Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

benralizumab

Fasenra

astma, onderhoudsbehandeling

parenteraal (inj./inf.)

mepolizumab

Nucala

astma, onderhoudsbehandeling

parenteraal (inj./inf.)

omalizumab

Xolair

astma, onderhoudsbehandeling

parenteraal (inj./inf.)

reslizumab

Cinqaero

astma, onderhoudsbehandeling

parenteraal (inj./inf.)

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Benralizumab, mepolizumab, reslizumab:

  • blokkeren binding van interleukine-5 (IL-5) aan het IL-5-receptorcomplex op het celoppervlak van eosinofielen. De productie en overleving van eosinofielen wordt verlaagd.

Omalizumab:

  • blokkeert binding van humaan immunoglobuline IgE aan de hoog-affiene FCεRI-receptor. De hoeveelheid vrij IgE die beschikbaar is om een allergische cascade teweeg te brengen, neemt af.

Effect

Benralizumab, mepolizumab, reslizumab:

  • afname eosinofiele ontsteking en verbetering niet-allergisch (eosinofiel) astma.

Omalizumab:

  • afname allergische reactie bij Ig-E gemedieerd astma.

Typerende bijwerkingen

  • Relatief frequent:
  • lokale reacties op toedieningsplaats;
  • overgevoeligheidsreacties.

Zie ook

Indicaties