Geneesmiddelenoverzicht adrenerge en dopaminerge middelen

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Meer informatie over hartfalen, acuut. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

adrenerge en dopaminerge middelen

Werking

Werkingsmechanisme

De antihypotensiva vormen een heterogene groep van geneesmiddelen die via een of meerdere van onderstaande aangrijpingspunten hun werking uitoefenen:

 • α-receptorstimulatie;
 • β-receptorstimulatie;
 • dopaminereceptorstimulatie.

Zie voor meer specifieke informatie over het aangrijpingspunt de betreffende geneesmiddelteksten.

Effect

 • α-receptorstimulatie: constrictie van arteriolen in de huid, nieren en splanchnicus-gebied:
  • stijging van de bloeddruk, met een gelijkblijvend of verder dalend hartminuutvolume;
  • daling perifere circulatie (met name in de nieren);
  • mogelijk toename cerebrale circulatie.
 • β-receptorstimulatie: constrictie van arteriolen (huid, mogelijk ook in splanchnicus-gebied) en dilatatie van de arteriolen van de dwarsgestreepte skeletspieren:
  • stijging van de kamerfrequentie en mogelijk ook van de contractiekracht van het hart;
  • stijging van de polsdruk, toename van het hartminuutvolume en verbetering van de perifere circulatie.
 • dopaminereceptorstimulatie:
  • vasodilatatie (vooral van de nierarteriolen), met verbeterde nierdoorbloeding en versterkte natriurese.

Typerende bijwerkingen

Zie voor de bijwerkingen van deze middelen de betreffende geneesmiddelteksten.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

adrenerge en dopaminerge middelen vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties