koolteer/​levomenthol

Samenstelling

Denorex RX Pfizer bv

Toedieningsvorm
Shampoo
Verpakkingsvorm
flacon 200 ml

Bevat per g: koolteer (solutio carbonis detergens) 75 mg, levomenthol 15 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

koolteer/​levomenthol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Psoriasis in eerste instantie lokaal behandelen met indifferente middelen gecombineerd met een klasse 3-corticosteroïd, of gecombineerd met een klasse 3-corticosteroïd èn een vitamine D-analoog, of monotherapie met een klasse 4-corticosteroid. Na max. 4 weken het dagelijks gebruik van corticosteroïden en vitamine D-analogen afbouwen tot een intermitterende behandeling. Indifferente middelen dagelijks continueren. Bij kinderen en bij toepassing in het gezicht of in huidplooien hebben klasse 2-corticosteroiden de voorkeur. De keuze van een zalf- of crèmebasis is afhankelijk van de locatie van de huidafwijkingen (wel/niet behaarde hoofdhuid) en de voorkeur van de patiënt. Bij onvoldoende effect van lokale therapie worden in de tweedelijnszorg intensievere vormen van lokale behandeling, lichttherapie of systemische middelen toegepast. Bij psoriasis van de behaarde hoofdhuid kan koolteershampoo naast de voorkeurspreparaten (corticosteroïden, vitamine D-analogen) als een aanvulling in het therapeutisch arsenaal worden beschouwd.

Vanwege praktische bezwaren (vieze geur) en beschikbaarheid van betere behandelalternatieven, heeft behandeling met koolteershampoo bij seborroïsch eczeem geen voorkeur. Voor de juiste standaardbehandeling zie Seborroïsch eczeem.

Indicaties

  • Psoriasis van de hoofdhuid.
  • Seborroïsch eczeem van de hoofdhuid.

Gerelateerde informatie

Dosering

Blootstelling van behandelde hoofdhuid aan zonlicht vermijden tot 24 uur na gebruik, vanwege meer kans op zonnebrand.

Niet gebruiken op een beschadigde, nattende huid of nabij ogen.

Klap alles open Klap alles dicht

Psoriasis en seborroïsch eczeem hoofdhuid:

Volwassenen en kinderen:

Iedere 2 dagen gedurende de eerste 10 dagen de hoofdhuid behandelen met de shampoo. Hierna ten minste 2 of 3× per week toepassen, totdat het resultaat minder frequente behandeling toelaat. Het haar eerst goed nat maken, daarna de shampoo goed inmasseren tot een rijke schuimvorming is verkregen en ten minste 30 seconden laten inwerken. Spoelen en behandeling herhalen. Goed spoelen is belangrijk voor verwijdering van roos en schilfers. De hoofdhuid kan tijdens de behandeling gaan tintelen. De behandeling kan gecombineerd worden met gewone shampoo om het haar te wassen.

Toedieningsinformatie: contact met de ogen, slijmvliezen (o.a. neus, mond) en wondjes vermijden.

Bijwerkingen

Lokaal: Zeer zelden (< 0,01%): huidklachten (jeuk, branderig gevoel, irritatie), huiduitslag, haaruitval, fototoxiciteit, folliculitis. Verkleuring van de huid en haren.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Sommige polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s) in koolteer zijn carcinogeen. In dermatologische studies zijn geen aanwijzingen voor een vergroot risico op maligniteit bij therapeutisch gebruik van koolteer op de huid. De lipofiele PAK's in koolteer worden door de huid goed opgenomen.
Advies: Gebruik tijdens het 1e trimester ontraden. Tijdens het 2e en 3e trimester alleen op strikte indicatie en kortdurend op kleine plekjes gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Sommige polyaromatische koolwaterstoffen in koolteer zijn carcinogeen. In dermatologische studies zijn geen aanwijzingen voor een vergroot risico op maligniteit bij therapeutisch gebruik van koolteer op de huid. Blootstelling via de melk na cutaan gebruik lijkt onwaarschijnlijk.
Advies: Weeg het risico van het gebruik van dit geneesmiddel in combinatie met het geven van borstvoeding af. Eventueel incidenteel en kortdurend gebruiken.

Contra-indicaties

  • beschadigde of nattende huid.
  • gebruik nabij ogen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Toedieningsinformatie: gebruik nabij en contact met de ogen, slijmvliezen (o.a. neus, mond) en wondjes vermijden; bij contact overvloedig uitspoelen met water. Niet gebruiken op een beschadigde en nattende huid.

Fotosensibilisatie: blootstelling van behandelde huid aan zonlicht vermijden tot 24 uur na gebruik, vanwege meer kans op zonnebrand (door reactie met UVA-straling).

Bij overgevoeligheid of irritatie van de hoofdhuid en haaruitval, de behandeling staken.

Wees voorzichtig bij astma; de hyperreactiviteit van de luchtwegen kan toenemen bij blootstelling aan koolteerpreparaten.

Veiligheid lange termijn: bij dierproeven is een kankerverwekkend effect van koolteer bewezen. Bij mensen is dat alleen beschreven bij industriële expositie en niet als gevolg van therapeutische toepassing op de huid.

Huidverleuring en vlekken: koolteer heeft een onaangename geur, veroorzaakt verkleuring van huid, haren en nagels en geeft (permanente) bruinzwarte vlekken op textiel (kleding, beddengoed).

Eigenschappen

Koolteer is een complex mengsel van polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s), fenolen en heterocyclische verbindingen. De werking is grotendeels toe te schrijven aan de PAK’s die goed in de huid worden opgenomen. In de huidcel binden ze met het DNA, waardoor celdeling en ontsteking worden geremd. Koolteer remt de te snelle aanmaak van nieuwe epidermale cellen, breekt bestaande huidschilfers af en vermindert een overmatige talgklierafscheiding. Bij seborroïsch eczeem en psoriasis verminderen teerpreparaten hierdoor de grootte en het aantal van de epidermale cellen. Verder heeft het een anti-inflammatoire, vasoconstrictieve en adstringerende, zwak antiseptische en jeukstillende werking. Levomenthol heeft een jeukstillend effect.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

koolteer/levomenthol hoort bij de groep Koolteerpreparaten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links