natriumedetaat

Samenstelling

Edetaat FNA (di-Na-zout) Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Oogdruppels
Sterkte
4 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml

(Oculoguttae edetatis 0,4% FNA)

Toedieningsvorm
Oogwassing
Sterkte
4 mg/ml
Verpakkingsvorm
flacon 200 ml

(Collyrium edetatis 0,4% FNA)

Toedieningsvorm
Oogwassing
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
flacon 200 ml

(Collyrium edetatis 2% FNA)

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

natriumedetaat vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Edetaat Oogdruppels FNA kunnen bij de vermelde indicaties worden voorgeschreven.

Indicaties

Bij ulcus corneae in combinatie met antibacteriële oogdruppels; bij gecalcificeerde troebeling van de cornea; bij kalkverbrandingen in het oog.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Ulcus corneae en kalkafzetting in de cornea:

De dosering dient te worden vastgesteld door een oogarts.

Waarschuwingen en voorzorgen

Men dient de edetaatoplossing relatief lang met het oog in contact te houden, eventueel met behulp van een met de oplossing verzadigde zachte contactlens; zo nodig het cornea-epitheel verwijderen, omdat natriumedetaat hierdoor niet kan penetreren. Het is niet werkzaam tegen kalkafzettingen dieper dan het membraan van Bowman.

Eigenschappen

Remt de collagenase-activiteit in het epitheel van het oog.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

natriumedetaat hoort bij de groep Middelen voor oculair gebruik, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links