Geneesmiddelenoverzicht directe trombineremmers

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

directe trombineremmers

Werking

Werkingsmechanisme

  • Directe trombineremmers binden selectief en reversibel aan vrij en stolselgebonden trombine. Ze remmen onafhankelijk van antitrombine III, de fibrinevorming, de bloedplaatjesaggregatie, de activering van de stollingsfactoren V, VIII en XIII en de activering van proteïne C.

Effect

  • snel antistollingseffect;
  • bloedverdunning.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

  • bloedingen;
  • anemie.

Literatuur:

  1. Aronson JK, et al. (eds). Meyler's side effects of drugs. 16th ed. Amsterdam: Elsevier, 2016.
  2. Brunton LL, et al. (eds). Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. 13th ed. New York: McGraw-Hill, 2017.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Indicaties

Vergelijken

directe trombineremmers vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.