Geneesmiddelenoverzicht COMT-remmers

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Meer informatie over ziekte van Parkinson. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

COMT-remmers

Werking

Werkingsmechanisme

 • reversibele remming, hoofdzakelijk perifeer, van het enzym catechol-O-methyltransferase (COMT). Hierdoor wordt de perifere omzetting van levodopa tot 3-methoxy-4-hydroxy-L-fenylalanine geremd en blijft meer levodopa beschikbaar voor transport naar de hersenen.

Effect

 • verhoogt de biologische beschikbaarheid en verlengt de halfwaardetijd van levodopa;
 • vergroot de oppervlakte van de plasmaspiegel (AUC) van levodopa, zonder de Cmax of Tmax te beïnvloeden.

Hierdoor zal de plasma-levodopa-spiegel minder fluctueren, neemt de 'on'-tijd toe, verminderen de motorische stoornissen en kan men een verlaging van de dagelijks benodigde dosis levodopa met 10% bereiken.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

 • dyskinesieën;
 • misselijkheid;
 • (overmatige) slaperigheid, vermoeidheid.

Minder frequent:

 • orthostatische hypotensie;
 • hallucinaties, verwarring, levendige dromen;
 • stoornissen in de impulsbeheersing, zoals pathologisch gokgedrag, hyperseksualiteit, dwangmatig winkelen en compulsief eetgedrag.

Meer informatie

De typerende bijwerkingen van de COMT-remmers betreffen een versterking van de bijwerkingen van levodopa/decarboxylaseremmer en zijn dus dezelfde bijwerkingen [1]. Deze bijwerkingen kunnen worden verminderd door verlaging van de levodopadosis

Literatuur

 1. Brunton LL, et al. (eds). Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. 12th ed. New York: McGraw-Hill, 20
 2. Aronson JK, et al. (eds). Meyler's side effects of drugs. 16th ed. Amsterdam: Elsevier, 2016.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Indicaties

Vergelijken

COMT-remmers vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.