natriumchloride hypertoon

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Natriumchloride Oogdruppels/Oogzalf FNA Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Oogdruppels
Sterkte
50 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride

Toedieningsvorm
Oogzalf
Sterkte
50 mg/g
Verpakkingsvorm
5 g

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

natriumchloride hypertoon vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Natriumchloride Oogdruppels/Oogzalf FNA kunnen worden voorgeschreven bij cornea-oedeem.

Indicaties

  • Cornea-oedeem, o.a. na lensextractie, corneatransplantatie of -trauma.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Cornea-oedeem

Volwassenen en kinderen

Oogdruppels: 1 druppel 3–4×/dag in het aangedane oog. Oogzalf: voor het naar bed gaan ca. 1 cm zalf in het aangedane oog aanbrengen. Niet langdurig gebruiken.

Toediening

  • Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten. De oogdruppels die de minste irritatie geven als eerste en viskeuze oogdruppels of oogzalven als laatste toedienen;
  • Oogzalf voor gebruik op lichaamstemperatuur brengen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): pijnlijk, prikkend, branderig gevoel na toediening (voorbijgaand). Tijdelijk wazig zien (oogzalf).

Soms (0,1-1%): littekenvorming op het hoornvlies na langdurig gebruik.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Advies: Kan worden gebruikt.

Lactatie

Advies: Kan worden gebruikt.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Overgevoeligheid: Indien klachten als irritatie, jeuk, roodheid en zwelling optreden/aanhouden rekening houden met eventuele overgevoeligheid voor hulpstoffen zoals benzalkoniumchloride in de oogdruppels of wolvet in de oogzalf.

Draag alleen contactlenzen na overleg met de oogarts; zie ook achter Hulpstoffen

Hulpstoffen

  • Wees voorzichtig met benzalkoniumchloride (oogdruppels) bij droge ogen of een beschadigde cornea, vanwege het risico op keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie bij langdurig gebruik.
  • Benzalkoniumchloride kan zachte contactlenzen doen verkleuren en vanuit de traanfilm worden opgenomen in de zachte contactlens of erop neerslaan. Bij frequent druppelen (≥ 3×/dag) kan de hoeveelheid benzalkoniumchloride die is opgeslagen in de lens en door wash-out weer is vrijgemaakt, een dermate hoge concentratie geven dat een schadelijk effect op de cornea niet kan worden uitgesloten. Draag daarom geen zachte contactlenzen. Bij gebruik van harde contactlenzen, deze uitnemen tot 15 minuten na druppelen (Bron: Commentaren Medicatiebewaking 2023, Healthbase). Verder kan benzalkoniumchloride irritatie veroorzaken, wat aanleiding kan geven tot minder goed verdragen van contactlenzen.

Eigenschappen

Hypertoon natriumchloride onttrekt water aan de cornea, hetgeen in vroege stadia van oedeem van het epitheel tijdelijk verheldering van de cornea teweegbrengt.

Groepsinformatie

natriumchloride hypertoon hoort bij de groep Middelen voor oculair gebruik, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links