Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Cyanocobalamine XGVS OTC Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
1 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Bij anemie op basis van vitamine B12-deficiëntie is oraal vitamine B12 in de vorm van cyanocobalamine eerste keus. Bij onvoldoende effect dan wel niet verdragen, of bij ernstige anemie komt parenterale toediening van hydroxocobalamine in aanmerking.

Indicaties

  • Offlabel: profylaxe en behandeling van vitamine B12-deficiëntie.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Offlabel: profylaxe en behandeling van vitamine B 12-deficiëntie

Volwassenen:

Volgens de NHG Standaard Anemie (2021): 1×/dag 1 tablet van 1 mg. Controleer het Hb na 4 weken, en na 8 tot 10 weken na het begin van de behandeling. Na normalisatie van het Hb-gehalte de suppletie 6–12 weken voortzetten en daarna staken, mits de oorzaak van de deficiëntie weggenomen is. Als de oorzaak niet te herstellen is, dan de suppletietherapie levenslang voortzetten. Voer nadere diagnostiek uit wanneer het herstel van Hb uitblijft, ondanks adequate suppletietherapie.

Bijwerkingen

Zeer zelden (< 0,01%): allergische reacties zoals exantheem, urticaria, jeuk. Anafylactische shock.

Verder is gemeld: acneïforme dermatitis.

Interacties

Metformine verlaagt de opname van vitamine B12.

Zwangerschap

Cyanocobalamine passeert de placenta.

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, extra inname door de moeder leidt niet tot een relevante toename van cyanocobalamine in de melk.

Advies: Kan worden gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Vitamine B12-preparaten alleen toepassen bij anemie waarvan aard en oorzaak volledig is vastgesteld. Voer nadere diagnostiek uit wanneer het herstel van Hb uitblijft, ondanks adequate suppletietherapie.

Oraal cyanocobalamine kan ook worden gegeven bij opnameproblemen ten gevolge van een inflammatoire darmziekte, maag-darmresectie of bij gebruik van metformine of protonpompremmers. De dosering is namelijk zo hoog dat er geen intrinsic factor nodig is voor voldoende opname.

Overdosering

Zie voor symptomen en behandeling vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Cyanocobalamine is een synthetische vorm van vitamine B12. Vitamine B12 wordt in de darmen opgenomen. Het heeft een belangrijke functie bij de synthese van nucleïnezuren (DNA) en daardoor bij de celdeling; in het bijzonder de celdeling in het hematopoëtisch systeem. De verwachte stijging van het Hb, na 4 weken vitamine B12-suppletie, is minimaal 10%.

Kinetische gegevens

Resorptie actieve absorptie in het distale ileum na binding aan intrinsic factor (een glycoproteïne afgescheiden door de maag), ca. 1% wordt passief geabsorbeerd door diffusie.
Overig wordt gebonden aan plasma-eiwitten (transcobalaminen) en getransporteerd naar lever (50–90%), beenmerg en andere weefsels. Ondergaat een enterohepatische kringloop.
Metabolisering cyanocobalamine wordt deels in cobalamine en deels in desoxyadenosylcobalamine omgezet. Cobalamine wordt in de lever omgezet in methylcobalamine.
Eliminatie bij weefselverzadiging: via de urine.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd