Samenstelling

Bacicoline-B DalecoPharmabv

Toedieningsvorm
Poeder voor oordruppels
Verpakkingsvorm
7,5 ml

Bevat per ml (na reconstitutie): hydrocortison (acetaat) 10 mg, colistimethaatnatrium 250.000 IE (ca. 20 mg), bacitracine 500 IE (ca. 8 mg).

Uitleg symbolen

Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Otitis externa: Voor de combinaties van een corticosteroïd met een antimicrobieel middel is geen plaats bij de behandeling van otitis externa, omdat meerwaarde niet is aangetoond. Voor de keuze van de juiste standaardbehandeling zie Otitis externa.

[Otitis media acuta]: Bij de behandeling van otitis media acuta gaat de voorkeur uit naar een afwachtend beleid met adequate pijnbestrijding. Is na drie dagen het effect op pijn en/of koorts onvoldoende dan wordt gestart met een antimicrobiële behandeling met amoxicilline. Bij risicogroepen en bij forse algemene ziekteverschijnselen wordt direct gestart met een antimicrobiële behandeling. Het gebruik van hydrocortison/colistine/bacitracine oordruppels komt in aanmerking bij een acuut loopoor bij trommelvliesbuisjes of als gevolg van een spontane trommelvliesperforatie als na een afwachtend beleid gedurende één week het loopoor nog niet is verdwenen. Langdurig en herhaald gebruik moet worden vermeden in verband met het risico van ototoxiciteit.

Indicaties

 • Behandeling van ontstekingsverschijnselen en infectie van de uitwendige gehoorgang veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor colistine en/of bacitracine bij:
  • otitis externa diffusa;
  • secundair geïnfecteerde eczemen.
 • Niet-geregistreerde indicatie: [Loopoor bij otitis media acuta]:
  • bij trommelvliesbuisjes;
  • als gevolg van spontane trommelvliesperforatie en als het loopoor langer dan een week aanhoudt.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Ontstekingsverschijnselen en infectie van de uitwendige gehoorgang:

De uitwendige gehoorgang voor iedere behandeling schoonmaken met lauwwarm water en zorgvuldig drogen.

5–6 druppels 3×/dag gedurende enkele tot max. 14 dagen. In zijligging op lichaamstemperatuur in de uitwendige gehoorgang druppelen, na indruppelen 5 minuten in dezelfde houding blijven liggen. Men kan ook een met het preparaat bevochtigde gaas- of wattentampon in de uitwendige gehoorgang aanbrengen en deze vochtig houden; de tampon dient iedere 24 uur te worden vernieuwd.

[Loopoor bij otitis media acuta]:

Kinderen > 1 maand:

Volgens de NHG-standaard Otitis media acuta bij kinderen 5 druppels 3×/dag gedurende max. 14 dagen, Toediening staken 24 uur nadat het oor droog en schoon is bij het ontwaken.

De flacon krachtig omschudden voor gebruik. Na opening ten hoogste 10 dagen gebruiken.

Bijwerkingen

Overgevoeligheidsverschijnselen. Sensibilisatie. Atrofie en perforatie van het trommelvlies, vooral na langdurig gebruik.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Farmacologisch effect: De systemische belasting na auriculaire toediening wordt minimaal geacht.
Advies: Gebruik desondanks bij voorkeur vermijden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Farmacologisch effect: Onwaarschijnlijk bij lokale toediening, vanwege een geringe systemische absorptie bij de moeder.
Advies: Weeg het risico van het gebruik van dit geneesmiddel in combinatie met het geven van borstvoeding af.

Contra-indicaties

 • beschadiging of perforatie van het trommelvlies bij de indicaties otitis externa of secundair geïnfecteerd eczeem;
 • virus-, schimmel-, gist- of mycobacteriële infecties van de uitwendige gehoorgang.

Waarschuwingen en voorzorgen

Symptomen van infecties kunnen door hydrocortison worden gemaskeerd of verergeren. Overgroei van niet-gevoelige micro-organismen, incl. schimmels, is mogelijk; in dat geval de toepassing staken.

Wees voorzichtig bij gebruik bij een loopoor bij otitis media acuta vanwege kans op beschadiging van het binnenoor; het gebruik staken 24 uur nadat het oor droog en schoon is bij het ontwaken.

De kans op atrofie van de gehoorgang en sensibilisatie neemt toe bij langdurige en/of herhaalde behandeling. Langdurig/herhaald gebruik vermijden.

Eigenschappen

Hydrocortison is een zwak werkend (klasse I) corticosteroïd dat de ontstekingsverschijnselen vermindert. Colistine is een antibioticum met bactericide werking tegen Gram-negatieve micro-organismen (waaronder Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Moraxella lacunata). Bacitracine is een antibioticum dat voornamelijk werkzaam is tegen Gram-positieve micro-organismen (waaronder streptokokken, pneumokokken en enterokokken).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

hydrocortison/colistine/bacitracine hoort bij de groep corticosteroïden met antimicrobiële middelen, auriculair.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook