omega-3-vetzuren

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Omacor XGVS BASF AS

Toedieningsvorm
Capsule
Sterkte
1000 mg

Capsules van 1000 mg bevatten 840 mg ethylesters van EPA (460 mg) en DHA (380 mg). Bevat tevens: sojaolie.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

omega-3-vetzuren vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij hypercholesterolemie is een statine de eerste keus ter verlaging van het LDL-cholesterol; atorvastatine, rosuvastatine of simvastatine heeft de voorkeur. Intensiveer de lipidenverlagende therapie wanneer de streefwaarde niet bereikt wordt door het ophogen van de dosis als de maximumdosering nog niet bereikt is of door te switchen naar een potentere statine. Bij onvoldoende effect van een statine in de maximale (te verdragen) dosering kan bij een patiënt ≤ 70 jaar of bij niet-kwetsbare ouderen met hart- en vaatziekten (HVZ), ezetimib worden toegevoegd.

Noch als aanvulling op statinetherapie, noch als monotherapie heeft dit middel toegevoegde waarde bij hypertriglyceridemie. Het gebruik van visoliesupplementen ter verlaging van het LDL-cholesterol wordt afgeraden.

Indicaties

  • Endogene hypertriglyceridemie als aanvulling op dieet, wanneer dieetmaatregelen alleen onvoldoende zijn (bij type IV als monotherapie, bij type IIb/III in combinatie met statinen wanneer de controle van triglyceriden niet voldoende is).

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Hypertriglyceridemie:

Volwassenen:

Begindosis: 2 capsules/dag, eventueel verhogen tot 4 capsules/dag.

Toedieningsinformatie: De capsules innemen tijdens de maaltijd.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): maag-darmstoornissen (zoals opgezwollen buik, buikpijn, obstipatie, diarree, dyspepsie, flatulentie, oprispingen, gastro-oesofageale refluxziekte, misselijkheid, braken).

Soms (0,1-1%): gastro–intestinale bloedingen. Duizeligheid, smaakstoornis, hoofdpijn. Hyperglykemie, jicht. Hypotensie. Neusbloeding. Huiduitslag.

Zelden (0,01-0,1%): leverafwijkingen (hogere transaminasewaarden). Overgevoeligheid. Urticaria.

Verder is gemeld: jeuk.

Interacties

Bij beginnen en staken van het omega-3-vetzuurpreparaat tijdens therapie met orale anticoagulantia, kan een dosisaanpassing van het anticoagulans nodig zijn. Er is geen ervaring met de combinatie met fibraten bij hypertriglyceridemie.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren, geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • Overgevoeligheid voor soja of pinda's.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij een bekende overgevoeligheid voor vis.

Bij enig teken van leverschade, met name bij hoge dosering, ALAT en ASAT regelmatig controleren.

Houd rekening met een verlenging van de bloedingstijd.

Onderzoeksgegevens: Er is weinig ervaring met omega-3-vetzuren bij secundaire endogene hypertriglyceridemie. Er zijn geen gegevens bekend over het gebruik bij kinderen tot 18 jaar of bij een verminderde leverfunctie, en weinig gegevens over gebruik bij een verminderde nierfunctie of bij een leeftijd > 70 jaar.

Eigenschappen

Meervoudig onverzadigde omega-3-vetzure ethylesters, bereid met de uit visolie gewonnen vetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA). Omega-3-vetzuren hebben invloed op de plasmalipiden door het verlagen van de concentraties van triglyceriden en VLDL-cholesterol.

Groepsinformatie

omega-3-vetzuren hoort bij de groep lipidenverlagende middelen, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links