Samenstelling

Koolteer crème/pasta/zalf FNA Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Crème (10%)
Sterkte
100 mg/g

Basis: Vaselinelanettecrème FNA.

Toedieningsvorm
Crème (20%)
Sterkte
200 mg/g

Basis: Vaselinelanettecrème FNA.

Toedieningsvorm
Pasta (3%)
Sterkte
30 mg/g

Basis: Zinkoxidepasta FNA.

Toedieningsvorm
Pasta (5%)
Sterkte
50 mg/g

Basis: Zinkoxidepasta FNA.

Toedieningsvorm
Zalf (10%)
Sterkte
100 mg/g

Basis: Lanettezalf FNA.

Toedieningsvorm
Zalf (20%)
Sterkte
200 mg/g

Basis: Lanettezalf FNA.

Uitleg symbolen

Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Vanwege praktische bezwaren (vieze geur, bruinverkleuring huid, kleding en voorzorgsmaatregelen vóór applicatie) en de beschikbaarheid van meer praktische behandelalternatieven, worden teerpreparaten in de eerste lijn niet aangeraden, behalve de shampoo met koolteer voor de behaarde hoofdhuid.

Koolteer kan als aanvulling op de behandeling van therapieresistent constitutioneel eczeem in de tweede lijn worden toegepast. Het kan in combinatie met UV-straling tot fototoxische reacties leiden.

Koolteer kan bij hardnekkige vormen van chronische plaque-psoriasis in de tweede lijn worden gebruikt in combinatie met UVB-bestraling of PUVA, na overweging van de therapeutische noodzaak.

Indicaties

Chronisch eczeem en psoriasis.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Chronisch eczeem en psoriasis:

1 à 2×/dag aanbrengen. Bij het aanbrengen handschoenen dragen.

Bijwerkingen

Irritatie van de huid (vooral in het begin van de behandeling). Folliculitis. Verkleuring van de huid en haren. Overgevoeligheidsverschijnselen.

Zwangerschap

Er bestaan onvoldoende gegevens over de veiligheid tijdens zwangerschap en lactatie. Niet gebruiken tijdens zwangerschap en lactatie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Contact met de ogen vermijden. Niet toepassen op een beschadigde of nattende huid. Blootstelling van behandelde huid aan zonlicht vermijden tot 24 uur na gebruik. Niet gebruiken na toepassing van permanentvloeistoffen, aangezien dan haaruitval kan optreden. Afzonderlijke ingrediënten van koolteer bezitten genotoxische eigenschappen. Uit epidemiologische studies kunnen mogelijke carcinogene risico’s door langdurig gebruik van koolteer niet worden uitgesloten.

Eigenschappen

Koolteer vermindert het aantal en de grootte van de epidermale cellen en zo de dikte van de epidermis. Koolteer heeft een anti-inflammatoire, vasoconstrictieve, jeukstillende en zwak antiseptische werking.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

koolteer hoort bij de groep Koolteerpreparaten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook