Geneesmiddelenoverzicht 5HT2-antagonisten

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

5HT2-antagonisten

Werking

Werkingsmechanisme

  • Ketanserine is een selectieve serotonine 5-HT2-antagonist met zwakke α1-en H1-receptorblokkerende werking. Het exacte werkingsmechanisme is onbekend. Het remt door serotonine veroorzaakte vasoconstrictie, bronchoconstrictie en trombocytenaggregatie. Het verlaagt de verhoogde perifere vaatweerstand. Er zijn aanwijzingen dat de antihypertensieve werking door blokkade van perifere 5-HT2- en α1-receptoren tot stand komt;
  • Pizotifeen heeft een polyvalent remmende werking op verschillende lichaamseigen aminen, in het bijzonder op serotonine, histamine en tryptamine. De werking bij migraine berust mogelijk op het blokkeren van 5-HT2-receptoren op cerebrale vaten en centrale neuronen.

Effect

  • verlaging van de bloeddruk (ketanserine);
  • vermindering van het aantal aanvallen van migraine en clusterhoofdpijn (pizotifeen).

Typerende bijwerkingen

Doordat de 2 middelen in deze groep naast 5HT2-antagonisme ook andere werkingsmechanismen hebben, kunnen er geen typerende bijwerkingen genoemd worden. Zie voor de bijwerkingen van deze middelen de betreffende geneesmiddelteksten.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

5HT2-antagonisten vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties