calciumgluconaat (cutaan)

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Calciumgluconaat FNA XGVS OTC Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Hydrogel

Bevat per g hydrogel: calciumgluconaat 25 mg, chloorhexidine(digluconaat) 5 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

calciumgluconaat (cutaan) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Calciumgluconaat (cutaan) kan worden toegepast als antidotum na blootstelling van de huid aan fluorwaterstofzuur, zie voor meer informatie het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Indicaties

  • Als antidotum na blootstelling van de huid aan fluorwaterstofzuur (waterstoffluoride, HF).

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Door fluorwaterstofzuur aangedane huid:

Het aangedane huidgedeelte eerst maximaal 5 minuten spoelen met veel lauw stromend water, daarna zo snel mogelijk de gel met een spatel aanbrengen in een laag van ca. 5 mm. Smeer de gel ook onder en op de nagels als de handen of voeten zijn aangedaan. Na 2 minuten de laag wegwassen en een nieuwe laag van 5 mm aanbrengen. Dit herhalen tot de pijn wegtrekt en de laatste laag laten indrogen; daarna 4–6× per dag aanbrengen gedurende 3–4 dagen.

Toediening: als de handen zijn aangetast, vul latex handschoenen met de gel om te dragen.

Bijwerkingen

Zelden (0,01-0,1%): allergische en/of overgevoeligheidsreacties met huiduitslag, urticaria, jeuk en erytheem.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Calciumzouten passeren de placenta.

Teratogenese: Met systemische toepassing van calciumgluconaat is ruime ervaring zonder nadelige gevolgen voor het kind; de gel wordt daarom ook veilig geacht.

Farmacologisch effect: Chloorhexidine wordt nauwelijks door de huid opgenomen.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Calciumzouten gaan in geringe mate over in de moedermelk.

Farmacologisch effect: Chloorhexidine wordt nauwelijks door de huid opgenomen. Ruime ervaring laat geen nadelige effecten voor de zuigeling zien.

Advies: Kan worden gebruikt.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Eigenschappen

Calciumgluconaat bindt het giftige fluorwaterstofzuur tot onoplosbaar calciumfluoride, waardoor penetratie van fluorwaterstofzuur door de huid wordt voorkomen. De vrijkomende waterstofionen worden gebonden tot niet-toxisch zwak zuur gluconzuur. Chloorhexidine is toegevoegd als conserveermiddel.

Groepsinformatie

calciumgluconaat (cutaan) hoort bij de groep antidota, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links