moederkruid

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Lucovitaal Tanacetum parthenium XGVS OTC PK Benelux BV

Toedieningsvorm
Capsule
Sterkte
100 mg

Bevat per capsule 100 mg gedroogde bovengrondse delen van moederkruid.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

moederkruid vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor moederkruid is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling.

Indicaties

  • Traditioneel kruidengeneesmiddel ter voorkoming van migraine hoofdpijn.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Preventie van migraine hoofdpijn

Volwassenen

1×/dag 1 capsule. Als de symptomen verergeren of gedurende meer dan 2 maanden aanhouden, moet een arts geraadpleegd worden.

Bijwerkingen

Gemeld zijn: oprispingen, diarree, obstipatie, flatulentie, misselijkheid, braken.

Interacties

Het effect van antistollingsmiddelen kan mogelijk versterkt worden, waardoor het risico op bloedingen groter is.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, geen gegevens.

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • Overgevoeligheid voor planten van de composietenfamilie (Asteraceae).

Waarschuwingen en voorzorgen

Gebruik bij kinderen < 18 jaar wordt ontraden vanwege onvoldoende gegevens.

Eigenschappen

Traditioneel kruidengeneesmiddel. Toepassing is uitsluitend gebaseerd op gebruikservaring en niet op klinisch bewijs.

Groepsinformatie

moederkruid hoort bij de groep kruidenmiddelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links