hydrocortison/​azijnzuur

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Zure Oordruppels met Hydrocortison 1% FNA Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Oordruppels
Verpakkingsvorm
10 g

Bevat per g: hydrocortison 10 mg, azijnzuur (98% g/g) 7,2 mg. Basis: propyleenglycol. (Otoguttae acidae cum hydrocortisono 1% FNA).

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

hydrocortison/​azijnzuur vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij de behandeling van otitis externa gaat de voorkeur uit naar zure oordruppels met een corticosteroïd. In geval van een trommelvliesperforatie komen aluminiumacetotartraat 1,2% oordruppels als eerste in aanmerking. Als na 3 weken het effect uitblijft, behandel dan op geleide van een kweek en resistentiebepaling.

Indicaties

Otitis externa.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Otitis externa:

Volwassenen en kinderen:

3 druppels 3×/dag in de gehoorgang van het aangedane oor druppelen gedurende 1 week, zo nodig 2× herhalen. Bij gebruik van een oortampon of lintgaas (ter ontzwelling): een met het preparaat bevochtigd lintgaas of oortampon in de uitwendige gehoorgang aanbrengen en deze vochtig houden door 6–8×/dag te druppelen op het gaas of de tampon. Na 24 uur het gaas of de tampon verwijderen en eventueel verwisselen.

Bijwerkingen

Kortdurend prikkelend of branderig gevoel direct na druppelen, huidatrofie, teleangiëctasieën en ecchymosen. Verder kunnen optreden: vertraagde wondgenezing, vertraging van de genezing of verergering van de aandoening, maskering of verergering van infecties door bacteriën, schimmels, gisten, virussen of parasieten en maskering van overgevoeligheidsreacties. Contactallergie door hydrocortison. Bij langdurig gebruik in het oor kunnen atrofie en perforatie van het trommelvlies optreden. Ototoxiciteit (door propyleenglycol) bij geperforeerd trommelvlies is gemeld.

Zwangerschap

Teratogenese: Ruime ervaring bij de mens geeft geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Farmacologisch effect: De systemische belasting wordt te laag geacht om nadelige effecten bij de foetus te kunnen veroorzaken.

Advies: Kan volgens voorschrift kortdurend (korter dan een aantal weken) worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Het is bij gebruik van de oordruppels onwaarschijnlijk dat de zuigeling wordt blootgesteld aan klinisch relevante hoeveelheden hydrocortison en azijnzuur.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

Geperforeerd of beschadigd trommelvlies. Ulcereuze ooraandoeningen, wonden en huidatrofie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet langdurig en herhaald gebruiken vanwege de kans op atrofie van de gehoorgang, trommelvliesperforatie en sensibilisatie. Wees bedacht op sensibilisatie/overgevoeligheidsreacties indien de otitis externa niet (meer) reageert op een op zich juiste behandeling; de overgevoeligheidsreacties kunnen lijken op symptomen waarvoor behandeld wordt. Indien overgevoeligheidsverschijnselen optreden, het gebruik staken. Het gebruik van corticosteroïden kan bacteriële-, virus-, parasitaire- en schimmelinfecties maskeren. Behandeling staken bij overgroei van niet-gevoelige micro-organismen, inclusief schimmels.

Eigenschappen

Door de pH in de uitwendige gehoorgang te verlagen hebben deze oordruppels een antibacterieel effect, vooral tegen Pseudomonas aeruginosa en Staphylococcus aureus. Hydrocortison (klasse 1-corticosteroïd) werkt ontstekingsremmend waardoor verschijnselen zoals pijn, roodheid, zwelling en jeuk afnemen.

Groepsinformatie

hydrocortison/azijnzuur hoort bij de groep corticosteroïden met antimicrobiële middelen, auriculair.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links