Geneesmiddelenoverzicht

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Werking

Werkingsmechanisme

Centraal aangrijpende antihypertensiva remmen de perifere sympathicusactiviteit door:

  • stimulering van de centrale α2-receptoren, die met een hoge dichtheid in de hersenstam voorkomen en/of
  • stimulering van de imidazoline1(I1)-receptor (in de rostrale ventrolaterale medulla van de hersenstam).

De antihypertensieve werking van methyldopa wordt toegeschreven aan de centrale α2-agonistische werking. Het antihypertensieve effect van clonidine en moxonidine berust waarschijnlijk voornamelijk op binding aan de I1-receptor.

Het exacte werkingsmechanisme bij climacterische klachten is nog onbekend.

Het werkingsmechanisme van guanfacine bij ADHD is onbekend.

Effect

Bij hypertensie:

  • afname bloeddruk;
  • afname hartslag.

Bij climacterische klachten:

  • mogelijke vermindering van de frequentie, de ernst en de duur van de menopauzale opvliegers.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook