cromoglicinezuur (bij oogaandoening)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Allergo-COMOD oogdruppels (di-Na-zout) OTC Bijlage 2 Ursapharm Benelux bv

Toedieningsvorm
Oogdruppels (2%)
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml

Conserveermiddel: geen.

Lecrolyn (di-Na-zout) OTC Bijlage 2 Santen Oy

Toedieningsvorm
Oogdruppels (4%)
Sterkte
40 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml

Conserveermiddel: geen.

Natriumcromoglicaat oogdruppels (di-Na-zout) OTC Bijlage 2 Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Oogdruppels (2%)
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride. Kan fosfaat(buffer) bevatten.

Prevalin oogdruppels OTC Bijlage 2 Omega Pharma Nederland

Toedieningsvorm
Oogdruppels (2%)
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

cromoglicinezuur (bij oogaandoening) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij een allergische conjunctivitis geven oogdruppels met een antihistaminicum veelal verlichting van de klachten. Voeg bij hardnekkige en hevige conjunctivitisklachten, prednisolon-oogdruppels toe (max. 3 dagen). Bij hevige klachten aan de oogleden, kan aanbrengen van hydrocortisoncrème gedurende enkele dagen effectief zijn. Overweeg bij frequent recidiverende conjunctivitis een onderhoudsbehandeling met een antihistaminicum-oogdruppel; combineer met een (‘niet-sederend’) oraal antihistaminicum bij onvoldoende effect. Behandel een rinoconjunctivitis in eerste instantie met een corticosteroïdneusspray, aangezien de oogklachten hierdoor vaak al afnemen.

Aan de vergoeding van cromoglicinezuur (bij oogaandoening) zijn voorwaarden verbonden, zie Regeling zorgverzekering, bijlage 2.

Indicaties

 • Allergische conjunctivitis.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Continuïteit van de therapie gedurende de periode van blootstelling aan allergeen is belangrijk vanwege de profylactische werking. Bij onderbreken van de regelmatige toediening, kunnen de symptomen van conjunctivitis terugkeren.

Klap alles open Klap alles dicht

Allergische conjunctivitis:

Volwassenen (incl. ouderen) en kinderen:

Oogdruppels (2%): 1 druppel 2–6×/dag in de aangedane ogen.

Oogdruppels (4%): 1-2 druppels 2×/dag in de aangedane ogen. Niet vaker dan 4×/dag.

Druk de traanbuis 1–3 minuten dicht tijdens en direct na toediening; dit voorkomt dat de oogdruppel afvloeit naar de neus- en keelholte wat systemische reacties tot gevolg kan hebben.

Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste 15 minuten. De oogdruppels die de minste irritatie geven als eerste en viskeuze oogdruppels of oogzalven als laatste toedienen.

Bijwerkingen

Toon bijwerkingen per frequentieToon bijwerkingen per tractus.

Vaak

Oog

 • Oogirritatie
 • Oogprikkeling

Soms

Immuunsysteem

 • Sensibilisatie

Infecties

 • Conjunctivitis

Oog

 • Oogledenjeuk

Zeer zelden

Oog

 • Corneacalcificatie

Beschreven, met onbekende frequentie

Oog

 • Cornea-epitheel defect

Immuunsysteem (Tussen de 0,1% en 1% van de gevallen)

Sensibilisatie Soms

Infecties (Tussen de 0,1% en 1% van de gevallen)

Conjunctivitis Soms

Oog (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Oogirritatie Vaak
Oogprikkeling
Oogledenjeuk Soms
Corneacalcificatie Zeer zelden
Beschreven, met onbekende frequentie
Cornea-epitheel defect

Toelichting

 • Oogprikkeling: voorbijgaand.
 • Sensibilisatie: zich uitend in zwelling, roodheid en/of jeuk van de conjunctivae en/of oogleden.
 • Acute chemische reactie van conjunctiva met zwellingen en oedeem van de conjunctiva bulbi.
 • Verkalking van het hoornvlies door gebruik van fosfaat-bevattende oogdruppels bij een significant beschadigd hoornvlies.
 • Beschadiging van het cornea-epitheel: door benzalkoniumchloride indien te vaak toegediend.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Redelijke ervaring bij gebruik tijdens zwangerschap duidt niet op schadelijke effecten op de zwangerschap of het kind.

Farmacologisch effect: Door de verwaarloosbare systemische blootstelling na oculaire toediening, zijn geen ongewenste effecten te verwachten.

Advies: Kan worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onwaarschijnlijk.

Farmacologisch effect: Door de verwaarloosbare systemische blootstelling na oculaire toediening, zijn geen ongewenste effecten te verwachten.

Advies: Kan worden gebruikt.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij patiënten met droge ogen of een beschadigde cornea is nauwlettend toezicht vereist bij gebruik van de geconserveerde oogdruppels, omdat het conserveermiddel benzalkoniumchloride keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie kan veroorzaken. Bij een beschadigde cornea kan het gebruik van fosfaathoudende oogdruppels leiden tot corneacalcificaties.

Draag alleen contactlenzen tijdens behandeling na overleg met de (oog)arts. Benzalkoniumchloride kan zachte contactlenzen doen verkleuren. Bij gebruik van de oogdruppels met benzalkonium contactlenzen vóór het indruppelen uitnemen en pas 15 minuten na indruppelen weer indoen.

Eigenschappen

Voorkomt het vrijkomen van overdrachtstoffen (met name histamine) uit gesensibiliseerde mestcellen die verantwoordelijk zijn voor allergische reacties.

Kinetische gegevens

Resorptie Nauwelijks.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

cromoglicinezuur (bij oogaandoening) hoort bij de groep cromonen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links