Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Resorcinol FNA OTC Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Crème (15%)
Sterkte
150 mg/g
Verpakkingsvorm
30 g

Basis: Lanettecrème I FNA. Conserveermiddel: sorbinezuur.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Volgens de NVDV-Richtlijn Hidradenitis suppurativa (2019) kan resorcinolcrème 15% worden gebruikt als ondersteunende behandeling van milde tot matig ernstige hidradenitis suppurativa. Gezien de bijwerkingen (verkleuring huid) en mogelijk risico op neurotoxiciteit wordt geadviseerd gebruik te beperken tot de tweedelijnszorg.

Indicaties

  • Hidradenitis suppurativa.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Hidradenitis suppurativa

1×/dag 's avonds dun aanbrengen op de aangedane plekken, bijvoorbeeld in de liezen of in de oksels. Bij exacerbatie 2×/dag aanbrengen. Niet toepassen op grote gedeelten van het lichaam, gedurende lange perioden (> enkele weken) in verband met risico op systemische toxiciteit.

Vermijd contact met de ogen, slijmvliezen (via de vingers) en wondjes vanwege de irriterende eigenschappen; indien contact optreedt direct uitspoelen met water.

Draag ruimzittend katoenen ondergoed dat mag verkleuren.

Bijwerkingen

Lokaal: irritatie zoals roodheid en schilfering, sensibilisatie. Reversibele bruinverkleuring van de huid/kleding.

Systemische bijwerkingen zijn uiterst zeldzaam. Bij gebruik op grote huidoppervlakken, gedurende lange perioden of in hoge concentraties (> 20%) kunnen systemische bijwerkingen optreden, waaronder zweten, duizeligheid, collaps, convulsies, schildklierfunctiestoornissen, methemoglobinemie en urineverkleuring (paars-zwart); zie verder de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens (lokaal 15 % resorcinol). Beperkte ervaring met lokaal 5% resorcinol (bij acne vulgaris) tijdens de zwangerschap laat geen nadelige effecten zien.

Farmacologisch effect: Resorcinol wordt opgenomen door de intacte huid waardoor nadelige effecten bij de foetus niet zijn uit te sluiten.

Advies: Gebruik ontraden. Indien toch wordt gekozen voor toepassing tijdens de zwangerschap, dan alleen toedienen op kleine oppervlakken en zo kort mogelijk.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend bij mens en dier.

Farmacologisch effect: Resorcinol wordt opgenomen door de intacte huid bij de moeder waardoor nadelige effecten bij de zuigeling niet zijn uit te sluiten.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden. Indien toch wordt gekozen voor toepassing tijdens de borstvoeding, dan alleen toedienen op kleine oppervlakken en zo kort mogelijk.

Overig: niet in de buurt van de tepel opbrengen.

Contra-indicaties

  • Gebruik op grote gedeelten van het lichaam, gedurende lange perioden of in hoge concentraties (> 20 %) in verband met risico op systemische toxiciteit.

Waarschuwingen en voorzorgen

Er zijn enkele meldingen waarbij bij het gebruik van grote hoeveelheden resorcinol in hoge concentraties (40–50 %) systemische bijwerkingen en neurotoxiciteit optraden (zie rubriek Bijwerkingen). Het gebruik van concentraties tot 20% kan als veilig worden beschouwd; uit voorzorg maximaal enkele weken op grote huidoppervlakken gebruiken vanwege het risico op systemische toxiciteit.

Resorcinol kan bruine vlekken geven op kleding en linnengoed.

Eigenschappen

Resorcinol werkt keratolytisch, jeukstillend en remt de talgproductie. Het grijpt aan op de folliculaire keratineplug/afsluiting door keratine, wat gezien wordt als de primaire stap in het ontstaan van de ontstekingen bij hidradenitis suppurativa. Het houdt de talgklieren open en werkt preventief. Bij milde tot matig ernstige hidradenitis suppurativa vermindert resorcinol de duur van de laesies en de pijn. Resorcinolcrème 15 % is op basis van ervaring effectief gebleken bij het voorkómen van ontstekingen.

Kinetische gegevens

Resorptie wordt opgenomen via de intacte huid.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd