Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

ketanserine

Ketensin

hypertensie, essentiële of primaire

oraal

pizotifeen

Sandomigran

medicatieovergebruikshoofdpijn, migraine, onderhoudsbehandeling volwassenen

oraal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

  • Ketanserine is een selectieve serotonine 5-HT2-antagonist met zwakke α1-en H1-receptorblokkerende werking. Het exacte werkingsmechanisme is onbekend. Het remt door serotonine veroorzaakte vasoconstrictie, bronchoconstrictie en trombocytenaggregatie. Het verlaagt de verhoogde perifere vaatweerstand. Er zijn aanwijzingen dat de antihypertensieve werking door blokkade van perifere 5-HT2- en α1-receptoren tot stand komt;
  • Pizotifeen heeft een polyvalent remmende werking op verschillende lichaamseigen aminen, in het bijzonder op serotonine, histamine en tryptamine. De werking bij migraine berust mogelijk op het blokkeren van 5-HT2-receptoren op cerebrale vaten en centrale neuronen.

Effect

  • verlaging van de bloeddruk (ketanserine);
  • vermindering van het aantal aanvallen van migraine en clusterhoofdpijn (pizotifeen).

Typerende bijwerkingen

Doordat de 2 middelen in deze groep naast 5HT2-antagonisme ook andere werkingsmechanismen hebben, kunnen er geen typerende bijwerkingen genoemd worden. Zie voor de bijwerkingen van deze middelen de betreffende geneesmiddelteksten.