methylrosaniline

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Gentiaanviolet oplossing 1% FNA OTC Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Oplossing
Sterkte
10 mg/ml

Bevat: methylrosanilinechloride in alcohol en water. (Methylrosaniline oplossing FNA, Solutio methylrosanilinii chloridum FNA)

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

methylrosaniline vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Kies bij een eenmalige ongecompliceerde orofaryngeale Candida-infectie bij een volwassene of ouder kind met klachten, voor lokale behandeling met miconazol orale gel. Overweeg nystatine bij onvoldoende effect. Bij (ernstig) immuungecompromitteerden gaat de voorkeur uit naar systemische behandeling met fluconazol of itraconazoldrank. Overweeg bij (herhaalde) recidieven, intermitterende behandeling of onderhoudsbehandeling met fluconazol. Spruw bij zuigelingen met vermoedelijke pijnklachten, al dan niet in combinatie met pijn tijdens of na het voeden bij de moeder, behandelen met een lokaal antimycoticum. Kies bij zuigelingen tot en met 3 maanden voor nystatine. Bij zuigelingen vanaf 4 maanden gaat de voorkeur uit naar het effectievere miconazol, mits het op de juiste wijze wordt aangebracht. Behandel de tepels van de moeder met miconazolcrème om herinfectie bij het kind te voorkomen.

De effectiviteit van methylrosaniline bij spruw bij een baby, en tepelinfectie bij de moeder is onvoldoende onderbouwd. Er kan irritatie optreden en een donkerpaarse verkleuring van de huid, kleding en linnengoed. Wees terughoudend bij de toepassing bij spruw bij een baby en bij de moeder.

Dermatomycosen: Oppervlakkige tinea-infecties worden met een lokaal antimycoticum (imidazoolderivaat of terbinafine) behandeld. Bij oppervlakkige Candida-infecties heeft een imidazoolderivaat de voorkeur. Tinea pedis met mocassinpatroon wordt behandeld met oraal terbinafine. Pityriasis versicolor kan worden behandeld met seleensulfide of een lokaal imidazoolderivaat. Medicamenteuze behandeling van onychomycosen is meestal niet nodig. Desgewenst kan worden behandeld met oraal terbinafine (teennagels) of oraal itraconazol (vingernagels). Diepe dermatomycosen worden behandeld met oraal terbinafine.

Gentiaanviolet oplossing FNA pas toepassen als behandeling met andere preparaten tegen Candida-infecties tot onvoldoende resultaat heeft geleid; dit vanwege mogelijke huidreacties en de donkerpaarse verkleuring van huid, kleding en linnengoed.

Indicaties

  • Mucocutane Candida-infecties, met name in de mond (spruw), intertrigineus en bij paronychia.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Mucocutane Candida-infecties:

Volwassenen en kinderen:

Vooraf de huid reinigen. 2×/dag met een wattenstaafje op de aangedane plaats aanbrengen. De behandeling niet onderbreken tot de huidafwijking geheel is verdwenen. Op mucosa wordt gebruik gedurende maximaal 4 dagen aangeraden.

Bijwerkingen

Irritatie. Overgevoeligheidsreacties. Ulceratie van de mucosa kan optreden, evenals necrotische huidreacties. Huidtatoeage bij aanbrengen op granuleus weefsel.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens.

Advies: Gebruik ontraden, vanwege onvoldoende gegevens. De voorkeur gaat uit naar miconazol en clotrimazol aangezien met deze middelen ruime ervaring is opgedaan.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden vanwege onvoldoende gegevens. De voorkeur gaat uit naar miconazol en clotrimazol aangezien met deze middelen ruime ervaring is opgedaan.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij ulcera in het gezicht. Contact met de ogen vermijden.

Gentiaanviolet veroorzaakt donkerpaarse verkleuring van de huid en vlekken in kleding en linnengoed.

Eigenschappen

Desinfectans, werkzaam tegen schimmels zoals Candida-species en sommige Gram-positieve bacteriën, vooral stafylokokken.

Kinetische gegevens

Resorptie onbekend na lokale toediening

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

methylrosaniline hoort bij de groep antimycotica, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links