natriumchloride (oogwassing)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Natriumchloride Oogwassing FNA XGVS OTC Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Oogwassing
Sterkte
9 mg/ml
Verpakkingsvorm
300 ml

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

natriumchloride (oogwassing) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Zie Conjunctivitis voor het beleid bij een infectieuze of allergische conjunctivitis.

Indicaties

  • Ter uitspoeling van mechanische verontreinigingen in het oog.
  • Ter verlichting van klachten bij conjunctivitis.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Uitspoelen van mechanische oogverontreinigingen:

Volwassenen en kinderen:

Het oog spoelen met 10-15 ml van de, zo nodig op kamertemperatuur gebrachte, oogwassing m.b.v. een oogbadje.

Conjunctivitis:

Volwassenen en kinderen:

Het oog spoelen met 10-15 ml van de, zo nodig op kamertemperatuur gebrachte, oogwassing m.b.v. een oogbadje. Gebruiken zo vaak als nodig.

Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten. De oogwassing als eerste en eventuele oogzalven als laatste toedienen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): pijnlijk, prikkend of branderig gevoel in het oog (voorbijgaand); zie ook de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Aanhoudende/verergerende of veranderende klachten: als irritatie, jeuk, roodheid en zwelling van het oog aanhoudt of verergert of veranderingen in het gezichtsvermogen optreden of verergeren, de behandeling staken en een oogarts raadplegen. Verergering van klachten kan een gevolg zijn van irritatie of overgevoeligheid voor benzalkoniumchloride.

Bij droge ogen of een beschadigde cornea is toezicht vereist, omdat het conserveermiddel benzalkoniumchloride bij langdurig gebruik keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie kan veroorzaken.

Contactlenzen: draag alleen contactlenzen na overleg met de (oog)arts. Benzalkoniumchloride kan zachte contactlenzen doen verkleuren en vanuit de traanfilm worden opgenomen in de zachte contactlens. Bij frequent spoelen van het oog (≥ 4×/dag) kan de hoeveelheid benzalkoniumchloride die is opgeslagen in de lens en door 'wash out' weer is vrijgemaakt, een dermate hoge concentratie geven dat een schadelijk effect op de cornea niet kan worden uitgesloten. Draag daarom geen zachte contactlenzen indien de oogwassing meer dan driemaal per dag wordt gebruikt. Bij zachte contactlenzen en ≤ 3 ×/dag spoelen en bij harde contactlenzen: uitnemen tot 15 minuten na spoelen (Bron: Commentaren Medicatiebewaking 2017/2018, Healthbase).

Eigenschappen

Isotone (steriele) natriumchloride oplossing geschikt als oogwassing.

Groepsinformatie

natriumchloride (oogwassing) hoort bij de groep Middelen voor oculair gebruik, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links