omega-3-vetzuren

Samenstelling

Omacor XGVS Abbott bv

Toedieningsvorm
Capsule
Sterkte
1000 mg

Capsules van 1000 mg bevatten 840 mg ethylesters van EPA (460 mg) en DHA (380 mg). Bevat tevens sojaolie.

Omega–3 vetzuren ethylesters XGVS Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Capsule
Sterkte
1000 mg

Capsules van 1000 mg bevatten 840 mg ethylesters van EPA (460 mg) en DHA (380 mg).

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

omega-3-vetzuren vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij de medicamenteuze verlaging van het cholesterolgehalte ter vermindering van het 10-jaarsrisico van morbiditeit en mortaliteit door hart-en vaatziekten, verdient simvastatine de voorkeur, vanwege de gunstige balans tussen (kosten)effectiviteit en bijwerkingen. Bij onvoldoende effect kan overgestapt worden op atorvastatine of eventueel rosuvastatine.

Het is niet aangetoond dat bij patiënten met een doorgemaakt myocardinfarct ten aanzien van cardiovasculaire eindpunten als hartdood en plotseling overlijden, Omacor als toevoeging aan de standaardtherapie, leefregels en een medicamenteuze behandeling bestaande uit een antistollingsmiddel (de trombocytenaggregatieremmer acetylsalicylzuur is daarbij de eerste keus) en een ACE-remmer, β-blokker of statine (alleen of in bepaalde combinaties), een therapeutische meerwaarde heeft boven de standaardtherapie alleen.

Noch als aanvulling op statinetherapie, noch als monotherapie heeft dit middel toegevoegde waarde bij hypertriglyceridemie. Op basis van effectiviteit is er geen voorkeur voor dit middel.

Indicaties

  • Ondersteunende behandeling bij secundaire preventie van een recidief myocardinfarct, als aanvulling op andere standaardbehandelingen (waaronder statinen, trombocytenaggregatieremmers, β-blokkers, ACE-remmers).
  • Endogene hypertriglyceridemie als aanvulling op dieet, wanneer dieetmaatregelen alleen onvoldoende zijn (bij type IV als monotherapie, bij type IIb/III in combinatie met statinen wanneer de controle van triglyceriden niet voldoende is).

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Post myocardinfarct:

Volwassenen:

1×/dag 1 capsule.

Hypertriglyceridemie:

Volwassenen:

begindosis: 2 capsules/dag, eventueel verhogen tot 4 capsules/dag.

De capsules innemen tijdens de maaltijd.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): maag-darmstoornissen (zoals opgezwollen buik, buikpijn, obstipatie, diarree, dyspepsie, flatulentie, oprispingen, gastro-oesofageale refluxziekte, misselijkheid, braken).

Soms (0,1-1%): gastro–intestinale bloedingen. Duizeligheid, smaakstoornis, hoofdpijn. Hyperglykemie, jicht. Hypotensie. Neusbloeding. Huiduitslag.

Zelden (0,01-0,1%): leverafwijkingen (hogere transaminasewaarden). Overgevoeligheid. Urticaria.

Verder is gemeld: jeuk.

Interacties

Bij beginnen en staken van het omega-3-vetzuurpreparaat tijdens therapie met orale anticoagulantia, kan een dosisaanpassing van het anticoagulans nodig zijn. Er is geen ervaring met de combinatie met fibraten bij hypertriglyceridemie.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren, geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • Overgevoeligheid voor soja of pinda's (Omacor).

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij een bekende overgevoeligheid voor vis.

Bij enig teken van leverschade, met name bij hoge dosering, ALAT en ASAT regelmatig controleren.

Houd rekening met een verlenging van de bloedingstijd.

Er is weinig ervaring met omega-3-vetzuren bij secundaire endogene hypertriglyceridemie.

Er zijn geen gegevens bekend over het gebruik bij kinderen tot 18 jaar of mensen met een gestoorde leverfunctie, en weinig gegevens over gebruik bij mensen met een gestoorde nierfunctie of bij een leeftijd > 70 jaar.

Eigenschappen

Meervoudig onverzadigde omega-3-vetzure ethylesters, bereid met de uit visolie gewonnen vetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA). Naast een mogelijk positief effect op de endotheelfunctie en het verloop van atherosclerotische processen lijkt het beschermende effect van lage doseringen omega-3-vetzuren (1 g/dag) bij patiënten met een doorgemaakt myocardinfarct vooral te berusten op een direct anti-aritmisch effect, te weten een vermindering van het aantal ventriculaire ritmestoornissen. In hogere dosering (2–4 g/dag) werken omega-3-vetzuren op de plasmalipiden door de triglyceride-concentratie te verlagen als gevolg van een daling in VLDL-cholesterol.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

omega-3-vetzuren hoort bij de groep lipidenverlagende middelen, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links