ciclopirox

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Loprox (olamine) Bipharma bv

Toedieningsvorm
Crème, hydrofiel (1%)
Sterkte
10 mg/g
Verpakkingsvorm
30 g

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

ciclopirox vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Dermatomycosen: Oppervlakkige tinea-infecties worden met een lokaal antimycoticum (imidazoolderivaat of terbinafine) behandeld. Bij oppervlakkige Candida-infecties heeft een imidazoolderivaat de voorkeur. Tinea pedis met mocassinpatroon wordt behandeld met oraal terbinafine. Pityriasis versicolor kan worden behandeld met seleensulfide of een lokaal imidazoolderivaat. Medicamenteuze behandeling van onychomycosen is meestal niet nodig. Desgewenst kan worden behandeld met oraal terbinafine (teennagels) of oraal itraconazol (vingernagels). Diepe dermatomycosen worden behandeld met oraal terbinafine. Ciclopirox komt alleen in aanmerking bij oppervlakkige mycosen als er onvoldoende effect is of bijwerkingen zijn van lokale imidazolen en lokaal terbinafine, vanwege minder bewijs en ervaring.

Indicaties

Dermatomycosen veroorzaakt door:

  • dermatofyten (Trichophyton-, Epidermophyton- en Microsporum-soorten);
  • gisten (Candida-soorten);
  • Malassezia furfur (veroorzaakt pityriasis versicolor).

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Dermatomycosen:

Volwassenen:

2×/dag aanbrengen gedurende 2–4 weken.

Toedieningsinformatie: aanbrengen op de geïnfecteerde huid en ca. 2 cm daaromheen, onder zacht inmasseren. Niet rond de ogen gebruiken.

Bijwerkingen

Lokale irritatie van voorbijgaande aard (stekend of branderig gevoel, jeuk, roodheid) kan optreden. Contacteczeem is mogelijk.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Het is onbekend of ciclopirox de placenta passeert. Bij dieren in beperkte mate.

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Farmacologisch effect: De absorptie via de huid is gering.

Advies: Vanwege onvoldoende gegevens alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: De absorptie via de huid bij de moeder is gering waardoor een effect bij de zuigeling niet waarschijnlijk lijkt.

Advies: Volgens de fabrikant het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden. Volgens Lareb is het gebruik tijdens de borstvoeding waarschijnlijk veilig.

Waarschuwingen en voorzorgen

Contact met de ogen vermijden.

Eigenschappen

Hydroxypiridonderivaat, breed-spectrum antimycoticum vooral werkzaam tegen gisten en dermatofyten. Het exacte werkingsmechanisme van ciclopirox is niet bekend, maar waarschijnlijk treedt er een intracellulaire uitputting van essentiële substraten (bv. aminozuren) en/of ionen (bv. kalium) op, die voornamelijk wordt veroorzaakt door remming van het transport van deze substanties door de celmembraan naar de cel. Penetratie vindt plaats in de gehele hoornlaag.

Kinetische gegevens

Resorptie max. 2% door de huid.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

ciclopirox hoort bij de groep antimycotica, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links