hydrocortison/​azijnzuur

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Zure Oordruppels met Hydrocortison 1% FNA Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Oordruppels
Verpakkingsvorm
10 g

Bevat per g: hydrocortison 10 mg, azijnzuur (98% g/g) 7,2 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

hydrocortison/​azijnzuur vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij de behandeling van otitis externa gaat de voorkeur uit naar zure oordruppels met een corticosteroïd. In geval van een trommelvliesperforatie komen aluminiumacetotartraat 1,2% oordruppels als eerste in aanmerking. Als na 3 weken het effect uitblijft, behandel dan op geleide van een kweek en resistentiebepaling.

Indicaties

  • Natte acute otitis externa met hevige jeuk.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Let op: niet toepassen bij een geperforeerd trommelvlies of trommelvliesbuisjes.

Klap alles open Klap alles dicht

Otitis externa

Volwassenen en kinderen

3 druppels 3×/dag in de gehoorgang van het aangedane oor druppelen na reiniging van de gehoorgang gedurende 7–14 dagen. De oordruppels kunnen ook op een opgerold gaasverbandje of oortampon in het oor worden aangebracht. Het gaasje of de tampon vochtig houden door regelmatig te druppelen. Het gaasje of de tampon na 1 of 2 dagen verwisselen.

Volgens de NHG-Standaard Otitis Externa (2014): na reiniging van de gehoorgang 3 druppels 3×/dag in de gehoorgang van het aangedane oor druppelen gedurende 1 week, zo nodig de behandeling (incl. reinigen van de gehoorgang) 2× herhalen. Bij gebruik van een oortampon of lintgaas (ter ontzwelling): een met het preparaat bevochtigd lintgaas of oortampon in de uitwendige gehoorgang aanbrengen en deze vochtig houden door 6–8×/dag te druppelen op het gaas of de tampon. Na 24 uur het gaas of de tampon verwijderen: bij verbetering continueren met de oordruppels (zonder gebruik van gaas of tampon) gedurende 7 dagen óf bij uitblijven van verbetering opnieuw reinigen en tamponneren; herhaal dit tot verbetering optreedt (max. 7 dagen).

Profylaxe recidief: volgens de NHG-Standaard Otitis Externa (2014): bij onvoldoende effect van niet-medicamenteuze maatregelen na zwemmen of ander contact met water 3 druppels 3×/dag gedurende één of meerdere dagen. Bij frequent recidiverende otitis externa op eigen initiatief gebruiken bij de eerste klachten, zo nodig een aantal dagen druppelen tot de klachten verdwenen zijn.

Toediening

  • De uitwendige gehoorgang voor iedere behandeling goed schoonmaken en zorgvuldig drogen; geen zeep gebruiken;
  • De flacon op lichaamstemperatuur brengen (in de handen), vóór het toedienen;
  • In zijligging (of met het hoofd opzij) in de gehoorgang druppelen, en na indruppelen 2–5 minuten in dezelfde houding blijven liggen.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): prikkelend of branderig gevoel direct na druppelen. Overgevoeligheidsreacties (hydrocortison, propyleenglycol): toename van jeuk, roodheid en zwelling. Bij langdurig gebruik kunnen atrofie en perforatie van het trommelvlies optreden.

Verder is gemeld: doofheid als gevolg van ototoxiciteit (door propyleenglycol) bij geperforeerd trommelvlies.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Ruime ervaring bij de mens geeft geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Farmacologisch effect: De systemische blootstelling wordt te laag geacht om nadelige effecten bij de foetus te kunnen veroorzaken.

Advies: Kan worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Het is bij gebruik van de oordruppels onwaarschijnlijk dat de zuigeling wordt blootgesteld aan klinisch relevante hoeveelheden hydrocortison en azijnzuur.

Advies: Kan worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • Geperforeerd of beschadigd trommelvlies, trommelvliesbuisjes, in verband met mogelijke ototoxiciteit (propyleenglycol).
  • Overgevoeligheid voor (andere) corticosteroïden of propyleenglycol.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet langdurig en herhaald gebruiken vanwege de kans op atrofie van de gehoorgang, trommelvliesperforatie en sensibilisatie.

Wees bedacht op sensibilisatie/overgevoeligheidsreacties indien de otitis externa niet (meer) reageert op een op zich juiste behandeling; de overgevoeligheidsreacties kunnen lijken op symptomen waarvoor behandeld wordt. Indien overgevoeligheidsverschijnselen optreden, het gebruik staken.

Het gebruik van corticosteroïden kan bacteriële-, virus-, parasitaire- en schimmelinfecties maskeren. Behandeling staken bij overgroei van niet-gevoelige micro-organismen, inclusief schimmels.

Hulpstoffen: Oordruppels met propyleenglycol kunnen een ototoxisch effect hebben. Adviseer bij klachten, zoals oorsuizen en gehoorverlies, contact op te nemen. Niet gebruiken bij een geperforeerd trommelvlies.

Eigenschappen

Combinatiepreparaat van azijnzuur met een corticosteroïd. De antimicrobiële werking van azijnzuur wordt toegeschreven aan zowel een specifiek effect van azijnzuur als aan het verlagen van de pH in de uitwendige gehoorgang. Azijnzuur passeert in ongeïoniseerde vorm de celwand (van het micro-organisme). Het is vooral werkzaam tegen Pseudomonas aeruginosa, verder ook tegen Staphylococcus aureus, Haemophilus en mogelijk enkele schimmels en gisten zoals Candida en Aspergillus spp. Hydrocortison is een klasse 1-corticosteroïd; het werkt ontstekingsremmend waardoor verschijnselen zoals pijn, roodheid, zwelling en jeuk afnemen.

Kinetische gegevens

Resorptie vrijwel niet (hydrocortison).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

hydrocortison/azijnzuur hoort bij de groep corticosteroïden met antimicrobiële middelen, auriculair.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links