Geneesmiddelenoverzicht ijzerpreparaten, oraal

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Meer informatie over ijzergebreksanemie. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

ijzerpreparaten, oraal

Werking

Werkingsmechanisme

IJzerpreparaten:

  • zorgen voor aanvulling van een tekort aan ijzer. IJzer is nodig voor de synthese van haem in hemoglobine. Hemoglobine is van belang voor de zuurstofvoorziening van het lichaam.

Effect

  • Corrigeren van de ijzerdeficiëntie. Hierdoor stijgt het Hb-gehalte.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

  • maag-darmstoornissen zoals obstipatie, diarree, misselijkheid, braken, maagpijn;
  • zwartverkleuring van de ontlasting;
  • zwartverkleuring van de tanden (bij vloeibare of oplosbare vorm).

Minder frequent

  • allergische huidreacties (zoals huiduitslag, urticaria, jeuk, erytheem, fotosensibilisatie);
  • beschadigingen van de mucosa van het maag-darmkanaal, ileus, obstructieverschijnselen en laesies ter hoogte van anatomische darmafwijkingen (bij ferrosulfaat met gereguleerde afgifte).

Meer informatie

Maag-darmstoornissen treden vaak op bij orale ijzerpreparaten. Deze kunnen verminderen door met een lage dosis te starten en de dosis geleidelijk te verhogen. Inname tijdens of na de maaltijd kan de maagklachten als bv. misselijkheid of maagpijn verminderen; dit kan echter ook de opname verminderen vanwege de vorming van onoplosbare complexen met voedsel. Het is niet aangetoond in vergelijkend onderzoek dat bruistabletten minder maag-darmklachten veroorzaken 1.

Zwartverkleuring van de ontlasting kan een eventuele melena door een bloeding in het maag-darmkanaal maskeren.

Zwartverkleuring van de tanden kan optreden bij gebruik van een vloeibaar preparaat (meestal reversibel); dit kan worden voorkomen door de drank/bruistablet met een rietje in te nemen tot achter de tanden zodat de oplossing achter in de keel terechtkomt en gelijk kan worden doorgeslikt.

In de praktijk blijkt het aantal bijwerkingen van ijzertabletten met gereguleerde afgifte niet minder dan van preparaten zonder gereguleerde afgifte 1.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

ijzerpreparaten, oraal vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties

Bronnen