ciclopirox

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Loprox (olamine) Bipharma bv

Toedieningsvorm
Crème, hydrofiel (1%)
Sterkte
10 mg/g
Verpakkingsvorm
30 g

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

ciclopirox vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Dermatomycosen: Bij de lokale behandeling van oppervlakkige tinea-infecties heeft terbinafine de voorkeur boven een imidazoolderivaat in verband met een kortere behandelduur en lagere smeerfrequentie. Bij oppervlakkige Candida-infecties zoals bij intertrigo heeft een imidazoolderivaat de voorkeur. Tinea pedis met mocassinpatroon wordt behandeld met oraal terbinafine. Pityriasis versicolor kan worden behandeld met seleensulfide, een lokaal imidazoolderivaat of lokaal terbinafine. Overweeg oraal itraconazol bij onvoldoende effect van lokale behandelingen of recidiverende pityriasis versicolor. Medicamenteuze behandeling van onychomycosen is meestal niet nodig. Geef desgewenst oraal terbinafine (teennagels) of oraal itraconazol (vingernagels). Overweeg miconazol nagellak als alternatief indien een oraal antimycoticum niet geschikt of gewenst is. Diepe dermatomycosen worden behandeld met oraal terbinafine.

Naast terbinafine en imidazoolderivaten vormt ook ciclopirox een effectieve en geschikte alternatieve lokale behandeling van oppervlakkige dermatomycosen.

Indicaties

Dermatomycosen veroorzaakt door

  • dermatofyten (Trichophyton-, Epidermophyton- en Microsporum-soorten);
  • gisten (Candida-soorten en Malassezia furfur (veroorzaakt pityriasis versicolor)).

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Dermatomycosen

Volwassenen

Cutaan: 2×/dag aanbrengen gedurende 2–4 weken.

Toediening

  • Aanbrengen op de geïnfecteerde huid en ca. 2 cm daaromheen, onder zacht inmasseren.
  • Niet in of rond de ogen gebruiken.

Bijwerkingen

Lokale irritatie van voorbijgaande aard kan optreden (stekend of branderig gevoel, jeuk, roodheid). Contacteczeem is mogelijk.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Het is onbekend of ciclopirox de placenta passeert. Bij dieren in beperkte mate.

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Farmacologisch effect: De absorptie via de huid is gering (≤ 2%), een effect bij de foetus of zuigeling lijkt daardoor niet waarschijnlijk.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: De absorptie via de huid bij de moeder is gering (≤ 2%) waardoor een effect bij de zuigeling niet waarschijnlijk lijkt.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt. Bij behandeling van de borst het gebied rond de tepel goed schoonmaken vóór het voeden van het kind.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet in of rond de ogen gebruiken.

Eigenschappen

Ciclopirox is een hydroxypiridonderivaat, een breedspectrumantimycoticum dat vooral werkzaam is tegen gisten en dermatofyten. Het heeft een fungistatische dan wel fungicide werking. Het exacte werkingsmechanisme van ciclopirox is onbekend. Waarschijnlijk treedt er een intracellulaire uitputting op van essentiële substraten op, bv. aminozuren en/of ionen, bv. ijzer of kalium. Die uitputting wordt voornamelijk veroorzaakt door chelatie en in geval van ijzerchelatie, is het ijzer daardoor niet beschikbaar voor de schimmelcel. Mogelijk treedt er ook remming op van het transport van deze substanties door de celmembraan de funguscel in. Penetratie vindt plaats in de gehele hoornlaag.

Activiteit is aangetoond tegen de volgende gisten, schimmels en dermatofyten:

  • Gisten: Candida albicans, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida pseudotropicalis en andere Candida spp. en Malassezia furfur (voorheen Pityrosporum ovale).
  • Schimmels en dermatofyten: Epidermophyton floccosum, Microsporum canis en andere Microsporum spp., Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes en andere Trichophyton spp.

Kinetische gegevens

Resorptie max. 2% door de huid (gemeten 6 uur na applicatie).
Metabolisering in het serum zijn glucuroniden aantoonbaar, ciclopirox is dat niet. Het cytochroom P450-systeem van de lever speelt geen rol in de metabolisering van ciclopirox.
Eliminatie de geabsorbeerde fractie wordt voornamelijk in de vorm van glucuroniden geëlimineerd, met de urine.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

ciclopirox hoort bij de groep antimycotica, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links