Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

brimonidine/timolol

Combigan

glaucoom

brinzolamide/brimonidine

Simbrinza

glaucoom

oculair

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Bij de combinatiepreparaten met brimonidine is er de volgende werking van:

Brimonidine:

  • stimuleert α2-receptoren in het corpus ciliare. Hierdoor neemt de productie van kamerwater af en verbetert de uveosclerale afvoer.

Timolol:

  • blokkeert de β-receptoren in het corpus ciliare. Hierdoor neemt de productie van kamerwater af.

Brinzolamide:

  • remt het enzym koolzuuranhydrase II in het corpus ciliare. Hierdoor neemt de productie van kamerwater af.

Effect

  • verlaagt de intra-oculaire druk door combinatie van verschillende aangrijpingspunten.

Typerende bijwerkingen

Vanwege de diversiteit binnen deze groep, staan hier geen Typerende bijwerkingen; zie daarvoor de afzonderlijke groepsteksten:

Zie ook

Indicaties