Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

apomorfine

APO-go, Apomorfine, Dacepton

ziekte van Parkinson

parenteraal (inj/inf)

bromocriptine

Parlodel

ziekte van Parkinson

oraal

pramipexol

Glepark, Mirapexin, Oprymea, Pramipexol, Sifrol

restless-legssyndroom, ziekte van Parkinson

oraal, oraal gereguleerde afgifte

ropinirol

Adartrel, Requip, Ropinirol

restless-legssyndroom, ziekte van Parkinson

oraal, oraal gereguleerde afgifte

rotigotine

Neupro, Neupro

restless-legssyndroom, ziekte van Parkinson

transdermaal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Overige dopamine-agonisten:

 • stimuleren direct postsynaptische dopamine D2-receptoren in het corpus striatum;
 • voor de antiparkinsonactiviteit wordt activering van de D2-receptor als meest belangrijk gezien;
 • het werkingsmechanisme bij rustelozebenen-syndroom is niet bekend.

Effect

In het vroege stadium van de ziekte van Parkinson:

 • gunstig effect op hypokinesie en rigiditeit;
 • afname tremor.

In het latere stadium van de ziekte van Parkinson toegevoegd aan levodopa:

 • versterken de werking van levodopa. Hierdoor kan men de dosering levodopa verlagen;
 • geven een toename van de 'on'-tijd zonder (hinderlijke) dyskinesie;
 • verminderen het aantal 'off'-uren per dag;
 • verminderen motorische fluctuaties ('on-off'-verschijnselen) bij patiënten met de ziekte van Parkinson, die onvoldoende reageren op orale antiparkinsonmiddelen (apomorfine).

Bij rustelozebenen-syndroom:

 • vermindering van rustelozebenen-symptomen;
 • minder slaaponderbrekingen;
 • toename hoeveelheid slaap.

Meer informatie

 • De effectiviteit van de dopamine-agonisten op hypokinesie en rigiditeit is geringer dan van levodopa. De halfwaardetijd is echter langer, waardoor het klinisch effect langer aanhoudt dan van levodopa.
 • Bij het voortschrijden van de ziekte van Parkinson neemt het gunstige effect van dopamine-agonisten als monotherapie af.
 • Apomorfine subcutaan (incidenteel en continu of via een infuuspompje) toegediend, is de meest krachtige dopamine-agonist.
 • Uit vergelijkend onderzoek bij patiënten met de ziekte van Parkinson in een vroeg stadium bleek ropinirol effectiever dan rotigotine.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

 • misselijkheid;
 • orthostatische hypotensie (door activatie van vasculaire dopamine-receptoren);
 • vermoeidheid en (overmatige) slaperigheid;
 • hallucinaties en verwarring, met name bij hoge dosering, bij ouderen en patiënten met cognitieve disfunctie;
 • stoornissen in de impulsbeheersing, zoals pathologisch gokgedrag, hyperseksualiteit, dwangmatig winkelen en compulsief eetgedrag;
 • bij toepassing bij rustelozebenen-syndroom: bij langdurig gebruik (na enkele jaren) verergering van de symptomen (augmentatie).

Minder frequent:

 • dyskinesieën

Meer informatie

Dopaminerge bijwerkingen worden onderverdeeld in perifere bijwerkingen (als misselijkheid, braken en orthostatische hypotensie) en centrale bijwerkingen (als sedatie, slaperigheid en hallucinaties, hypersomnie en slapeloosheid) [2; p. 4–549]. Perifere dopaminerge bijwerkingen kunnen worden tegengegaan door domperidon.

Door plotseling staken of te snel afbouwen kan een dopamine-agonist onttrekkingssyndroom ontstaan met als symptomen apathie, angst, depressie, vermoeidheid, hyperhidrose en pijn.

Literatuur

 1. Brunton LL, et al. (eds). Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. 12th ed. New York: McGraw-Hill, 20
 2. Aronson JK, et al. (eds). Meyler's side effects of drugs. 16th ed. Amsterdam: Elsevier, 2016.