fludrocortison/​neomycine/​polymyxine B/​lidocaïne

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Panotile Zambon Nederland bv

Toedieningsvorm
Oordruppels
Verpakkingsvorm
12 ml (niet-waterig vehiculum)

Bevat per ml: fludrocortison(acetaat) 1 mg, neomycine(sulfaat) 10 mg, polymyxine B(sulfaat) 10.000 IE, lidocaïne(hydrochloride) 40 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

fludrocortison/​neomycine/​polymyxine B/​lidocaïne vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor de combinaties van een corticosteroïd met een antimicrobieel middel is geen plaats bij de behandeling van otitis externa, omdat meerwaarde niet is aangetoond. Voor de keuze van de juiste standaardbehandeling zie Otitis externa.

Oordruppels met lidocaïne zijn niet effectief bij de behandeling van oorpijn en worden daarom niet aanbevolen.

Indicaties

Secundair geïnfecteerde inflammatoire aandoeningen van de uitwendige gehoorgang bij intact trommelvlies, veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn voor neomycine en/of polymyxine B.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Secundair geïnfecteerde inflammatoire aandoeningen van de uitwendige gehoorgang

De uitwendige gehoorgang voor iedere behandeling schoonmaken en zorgvuldig drogen.

Volwassenen

4–5 druppels 2–4×/dag, al naargelang de ernst van de infectie. Behandelduur max. 10 dagen;

Kinderen ≥ 2 jaar

2–3 druppels 3–4×/dag, al naargelang de ernst van de infectie. Behandelduur max. 10 dagen.

Na indruppelen enkele minuten in dezelfde houding (liggend op de zij of met het hoofd schuin) blijven. Men kan ook een met het preparaat bevochtigde gaas- of wattentampon in de uitwendige gehoorgang aanbrengen en deze vochtig houden; de tampon dient iedere 24 uur te worden vernieuwd.

Bijwerkingen

Irritatie en branderig gevoel. Allergisch eczeem, jeuk. Ototoxiciteit.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. De systemische blootstelling bij auriculair gebruik is zodanig laag waardoor nadelige effecten bij de foetus niet waarschijnlijk zijn.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend (fludrocortison, neomycine, polymyxine B). Ja (lidocaïne).

Farmacologisch effect: De systemische belasting na auriculaire toediening wordt minimaal geacht bij de moeder.

Advies: Kan kortdurend worden gebruikt. Langdurig gebruik ontraden.

Contra-indicaties

  • geperforeerd trommelvlies;
  • primaire of onbehandelde virus en/of schimmelinfecties van de uitwendige gehoorgang;
  • overgevoeligheid voor corticosteroïden of aminoglycosiden;
  • kinderen < 2 jaar.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet gebruiken bij een geperforeerd trommelvlies vanwege de ototoxiciteit van lidocaïne, neomycine, polymyxine en hulpstoffen.

Niet gebruiken bij kinderen < 2 jaar vanwege een mogelijk verhoogde absorptie van neomycine door de jonge huid en mogelijk niet volledige nierfunctie.

Symptomen van infecties en/of overgevoeligheidsreacties kunnen door fludrocortison worden gemaskeerd of verergeren.

Vermijd langdurig/herhaald gebruik. De kans op atrofie van het trommelvlies en de gehoorgang, sensibilisatie, ototoxiciteit en overgroei van niet-gevoelige micro-organismen, incl. schimmels neemt toe bij langdurige en/of herhaalde behandeling.

Kruisovergevoeligheid voor en kruisresistentie met andere aminoglycosiden kunnen optreden.

Eigenschappen

Fludrocortison is een zwak werkend corticosteroïd met anti-inflammatoire, antipruritische en vasoconstrictieve werking. Neomycine is een antimicrobieel middel, behorend tot de aminoglycosiden, met bactericide werking tegen vooral Gram-negatieve bacteriën (zoals Proteus) en tegen stafylokokken. Polymyxine B is werkzaam tegen Gram-negatieve bacteriën (waaronder Pseudomonas aeruginosa). Lidocaïne is een lokaal anestheticum.

Groepsinformatie

fludrocortison/neomycine/polymyxine B/lidocaïne hoort bij de groep corticosteroïden met antimicrobiële middelen, auriculair.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links