Geneesmiddelenoverzicht GLP1-agonisten

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Meer informatie over obesitas. Meer informatie over diabetes mellitus type 2. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

GLP1-agonisten

Werking

Werkingsmechanisme

GLP1-agonisten activeren de GLP-1 (glucagonachtige peptide-1)-receptor, dit leidt tot:

  • stimulering van de glucoseafhankelijke insulinesecretie door β-cellen van de pancreas;
  • onderdrukking van de glucagonafgifte, waardoor de hepatische glucoseafgifte daalt;
  • vertraging van de maaglediging, waardoor glucose uit voedsel minder snel wordt opgenomen;
  • toename van verzadigingsgevoel en vermindering van het gevoel van trek en honger (liraglutide).

Effect

  • verlaging van de bloedglucoseconcentratie;
  • vermindering van voedselinname en hierdoor gewichtsafname (liraglutide).

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

  • vooral bij aanvang behandeling: gastro-intestinale klachten, zoals misselijkheid, braken en diarree;
  • vooral in combinatie met sulfonylureumderivaten of insuline: hypoglykemie.

Literatuur:

  1. Brunton LL, et al. (eds). Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. 12th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Indicaties

Vergelijken

GLP1-agonisten vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.