clobetasol (oromucosaal)

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Clobetasolpropionaat mondspoeling FNA Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Mondspoeling
Sterkte
0,25 mg/ml
Verpakkingsvorm
100 ml

Basis: Miglyol 812.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

clobetasol (oromucosaal) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij orale lichen planus (OLP) is ter verlichting van klachten een lokaal klasse 3 of 4 corticosteroïd het eerstekeusmiddel. De NVDV-richtlijn Lichen planus adviseert hierbij een mondpasta (eventueel in combinatie met een individueel vervaardigde bleeklepel) voor de nacht bij betrokkenheid van de gingiva, een mondspoeling bij uitgebreide orale lichen planus of bij problemen bij het lokaal aanbrengen van mondpasta, of fluticason dosisaerosol/spray (offlabel) bij zowel lokale als multifocale afwijkingen van het mondslijmvlies. Zie voor meer informatie de richtlijn Lichen planus (2021) op richtlijnendatabase.nl.

Indicaties

  • Orale lichen planus (OLP).

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Orale lichen planus

Volwassenen

Aanvankelijk 3×/dag spoelen met 10 ml, bij verbetering onderhoudsbehandeling 1×/dag spoelen voor de nacht. Spoelen gedurende min. 1 minuut, daarna uitspugen en niet doorslikken.

Vergeten dosis: zet behandeling voort volgens schema met de volgende dosis; nooit met een dubbele dosis spoelen.

Toediening: na het spoelen minimaal een half uur niets eten of drinken.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): mondinfecties zoals Candida-infecties (spruw) of herpesvirus-infectie (koortslip). Bij gebruik na een meerdere weken: atrofie van de mucosa.

Vaak (1-10%): overgevoeligheidsreacties. Verhoging oogdruk.

Soms (0,1-1%): bij gebruik na meerdere weken: Cushing-achtige verschijnselen zoals vollemaansgezicht en hirsutisme.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Corticosteroïden passeren de placenta.

Teratogenese: Bij de mens is er geen duidelijk hoger risico op schadelijkheid bij gebruik van corticosteroïden. Bij dieren zijn corticosteroïden in hoge systemische doses schadelijk gebleken (schisis).

Farmacologisch effect: Bij langdurig gebruik van systemische corticosteroïden in hogere doseringen is intra-uteriene groeivertraging beschreven. Door de goede doorbloeding van het mondslijmvlies is systemische opname mogelijk.

Advies: Kan kortdurend op onbeschadigd mondslijmvlies worden gebruikt. Bij langdurig gebruik of gebruik op een beschadigd mondslijmvlies, wordt gebruik ontraden. Controleer indien dit onvermijdelijk is tijdens de zwangerschap, de groei van het ongeboren kind en na de geboorte de bijnierschorsfunctie van de baby.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Het mondslijmvlies is goed doorbloed waardoor met systemische opname bij de moeder rekening moet worden gehouden. Uit ervaring met het gebruik van andere corticosteroïden tijdens de borstvoeding blijkt dat deze middelen nauwelijks overgaan in de moedermelk. Bij kortdurend gebruik op onbeschadigd slijmvlies lijkt het risico van een ongewenst effect bij de zuigeling daarom onwaarschijnlijk.

Advies: Kan kortdurend op onbeschadigd mondslijmvlies worden gebruikt. Bij langdurig gebruik of gebruik op een beschadigd mondslijmvlies het gebruik van dit middel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • mondinfecties, veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels of gisten;
  • overgevoeligheid voor corticosteroïden.

Waarschuwingen en voorzorgen

Laat de patiënt contact opnemen als de klachten na enkele dagen niet minder worden of verergeren. Wees ook bedacht op overgevoeligheidsreacties.

Bij langdurig gebruik het mondslijmvlies regelmatig controleren vanwege meer kans op atrofie van de mucosa en mondinfecties.

Houd rekening met mogelijke systemische effecten. Dit geldt vooral bij langdurig gebruik en bij toepassing op beschadigd mondslijmvlies.

Wees voorzichtig bij glaucoom omdat door systemische effecten de oogdruk verder kan stijgen. Overweeg bij verandering in het gezichtsvermogen (zoals wazig zien, pijn of rood oog) na langdurige behandeling door te verwijzen naar een oogarts ter beoordeling van mogelijke oorzaken waaronder cataract, glaucoom of zeldzame ziekten zoals centrale sereuze chorioretinopathie (CSCR), die zijn gemeld na gebruik van systemische en lokale corticosteroïden.

Eigenschappen

Clobetasolpropionaat is een zeer sterkwerkend corticosteroïd; klasse 4. Lokale corticosteroïden hebben een anti-inflammatoire en vasoconstrictieve werking. Oromucosale toediening van clobetasolpropionaat bij orale lichen planus onderdrukt de ontstekingsreactie en vermindert pijn, jeuk en zwelling. Het effect treedt op na enkele dagen.

Groepsinformatie

clobetasol (oromucosaal) hoort bij de groep corticosteroïden, cutaan/oromucosaal.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links