort bij de groep Middelen voor oculair gebruik, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links