Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

benralizumab

Fasenra

astma, onderhoudsbehandeling

parenteraal (inj./inf.)

mepolizumab

Nucala

astma, onderhoudsbehandeling

parenteraal (inj./inf.)

omalizumab

Xolair

astma, onderhoudsbehandeling urticaria

parenteraal (inj./inf.)

reslizumab

Cinqaero

astma, onderhoudsbehandeling

parenteraal (inj./inf.)

tezepelumab

Tezspire

parenteraal (inj./inf.)

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Benralizumab, mepolizumab, reslizumab:

  • blokkeren binding van interleukine-5 (IL-5) aan het IL-5-receptorcomplex op het celoppervlak van eosinofielen. De productie en overleving van eosinofielen wordt verlaagd.

Omalizumab:

  • blokkeert binding van humaan immunoglobuline IgE aan de hoog-affiene FCεRI-receptor. De hoeveelheid vrij IgE die beschikbaar is om een allergische cascade teweeg te brengen, neemt af.

Tezepelumab:

  • blokkeert binding van het thymisch stromaal lymfopoëtine (TSLP) aan de heterodimere TSLP-receptor.

Effect

Benralizumab, mepolizumab, reslizumab

  • afname eosinofiele ontsteking en verbetering niet-allergisch (eosinofiel) astma.

Omalizumab

  • afname allergische reactie bij Ig-E gemedieerd astma.

Tezepelumab

  • afname van een breed spectrum van biomarkers en cytokines die geassocieerd zijn met luchtwegontsteking (bijv. eosinofielen in het bloed, eosinofielen in de submucosa van de luchtwegen, IgE, FeNO, IL-5 en IL-13).

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

  • lokale reacties op toedieningsplaats;
  • overgevoeligheidsreacties.