Geneesmiddelenoverzicht 5HT2-antagonisten

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

5HT2-antagonisten

Werking

Werkingsmechanisme

  • Pizotifeen heeft een polyvalent remmende werking op verschillende lichaamseigen aminen, in het bijzonder op serotonine, histamine en tryptamine. De werking bij migraine berust mogelijk op het blokkeren van 5HT2-receptoren op cerebrale vaten en centrale neuronen.

Effect

  • vermindering van het aantal aanvallen van migraine en clusterhoofdpijn.

Typerende bijwerkingen

Omdat deze ‘groep’ uit één geneesmiddel bestaat, zie voor de bijwerkingen de geneesmiddeltekst.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

5HT2-antagonisten vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties