isosorbidedinitraat (bij anale fissuur)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Isosorbidedinitraat Vaselinecrème FNA Fagron Farmaceuticals bv

Toedieningsvorm
Vaselinecrème (1%)
Sterkte
10 mg/g

Basis: Vaselinecetomacrogolcrème FNA. Conserveermiddel: propyleenglycol.

Isosorbidedinitraat Vaselinecrème FNA XGVS Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Vaselinecrème (1%)
Sterkte
10 mg/g

Basis: Vaselinecetomacrogolcrème FNA. Conserveermiddel: propyleenglycol.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

isosorbidedinitraat (bij anale fissuur) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De eerstekeusbehandeling van chronische anale fissuren is lokaal diltiazemvaselinecrème.

Indicaties

Anale fissuur die langer dan 6 weken bestaat.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Anale fissuur die langer dan 6 weken bestaat:

Iedere 3 uur ca. 0,5 g crème (1 vingertopeenheid) aanbrengen op de fissuur en de huid rond de anus, behalve ’s nachts. Vooraf de huid van de anus goed reinigen bv. met behulp van een gaasje of stukje watten gedrenkt in olie. De behandelduur bedraagt in het algemeen 6-12 weken.

Aanbrengen met behulp van een vingercondoom of na het aanbrengen goed de handen wassen.

Bijwerkingen

Tijdens de eerste dagen van de behandeling kunnen hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid, hartkloppingen, orthostatische hypotensie en rood gezicht voorkomen. Bij patiënten met migraine kan de hoofdpijn ernstiger zijn en langer duren.

Zelden (0,01-0,1%): huidreacties.

Interacties

Gelijktijdig gebruik met PDE-5-remmers, zoals avanafil, sildenafil, tadalafil en vardenafil is gecontra-indiceerd omdat dit een plotselinge, ernstige bloeddrukdaling tot gevolg kan hebben. Gelijktijdig gebruik van alcohol, andere vaatverwijdende antihypertensiva en tricyclische antidepressiva kan het hypotensieve effect versterken.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Farmacologisch effect: Gezien de goede absorptie en het ontbreken van een first-pass-effect bij anale toediening zijn nadelige effecten bij de foetus niet uit te sluiten. Er kan een continue spiegel ontstaan door langzame afgifte vanuit de crème.

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Gezien de goede absorptie en het ontbreken van een first-pass-effect bij anale toediening bij de moeder zijn nadelige effecten bij de zuigeling niet uit te sluiten. Er kan een continue spiegel ontstaan in het bloed van de moeder door langzame afgifte vanuit de crème.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • verhoogde intracraniële druk (bv. bij hoofdtrauma of hersenbloeding);
  • hypotensie (systolische bloeddruk < 90 mmHg);
  • (cardiogene) shock;
  • ernstige anemie;
  • overgevoeligheid voor nitraten.

Zie voor meer contra-indicaties ook de rubriek Interacties.

Waarschuwingen en voorzorgen

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een hartaandoening.

Overdosering

Zowel na lokale toediening op de beschadigde huid als na accidentele orale inname (jonge kinderen) kunnen systemische effecten optreden, zie vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Isosorbidedinitraat splitst nitraten af. Nitraten werken via afsplitsing van het molecuul NO verslappend op glad spierweefsel. Toegepast bij een anusfissuur daalt hierdoor de rustdruk van de interne anale sfincter en verbetert de doorbloeding van de anodermis. Hierdoor wordt de genezing bevorderd. De werking houdt ca. 3 uur aan. Pijnverlichting treedt in het algemeen pas op na ca. 2 weken.

Kinetische gegevens

Resorptie Lokale absorptie kan optreden.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

isosorbidedinitraat (bij anale fissuur) hoort bij de groep nitraten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links