Geneesmiddelenoverzicht antimycotica, overige

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

antimycotica, overige

Werking

Werkingsmechanisme

De stoffen in deze groep van overige antimycotica verschillen in aangrijpingspunt in de gist of schimmel.

Ciclopirox:

 • werkt mogelijk fungistatisch of fungicide door remming van het transport van essentiële substraten zoals aminozuren en ionen (bv. kalium) door de celmembraan naar de cel;
 • is werkzaam tegen schimmels en gisten.

Flucytosine:

 • wordt in de schimmelcel omgezet tot 5-fluoro-uracil. Incorporatie hiervan in het RNA interfereert met de eiwitsynthese van de schimmel. Ook kan flucytosine worden omgezet tot 5-fluorodeoxyuridine-monofosfaat dat thymidylaatsynthetase remt en zo interfereert met de DNA-synthese van de schimmel;
 • werkt fungistatisch, na langer contact vaak ook fungicide;
 • is werkzaam tegen met name schimmels, minder tegen gisten.

Methylrosaniline:

 • is werkzaam tegen Candida-species en sommige Gram-positieve bacteriën (m.n. stafylokokken).

Seleensulfide:

 • is werkzaam tegen de gist Malassezia furfur.

Terbinafine:

 • remt het enzym squaleenperoxidase in de celwand van de schimmel en remt daarmee specifiek de sterolsynthese in een vroeg stadium. Hierdoor ontstaat een tekort aan ergosterol en vindt intracellulair een stapeling van squaleen plaats, dat tot celdood van de schimmel leidt.
 • werkt fungicide tegen schimmels;
 • werkt, afhankelijk van de soort, fungicide of fungistatisch tegen gisten.

Effect

 • klaring van de schimmel- en/of gistinfectie.

Typerende bijwerkingen

Omdat dit een heterogene groep antimycotica betreft; zie voor de bijwerkingen van deze middelen de betreffende geneesmiddelteksten.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

antimycotica, overige vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties