Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

dapagliflozine/​metformine

Xigduo

diabetes mellitus type 2

oraal

empagliflozine/​metformine

Synjardy

diabetes mellitus type 2

oraal

ertugliflozine/​metformine

Segluromet

diabetes mellitus type 2

oraal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Deze groep bestaat uit combinaties van metformine (een biguanide) met een SGLT2-remmer.

Werkingsmechanisme

SGLT2-remmers:

  • blokkeren selectief en reversibel de natriumglucose-cotransporter 2 (SGLT2) in het tubulussysteem van de nieren. Hierdoor wordt de renale glucosereabsorptie geremd, wat leidt tot uitscheiding van glucose met de urine.

Metformine:

  • vermindert de glucoseproductie in de lever;
  • verhoogt de insulinegevoeligheid van perifere weefsels (met name spieren, adipocyten), waardoor de glucoseopname toeneemt.

Effect

  • verlaging van de bloedglucoseconcentratie.

Typerende bijwerkingen

Vanwege de diversiteit binnen deze groep, staan hier geen Typerende bijwerkingen; zie daarvoor de afzonderlijke groepsteksten:

Zie ook

Indicaties